Obavijesti
Od ispitnog roka u travnju ove godine, umjesto dosadašnja dva dijela (test na zaokruživanje i esejistički dio), pisani ispit iz Opće teorije prava i države, Uvoda u opću teoriju prava i države i Uvoda u državu i pravo sastojat će se samo od testa na zaokruživanje. Umjesto dosadašnjih 10 pitanja, test na zaokruživanje sadržavat će 20 pitanja s unaprijed ponuđenim odgovorima (višestruki izbor). Ukupno trajanje pisanog dijela ispita bit će 30 minuta.