Franjo Lehnau (1777-1811)

Franjo Lehnau rođen je 1744. godine. Podaci o njegovom školovanju nisu poznati. Premda je Mandatom Marije Terezije od 5. kolovoza 1776. određeno da se profesorske stolice na Akademiji znanosti trebaju popunjavati "bez razlike staleža i društvenog položaja" Franjo Lehnau imenovan je (16.2.1777.) redovitim profesorom kameralnih nauka bez natječaja kao uostalom i njegov prethodnik Adam Adalbert Barić. Prema izvornom tekstu Mandata imenovan je "profesorom koji je studirao policiju a bavit će se kameralnim studijama kao i ekonomijom" (professor politiae qui accesserit, studia cameralia quoque ac oeconomica tractabit).

Lehnau nije udovoljavao ni drugom uvjetu navedenom u mandatu, doktoratu prava kojeg je stekao tek 1781. godine. Nastavu je održavao na njemačkom jeziku prema Sonnenfelsovom udžbeniku (također na njemačkom jeziku), što je slušačima zadavalo velike poteškoće. Zato je njihov broj bio mali. Sudeći po tezama koje su njegovi slušači branili na "javnim kušnjama" Lehnau se pridržavao sadržaja propisane literature.

Zamjenjuje ga Adalbert Peterffy akademske godine 1807/08 kao suplent. O Peterffyju nema sačuvanih podataka. Franjo Lehnau umire 1811. godine.