Juraj Vrbanić (1887-1905)

Dr. Juraj Vrbanić rođen je u Zagrebu 1859.godine. Pučku školu i gimnaziju završio je u Zagrebu te je nastavio školovanje upisom na Pravnoslovni i državoslovni fakultet u Zagrebu. Promaknut je u doktora pravnih znanosti 1882. godine. Namjeravao je postati sudac pa je već 1881. godine započeo vježbenički staž. Nakon dvogodišnjeg stažiranja izabran je 1882. godine za perovođu Gradskog poglavarstva u Zagrebu. U Gradskom poglavarstvu radu do 1897. kada je kao gradski tajnik umirovljen. Nakon umirovljenja zapošljava se u Prvoj hrvatskoj štedionici u Zagrebu u funkciji pravnog savjetnika a kasnije i ravnatelja. Osnivač je Saveza novčanih i osiguravajućih zavoda u Zagrebu. Godine 1910. izabran je za gradskog zastupnika u Zagrebu a 1929., uoči smrti postavljen je za gradskog zastupnika i imenovan gradskim podnačelnikom.

Godine 1887. habilitirao je te kao privatni docent djeluje na Pravnom fakultetu na predmetu Narodno gospodarstvo i Uprava narodnog gospodarstva. Predavao je i slijedeće predmete: Uprava poljodjelstva (1887/88); Povijest političke ekonomije od Adama Smitha do najnovijeg doba (1888-); Počela nauke narodnog gospodarstva te počela nauke o novcu i vjeresiji (1897/98). Pored predavanja na Fakultetu nastavu je izvodio i na Višoj trgovačkoj školi, kasnije Trgovačkoj akademiji u razdoblju od 1887-1904. Predavao je i na Šumarskoj akademiji. Objavio je sljedeće radove: Što je novac (god.1892.), Mjenbeno pravo (god. 1893. i u još četiri izdanja), Trgovačko-zakonoslovlje (god. 1899. i 1909.), Uputa u obrtne propise (god. 1895.), Stambeno pitanje (god. 1898.), Kratka uputa u narodno gospodarstvo (1902.), O novcu i vjeresiji (god. 1905.), Čekovno pravo (god. 1909. i 1929.), O gospodarstvu i gospodarskom napretku pojedinaca i naroda (god. 1915.). Umro je 1929.