INTERNA STUDENTSKA ANKETA SEMINARA:

EVALUACIJA SEMINARA IZ OBITELJSKOG PRAVA (ak. god. 2015/2016)

 

KATEDRA ZA OBITELJSKO PRAVO

 

U poboljšanju nastave iz obiteljskog prava, Vaše nam je mišljenje vrlo vrijedno te Vas molimo da pažljivo ispunite ovaj upitnik, u prvome dijelu dajući uz svaku tvrdnju ocjenu do 1 do 5 (1 je najmanja, a 5 najviša ocjena), a u drugome odgovarajući na postavljena pitanja.

 

datum: ____________

 

Iskorištenost vremena na nastavi je dobra.

4.65

Uvjeti rada i prostor su odgovarajući.

4.76

Nastavnik je dobro pripremljen za nastavu.

4.88

Tijekom seminara atmosfera je ugodna.

4.82

Odnos nastavnika prema studentima je podržavajući.

4.90

Nastavnici su lako dostupni studentima.

4.83

 

Nastavnikova pitanja su bila dobro postavljena i razumljiva.

4.62

Pitanja na kolokvijima su bila jasna i odražavala su bit svakog obiteljskopravnog područja.

4.00

Povratna informacija nastavnika (diskusije, kolokviji, seminarski radovi) bila je detaljna, korektna i pravovremena.

4.65

Teme su analizirane primjerenim načinom i primjerenom brzinom.

4.50

Pripremala / pripremao sam se za svaki seminarski sat.

3.85

Predavanja vanjskih suradnika su bila zanimljiva i korisna.

  • 1. prof. dr. sc. M. Kubat - Zavod za sudsku medicinu
  • 2. odvjetnik M. Sučević – Imovinski odnosi
  • 3. odvjetnica I. Bojić – Praksa ESLJP u obiteljskim pitanjima

 

4.22

4.49

4.17

 

Sadržaji seminara potaknuli su veće zanimanje za obiteljsko pravo.

4.66

Teme seminara su izložene na način koji potiče kritičko razmišljanje.

4.71

Seminar postavlja visoke zahtjeve za studenta, a trud uložen u praćenje nastave i ispunjavanje zadataka se isplati.

4.40

Seminarske su ocjene pravedne i odražavaju moje znanje i trud.

4.88

Seminar je kvalitetom ispunio moja očekivanja.

4.75

Zadovoljna /zadovoljan sam što sam upisala /upisao ovaj seminar.

4.96

Seminar je pridonio mom profesionalnom usavršavanju.

4.66

Seminar bih preporučila / preporučio drugim kolegama.

4.93

 

Koju ocjenu očekujete na ispitu iz obiteljskog prava?

4.46

 

Što Vam se u vezi seminara najviše svidjelo?

 

 

 

 

 

Što Vam se u vezi seminara najmanje svidjelo?

 

 

 

 

 

Što Vam se u vezi seminara čini najvrjednijim?

 

 

 

 

 

Što mislite, kako bismo mogli poboljšati seminar?

 

 

 

 

 

 

Hvala na trudu koji ste uložili u ispunjavanje upitnika.


Repozitorij
Repozitorij je prazan