Zvonimir Baletić

Akademik Zvonimir Baletić rođen 26.1.1936. Studij prava završio je 1959. na Pravnom fakultetu u Zagrebu gdje je 1960. primljen za asistenta iz predmeta Politička ekonomija. Doktorirao je 1964. na tezi Privredne krize u marksističkoj ekonomskoj teoriji. Od 1961. do 1966. radi kao znanstveni suradnik a od 1964/65. kao direktor Agrarnog instituta u Zagrebu. Godine 1966. biran je za docenta za 1968. izvanrednog profesora političke ekonomije na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu. Od 1974. radi u Ekonomskom institutu u Zagrebu. Stručno se usavršavao na Pravnom fakultetu u Strasbourgu, u London School of Economics te na University of Chicago. Bavi se ekonomskom teorijom, posebno teorijskim problemima političke ekonomije te problemom planiranja dugoročnog ekonomskog razvoja. Autor je većeg broja znanstvenih radova, knjiga i udžbenika.