Đorđe Pribičević

Đorđe Pribičević rođen je 18.12.1931. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1955. Doktorat ekonomskih znanosti stekao je 1978. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Od 1957. radio je u Državnom sekretarijatu za vanjske poslove u Beogradu a od 1959. kao advokatski pripravnik u Zagrebu. Od 1962. do 1967. asistent je na predmetu Politička ekonomija na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Sveučilišnu karijeru nastavio je na Elektrotehničkom fakultetu i Fakultetu za vanjsku trgovinu, odnosno Ekonomskom fakultetu u Zagrebu gdje je od 1984. godine redoviti profesor. Objavio je nekoliko monografija iz područja makroekonomske i mikroekonomske teorije te veliki broj članaka iz ovih područja i usporedne analize ekonomskih sustava. Kao gostujući profesor predavao je na sveučilištima u Francuskoj, Njemačkoj i Austriji. Godine 1994. obnašao je dužnost posebnog savjetnika predsjednika RH.