Milan Ivšić (1936-1940)

Dr. Milan Ivšić, ekonomista i sociolog, rođen je 1887. u Orahovici. Gimnaziju je pohađao u Požegi i Zagrebu. Teološki fakultet završio je u Zagrebu. Postavljen je za kapelana u Feričancima 1911. Godine 1913. postaje kapelan u Vrbovcu. Nakon studijskog usavršavanja u Njemačkoj, Nizozemskoj, Belgiji, Francuskoj i Švicarskoj (1913-1914) imenovan je glavnim tajnikom Hrvatskog katoličkog narodnog saveza u sklopu kojeg organizira Seljačke socijalne tečajeve. Uređuje radnički list Glas naroda te surađuje u Katoličkom listu. U ratnim godinama (1914-1918) kao vojni svećenik boravi na frontovima Rusije, Srbije i Rumunjske. U poratnom razdoblju djeluje u Narodnom vijeću i Hrvatskom katoličkom narodnom savezu. Godine 1920. imenovan je sveučilišnim nastavnikom sociologije na Teološkom fakultetu u Zagrebu. Usavršava se u Parizu na Sorbonni i Slobodnoj školi političkih nauka. Objavio je studiju "La reforme agraire en Yugoslavie". Izradio je tezu s naslovom "Zadrugarstvo". U Parizu je stekao doktorat prava, političkih i ekonomskih znanosti. Kao nastavnik Teološkog fakulteta radi od 1924. godine. Godine 1925. imenovan je profesorom Ekonomsko-komercijalne visoke škole u Zagrebu za predmet Politička ekonomija, a u razdoblju 1939. do 1942. i za predmet Sociologija. U "Revue Economique et Financiere" objavio je nekoliko studija o našoj poljoprivredi. 1926. publicirao je značajnu studiju pod naslovom "Les problems agraries en Yugoslavie". Na Pravnom fakultetu u Zagrebu predavao je predmet Politička ekonomija u razdoblju 1936. do 1940. Prema Ivšićevim predavanjima izdane su 1939. godine skripte: Doktrine političke ekonomije i Politička ekonomija I. i II. dio. U proljeće 1945.g. udaljen je sa Sveučilišta.