Nastavni plan

 

 

 

 

 

 

 

  

PLAN RADA PREDMETA POLITIČKA EKONOMIJA ZA REDOVNE STUDENTE PRAVNOG STUDIJA U AK. GOD. 2011/2012. (LJETNI SEMESTAR) PREDAVANJA PONEDJELJKOM I SRIJEDOM
 

 
DATUM PREDAVANJA
GRADIVO
LITERATURA /str. knjiga Vranjican, S., Politička ekonomija, Zagreb, 2007 ili 2009
1.
27.2. 2012
UVOD, opće informacije
Uloga ekonomskih disciplina, porijeklo naziva, predmet političke ekonomije, povijest ekonomske misli.
Povijest ekonomske misli od starog vijeka do radikalne pol. ekonomije
1-38
2.
29.2. 2012
Ekonomski proces, mikroekonomija i makroekonomija, proizvodni potencijal društva.
39-72
3.
5.3. 2012
Proizvodnja, proizvodni činitelji, opća teorija proizvodnje.
 
Ljudski faktor, uloga, kvalitativni aspekti faktora stanovništvo.
73-109
4.
7.3.2012
Tehnički napredak, uloga znanosti, faze stvaranja tehničkog napretka, monopol znanja
111-145
5.
12.3. 2012
Transfer tehnologije, piramida znanja, etape tehničkog napretka, životni ciklus tehnologije, tehnološki potencijal, ekonomski suverenitet i tehnološka ovisnost.
146-186
6.
14.3. 2012
Ponavljanje. konzultacije i politička ekonomija prva tema.
 
7.
19.3. 2012
 
Razvoj teorije poduzetništva, suvremena teorija poduzetništva, poduzetnički rizik.
Zablude o važnosti poduzetništva, sindrom pseudopoduzetništva, neizvjesnost i rizik poduzetništva.
Management ili upravljanje, managerske funkcije – planiranje, kadrovsko ekipiranje, organiziranje, vođenje, kontroliranje
187-255
8.
21.3. 2012
Organizacija i djelovanje poduzeća, povijesni razvoj, relativnost samostalnosti poduzeća, vrste poduzeća, funkcionalna struktura poduzeća.
 
257-275
9.
26.3. 2012
Suvremeno poduzeće i proces globalizacije, suverenitet u uvjetima globalizacije, pokretačke snage globalizacije, utjecaj globalizacije na suvremeno poduzeće, životni vijek i prilagodba poduzeća
Dodatna tema: Politička ekonomija globalizacije i REI-a
275-305
 
 
 
 
10.
2.4. 2012
Elementi teorije troškova, problem indivizibilnosti činitelja, fiksni, varijabilni, prosječni, granični troškovi proizvodnje
Individualni i društveni troškovi, oportunitetni troškovi, načelo minimalizacije troškova, nužnost sveobuhvatnog obračuna troškov
305-325
11.
4.4. 2012
I Kolokvij
Str 1-275
12.
16-20. 4.2012
IZVAREDNI PROLJETNI ROK
 
13.
23.4. 2012
Mjerenje rezultata privređivanja, društveno bogatstvo, struktura, analitička vrijednost, društveni brutoproizvod, vrijednosna struktura, naturalna struktura,
Društveni proizvod, amortizacija, narodni dohodak, metode izračunavanja, realni i nominalni narodni dohodak
325-359
14.
25.4. 2012
Reprodukcija kapitala, oblici, umanjena reprodukcija, jednostavna reprodukcija, apstrakcije, način funkcioniranja modela
Proširena reprodukcija, specifičnosti modela, input – output analiza, ekonometrijski modeli
361-394
15.
30.4.2012
Trgovački kapital i trgovački profit, oplodnja, prometni troškovi, korisnost. Zajmovni kapital i kamata, specifičnosti zajmovnog kapitala, cijena, kamatna stopa, oblik kretanja, izvori
Zemljišna renta, specifičnosti poljoprivredne proizvodnje, oblici dohodaka u poljoprivredi, razlike u plodnosti i položaju, apsolutna renta, diferencijalna renta I. i II., zakupnina, cijena zemljišta, ostali oblici zemljišne rente Dionički kapital i dividenda, opće karakteristike dioničkog društva, upravljanje, dionica i dividenda, vrste dionica, vrijednost dionica.
395-423
16.
2.5.2012
fiktivni kapital, kontrolni paket dionica, rad i najamnina Razmjena, uloga, tržišni mehanizam, funkcije, suvremena definicija, zakon razmjernosti
Zakon ponude i potražnje, elastičnost potražnje, elastičnost ponude, unakrsna elastičnost
423-452
17.
7.5. 2012
Tržišna struktura monopol, oligopol, savršena konkurencija, državna intervencija na tržištu- mogući gosti predavači iz B-neta, HT-a i agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.
452-471
18.
9.5. 2012
svojstva robe, uvjeti svrhovitosti proizvodnje Teorije vrijednosti, povijesni razvoj, teorija troškova proizvodnje, subjektivna teorija vrijednosti, oblici razmjene
Razvoj metalnog i papirnog novca, funkcije novca, obilježja suvremenog novca, optimalizacija novčane mase, kreditno monetarna politika, kreditiranje privrednih subjekata
Razvoj financija i financijskih tržišta
471-494
19.
14.5.2012
Međunarodna razmjena, ekonomske doktrine međunarodne razmjene, motivi vanjskotrgovinske razmjene, male države i međunarodna trgovina, pravila igre u međunarodnoj trgovini
Potrošnja, štednja, osobna potrošnja, privredne investicije, veličina privrednih investicija
494-522
20.
16.5. 2012
2 kolokvij
275-kraja
21.
21.5.2012
potrošnja države, struktura državne potrošnje, o skupoj i jeftinoj državi
Politička ekonomija razvoja: Ekonomski razvitak, činitelji uspješnog razvoja, ljudski faktor, prirodni proizvodni faktori, fizički kapital, tehnologija
522-555
22.
23.5.2012
Politička ekonomija I
 
23.
28.5. 2012
Politička ekonomija II
 
24.
30.5. 2012
Potpisi
 

 
NASTAVNI PLAN ZA PREDMET POLITIČKA EKONOMIJA – IZVANREDNI STUDENTI PRAVNOG STUDIJA U AK. GOD. 2010/2011. (ZIMSKI SEMESTAR) PREDAVANJA UTORKOM (A-L) I SRIJEDOM (M-Ž) OD 17 DO 20 SATI

   

Gradivo
5-6.10.2010.
Uloga ekonomskih disciplina, porijeklo naziva, predmet političke ekonomije
Povijest ekonomske misli od starog vijeka do merkantilizma
Povijest ekonomske misli od fiziokratske škole do socijalista utopista
Povijest ekonomske misli od historijske škole do radikalne političke ekonomije
                                                           12-13.10.2010 
Ekonomski proces, mikroekonomija i makroekonomija, proizvodni potencijal društva
Faze ekonomskog procesa , proizvodnja, raspodjela, razmjena, potrošnja
Proizvodnja, proizvodni činitelji, opća teorija proizvodnje
Ljudski faktor, uloga, kvalitativni aspekti faktora stanovništvo
                                                          19-20.10.2010.
Tehnički napredak, uloga znanosti, faze stvaranja tehničkog napretka, monopol znanja
Transfer tehnologije, piramida znanja, etape tehničkog napretka, životni ciklus tehnologije, tehnološki potencijal, ekonomski suverenitet i tehnološka ovisnost
Razvoj tehnologije u Hrvatskoj, tehnološko zaostajanje, strategija razvoja znanosti Hrvatske, budućnost hrvatskog gospodarstva
                                                         26-27.10.2010.
Razvoj teorije poduzetništva, suvremena teorija poduzetništva, poduzetnički rizik
Zablude o važnosti poduzetništva, sindrom pseudopoduzetništva, neizvjesnost i rizik poduzetništva
Management ili upravljanje, managerske funkcije – planiranje, kadrovsko ekipiranje, organiziranje, vođenje, kontroliranje
                                                          02-03.11.2010.
Organizacija i djelovanje poduzeća, povijesni razvoj, relativnost samostalnosti poduzeća, vrste poduzeća, funkcionalna struktura poduzeća
Suvremeno poduzeće i proces globalizacije, suverenitet u uvjetima globalizacije, pokretačke snage globalizacije, utjecaj globalizacije na suvremeno poduzeće, životni vijek i prilagodba poduzeća
Elementi teorije troškova, problem indivizibilnosti činitelja, fiksni, varijabilni, prosječni, granični troškovi proizvodnje
Individualni i društveni troškovi, oportunitetni troškovi, načelo minimalizacije troškova, nužnost sveobuhvatnog obračuna troškova
                                                           16-17.11.2010.
Mjerenje rezultata privređivanja, društveno bogatstvo, struktura, analitička vrijednost, društveni brutoproizvod, vrijednosna struktura, naturalna struktura
Društveni proizvod, amortizacija, narodni dohodak, metode izračunavanja, realni i nominalni narodni dohodak
Bruto domaći proizvod, metode mjerenja, međunarodne usporedbe makroekonomskih agregata
Reprodukcija kapitala, oblici, umanjena reprodukcija, jednostavna reprodukcija, apstrakcije, način funkcioniranja modela
Proširena reprodukcija, specifičnosti modela, input – output analiza, ekonometrijski modeli
                                                           23-24.11.2010. -  1.KOLOKVIJ
                                                             
                                                          30.11. - 01.12.2010.
Raspodjela, kontroverzije, opće karakteristike, suvremena uloga države, mehanizmi, dohodak vlasnika proizvodnih faktora
Cirkulacija i oplodnja industrijskog kapitala, karakteristike, rentabilnost, determinante rentabilnosti, trgovački kapital i trgovački profit, oplodnja, prometni troškovi, korisnost
Zajmovni kapital i kamata, specifičnosti zajmovnog kapitala, cijena, kamatna stopa, oblik kretanja, izvori
Zemljišna renta, specifičnosti poljoprivredne proizvodnje, oblici dohodaka u poljoprivredi, razlike u plodnosti i položaju, apsolutna renta, diferencijalna renta I. i II., zakupnina, cijena zemljišta, ostali oblici zemljišne rente
                                                         07-08.12.2010
Dionički kapital i dividenda, opće karakteristike dioničkog društva, upravljanje, dionica i dividenda, vrste dionica, vrijednost dionica, fiktivni kapital, kontrolni paket dionica, rad i najamnina
Razmjena, uloga, tržišni mehanizam, funkcije, suvremena definicija, zakon razmjernosti
Zakon ponude i potražnje, elastičnost potražnje, elastičnost ponude, unakrsna elastičnost, krivulja ravnodušnosti, tržišna ravnoteža
                                                            14-15.12.2010.
Struktura tržišta, savršena konkurencija, nesavršena konkurencija, monopol i monopson, oligopol i oligopson
Djelotvornost tržišnog mehanizma, državna intervencija, posredno zadovoljavanje potreba, svojstva robe, uvjeti svrhovitosti proizvodnje
Teorije vrijednosti, povijesni razvoj, teorija troškova proizvodnje, subjektivna teorija vrijednosti, oblici razmjene
                                                               20-21.12.2010.
Razvoj metalnog i papirnog novca, funkcije novca, obilježja suvremenog novca, optimalizacija novčane mase, kreditno monetarna politika, kreditiranje privrednih subjekata
Međunarodna razmjena, ekonomske doktrine međunarodne razmjene, motivi vanjskotrgovinske razmjene, male države i međunarodna trgovina, pravila igre u međunarodnoj trgovini
Potrošnja, štednja, osobna potrošnja, privredne investicije, veličina privrednih investicija, potrošnja države, struktura državne potrošnje, o skupoj i jeftinoj državi
                                                                 11.-12.1.2011.
Ekonomski razvitak, činitelji uspješnog razvoja, ljudski faktor, prirodni proizvodni faktori, fizički kapital, tehnologija
Zapreke ekonomskom razvitku, tranzicijska gospodarstva i razvoj
 
                                  18-19.1.2011.   - 2.KOLOKVIJ     
                                
                                   25-26.1.2011. -      Rezultati i rasprava

NASTAVNI PLAN ZA REDOVITE STUDENTE POREZNOG STUDIJA U AK. GOD. 2011/2012 (ZIMSKI SEMESTAR)
- UVOD U EKONOMIJU - PREDAVANJA ČETVRTKOM OD 8:50 DO 11:35

Gradivo
06.10.2011.
Uloga ekonomskih disciplina, porijeklo naziva, predmet političke ekonomije
Povijest ekonomske misli od starog vijeka do merkantilizma
Povijest ekonomske misli od fiziokratske škole do socijalista utopista
Povijest ekonomske misli od historijske škole do radikalne političke ekonomije
                                                               13.10.2011.
Ekonomski proces, mikroekonomija i makroekonomija, proizvodni potencijal društva
Faze ekonomskog procesa , proizvodnja, raspodjela, razmjena, potrošnja
Proizvodnja, proizvodni činitelji, opća teorija proizvodnje
Ljudski faktor, uloga, kvalitativni aspekti faktora stanovništvo
                                                               20.10.2011.
Tehnički napredak, uloga znanosti, faze stvaranja tehničkog napretka, monopol znanja
Transfer tehnologije, piramida znanja, etape tehničkog napretka, životni ciklus tehnologije, tehnološki potencijal, ekonomski suverenitet i tehnološka ovisnost
Razvoj tehnologije u Hrvatskoj, tehnološko zaostajanje, strategija razvoja znanosti Hrvatske, budućnost hrvatskog gospodarstva
                                                              27.10.2011.
                                                            
Razvoj teorije poduzetništva, suvremena teorija poduzetništva, poduzetnički rizik
Zablude o važnosti poduzetništva, sindrom pseudopoduzetništva, neizvjesnost i rizik poduzetništva
Management ili upravljanje, managerske funkcije – planiranje, kadrovsko ekipiranje, organiziranje, vođenje, kontroliranje
                                                               03.11.2011.
Organizacija i djelovanje poduzeća, povijesni razvoj, relativnost samostalnosti poduzeća, vrste poduzeća, funkcionalna struktura poduzeća
Suvremeno poduzeće i proces globalizacije, suverenitet u uvjetima globalizacije, pokretačke snage globalizacije, utjecaj globalizacije na suvremeno poduzeće, životni vijek i prilagodba poduzeća
Elementi teorije troškova, problem indivizibilnosti činitelja, fiksni, varijabilni, prosječni, granični troškovi proizvodnje
Individualni i društveni troškovi, oportunitetni troškovi, načelo minimalizacije troškova, nužnost sveobuhvatnog obračuna troškova
                                                                10.11.2011.
Mjerenje rezultata privređivanja, društveno bogatstvo, struktura, analitička vrijednost, društveni brutoproizvod, vrijednosna struktura, naturalna struktura
Društveni proizvod, amortizacija, narodni dohodak, metode izračunavanja, realni i nominalni narodni dohodak
Bruto domaći proizvod, metode mjerenja, međunarodne usporedbe makroekonomskih agregata
Reprodukcija kapitala, oblici, umanjena reprodukcija, jednostavna reprodukcija, apstrakcije, način funkcioniranja modela
Proširena reprodukcija, specifičnosti modela, input – output analiza, ekonometrijski modeli
                                                               17.11.2011.
Raspodjela, kontroverzije, opće karakteristike, suvremena uloga države, mehanizmi, dohodak vlasnika proizvodnih faktora
Cirkulacija i oplodnja industrijskog kapitala, karakteristike, rentabilnost, determinante rentabilnosti, trgovački kapital i trgovački profit, oplodnja, prometni troškovi, korisnost
Zajmovni kapital i kamata, specifičnosti zajmovnog kapitala, cijena, kamatna stopa, oblik kretanja, izvori
Zemljišna renta, specifičnosti poljoprivredne proizvodnje, oblici dohodaka u poljoprivredi, razlike u plodnosti i položaju, apsolutna renta, diferencijalna renta I. i II., zakupnina, cijena zemljišta, ostali oblici zemljišne rente
                                                           
Dionički kapital i dividenda, opće karakteristike dioničkog društva, upravljanje, dionica i dividenda, vrste dionica, vrijednost dionica, fiktivni kapital, kontrolni paket dionica, rad i najamnina
Razmjena, uloga, tržišni mehanizam, funkcije, suvremena definicija, zakon razmjernosti
Zakon ponude i potražnje, elastičnost potražnje, elastičnost ponude, unakrsna elastičnost, krivulja ravnodušnosti, tržišna ravnoteža
                                                            01.12.2011.
Struktura tržišta, savršena konkurencija, nesavršena konkurencija, monopol i monopson, oligopol i oligopson
Djelotvornost tržišnog mehanizma, državna intervencija, posredno zadovoljavanje potreba, svojstva robe, uvjeti svrhovitosti proizvodnje
 
                                                             08.12.2011.
Teorije vrijednosti, povijesni razvoj, teorija troškova proizvodnje, subjektivna teorija vrijednosti, oblici razmjene
Razvoj metalnog i papirnog novca, funkcije novca, obilježja suvremenog novca, optimalizacija novčane mase, kreditno monetarna politika, kreditiranje privrednih subjekata
                                                              15.12.2011.
                                                          
Međunarodna razmjena, ekonomske doktrine međunarodne razmjene, motivi vanjskotrgovinske razmjene, male države i međunarodna trgovina, pravila igre u međunarodnoj trgovini
                                                               22.12.2011.
 
Potrošnja, štednja, osobna potrošnja, privredne investicije, veličina privrednih investicija, potrošnja države, struktura državne potrošnje, o skupoj i jeftinoj državi
                                                                 12.01.2012
Ekonomski razvitak, činitelji uspješnog razvoja, ljudski faktor, prirodni proizvodni faktori, fizički kapital, tehnologija
Zapreke ekonomskom razvitku, tranzicijska gospodarstva i razvoj
                                                                19.01.2012.
Nacionalno gospodarstvo u regionalnom i globalnom okružju
                                                                26.01.2012.
Globalizacija, regionalni integracijski procesi
Rasprava