Nikola Köröskeny (1897-1909)

Rođen je 1839. u Varaždinu. Tehniku je slušao u Gracu a politehniku u Beču. Godine 1858. počine raditi u Zagrebu. Asistentom za tehničku struku u Gospodarsko-šumarskom učilištu u Križevcima postaje 1860. Državni ispit položio je 1866. godine. Imenovan je namjesnim ravnateljem Kraljevskog šumarsko-gospodarskog učilišta i ratarnice u Križevcima 1874. Od 1897. lektor je za praktičnu ekonomiju na Juridičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predavanja iz praktične narodne ekonomije održavao je na Juridičkom fakultetu od zimskog semestra 1897. do smrti na temelju rješenja Kraljevske zemaljske vlade, Odjela za bogoštovlje i nastavu broj. 6522 od 27.4.1897.

Nastava iz predmeta praktičnog gospodarstva obuhvaćala je: Opće i posebno bilinogojstvo (De cultura plantarum generali et speciali), Vinogradarstvo i pivničarstvo (De viticultura et de vinicultura), Opće i posebno živinogojstvo (De animalibus domesticis, doctrina generalis et specialis), Moderna sredstva za unapređenje ratarstva i uređenje seljačkog posjeda (De hodiernis mediis pro elevandis rebus rusticis. De organisationes praediorum rusticorum) Voćarstvo obzirom na školski vrt (De fructicultura habita ratione hosti scholarum). Budući da nakon smrti Vjekoslava Köreskönyja na njegovo mjesto nije imenovana zamjena zainteresiranim slušačima preporučeno je da predavanja iz praktične narodne ekonomije pohađaju na Šumarskoj akademiji na kojoj mogu upisati dotični kolegij. Profesor Köresköny je u vrijeme djelovanja na Juridičkom fakultetu formirao Gospodarstvenu zbirku – zbirku uzoraka za predavanja iz praktične ekonomije. U to vrijeme na Juridičkom fakultetu postojala je i Zbirka sudske medicine i anatomije te Kriminalni muzej. Kada je prestala nastava iz praktične ekonomije, vlada je odlukom br. 25065 od 25. listopada 1909. naredila da se zbirka ustupi Gospodarsko-ribarskom kabinetu Šumarske akademije. Predaja je izvršena 8. studenog 1909.

Profesor Köresköny je objavio više knjiga, monografija i priručnika iz područja geodezije, vinogradarstva, uzgoja svilca, uzgoja goveda, ratarstva, voćarstva, itd.