OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Obiteljsko pravo - vježbe
Obiteljsko pravo - vježbe
Studij: Pravo - 6. semestar
Šifra: 45529
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar
prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac
prof. dr. sc. Irena Majstorović
izv. prof. dr. sc. Anica Čulo Margaletić
izv. prof. dr. sc. Barbara Preložnjak
izv. prof. dr. sc. Ivan Šimović
Ispitni rokovi:
  • 26. 06. 2023.
  • 10. 07. 2023.
  • 11. 09. 2023.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Obiteljsko pravo - vježbe Pravo - 6. semestar
2.0 45529
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Dubravka Hrabar

Utorkom 10,00-11,30 uz prethodnu najavu putem e-maila

Trg Republike Hrvatske 3, soba 27/II
prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac

Utorkom 10.30-12 sati

(uz prethodnu najavu putem e-maila)

Trg Republike Hrvatske 3, soba 29/II
prof. dr. sc. Irena Majstorović

Srijedom 9-10,30 sati

 

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 28/II
izv. prof. dr. sc. Anica Čulo Margaletić

uz prethodnu najavu putem e-maila

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 38
izv. prof. dr. sc. Barbara Preložnjak

utorkom u 12,00 sati

uz prethodnu najavu putem e-maila

 

 

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 27/II
izv. prof. dr. sc. Ivan Šimović

Četvrtkom od 16.00 sati

uz prethodnu najavu putem e-maila 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 301/III
Literatura
OBVEZNA: Alinčić, M.; Hrabar, D.; Jakovac-Lozić, D.; Korać Graovac, A.; Obiteljsko pravo; Narodne novine (2007), str. 1-544
OBVEZNA: DO 1.11.2015.: Obiteljski zakon; Narodne novine, br. 116/03., 17/04., 136/04., 107/07., 57/11., 61/11., 25/13. I 5/15., str
OBVEZNA: OD 1.11.2015.: Obiteljski zakon; Narodne novine, br. 103/15 i 98/19., str
OBVEZNA: Zakon o privremenom uzdržavanju; Narodne novine, br. 92/2014., str
OBVEZNA: Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji; Narodne novine br. 70/2017, 126/2019, 84/2021, str
OBVEZNA: Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola; Narodne novine br. 92/2014., str
PREPORUČENA: Alinčić, M.; Bakarić Abramović, A.; Belajec, V.; Dika, M.; Hrabar, D.; Hrvatin, B.; Jakovac-Lozić, D.; Korać Graovac, A.:; Obiteljski zakon - tekst zakona s napomenama, uputama i sudskom praksom; Narodne novine (2013), str
PREPORUČENA: Zakon o parničnom postupku; Narodne novine br. 53/1991, 91/1992, 112/1999, 129/2000, 88/2001, 117/2003, 88/2005, 2/2007, 96/2008, 84/2008, 123/2008, 57/2011, 25/2013, 89/2014., str
PREPORUČENA: Zakon o obveznim odnosima; Narodne novine br. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018, 126/2021., str
PREPORUČENA: Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima; Narodne novine, br. 91/1996, 68/1998, 137/1999, 22/2000, 73/2000, 114/2001, 79/2006, 141/2006, 146/2008, 38/2009, 153/2009, 90/2010, 143/2012, 152/2014., str
PREPORUČENA: Zakon o zemljišnim knjigama; Narodne novine, br. 63/19., str
Opis predmeta
Sudjelovanje na vježbama korisna je prilika za studente za praktični rad sa stručnjacima iz prakse. Radi se o praktičnom obliku nastave (vježbama) koje se održavaju na trećoj godini studija (6 semestar). Navedene vježbe organizirane su na način da studenti koji su najvećim dijelom položili ispit iz kolegija Obiteljsko pravo te imaju bazična znanja iz obiteljskog prava, proučavaju konkretne spise iz sudske prakse, sastavljaju podneske (tužbe, bračne ugovore, presude) te rješavaju hipotetske slučajeve. Na taj način od njih se zahtijeva primjena i upotreba postojećeg znanja iz obiteljskog prava te približavaju im se neki novi materijalnopravni i procesnopravni alati koji su nužni za uspješnu primjenu zakona u praksi. Sve navedeno odvija se uz mentorstvo članova katedre i uglednih stručnjaka iz prakse (redom sudaca općinskog i županijskog suda u Zagrebu, Vrhovnog suda Republike Hrvatske te kolegica i kolega odvjetnika).
Ispitni rokovi
26. 06. 2023.
10. 07. 2023.
11. 09. 2023.