OBITELJSKO PRAVO:
Obiteljsko pravo
Obiteljsko pravo
Studij: Građanskopravne znanosti i obiteljskopravna znanost - 2. semestar
Šifra: 166758
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Anica Čulo Margaletić - Predavanja
prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac - Predavanja
prof. dr. sc. Irena Majstorović - Predavanja
doc. dr. sc. Ivan Šimović - Predavanja
Osnovni podaci
Obiteljsko pravo Građanskopravne znanosti i obiteljskopravna znanost - 2. semestar
6.0 166758
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Dubravka Hrabar

Utorkom 10,00-11,30

Trg Republike Hrvatske 3, soba 27/II
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Anica Čulo Margaletić (Predavanja)

Četvrtkom, 10-11.30 sati

Poštovane kolegice i kolege,

tijekom prosinca 2019. i siječnja 2020. konzultacije ću održavati petkom od 10 do 11.30h

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 38
prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac (Predavanja)

Utorkom 10.30-12 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 29/II
prof. dr. sc. Irena Majstorović (Predavanja)

četvrtkom 10-11,30 sati

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 28/II
doc. dr. sc. Ivan Šimović (Predavanja)

Četvrtkom, 14.30 -16.00 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 301/III
Literatura
Alinčić, M., Hrabar, D., Jakovac-Lozić D., Korać Graovac, A.; Obiteljsko pravo; Narodne novine, Zagreb (2007)
Alinčić, M.; Građanski brak sklopljen prema državnim propisima i u vjerskom obredu; Hrabar, D. (ur.): Hrestomatija hrvatskoga obiteljskog prava, Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljskopravnu znanost, Poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti, Pravni fakultet u Zagrebu (2010), str. 41-72
Korać Graovac, A.; Prosudbe Europskog suda za prava čovjeka o opravdanosti ograničenja prava na sklapanje braka; Hrabar, D. (ur.): Hrestomatija hrvatskoga obiteljskog prava, Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljskopravnu znanost, Poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti, Pravni fakultet u Zagrebu (2010), str. 147-179
Korać Graovac, A.; Ljudska prava i pravno uređenje istospolnih zajednica u domaćem zakonodavstvu; Hrabar, D. (ur.): Hrestomatija hrvatskoga obiteljskog prava, Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljskopravnu znanost, Poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti, Pravni fakultet u Zagrebu (2010), str. 235-264
Hrabar, D.; Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava - nov prilog promicanju dječjih prava; Hrabar, D. (ur.): Hrestomatija hrvatskoga obiteljskog prava, Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljskopravnu znanost, Poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti, Pravni fakultet u Zagrebu (2010), str. 291-304
Jakovac-Lozić, D.; Dijete kao titular prava na slobodu savjesti, vjerskog ili drugog uvjerenja; Hrabar, D. (ur.): Hrestomatija hrvatskoga obiteljskog prava, Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljskopravnu znanost, Poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti, Pravni fakultet u Zagrebu (2010), str. 355-376
Jakovac-Lozić, D; Susreti i druženja djeteta s odvojenim roditeljem u presudama Europskog suda za ljudska prava; Hrabar, D. (ur.): Hrestomatija hrvatskoga obiteljskog prava, Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljskopravnu znanost, Poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti, Pravni fakultet u Zagrebu (2010), str. 377-427
Korać Graovac, A.; Sadržaj i doseg prava na poštovanje obiteljskog života u hrvatskom obiteljskom pravu; Hrabar, D. (ur.): Hrestomatija hrvatskoga obiteljskog prava, Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljskopravnu znanost, Poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti, Pravni fakultet u Zagrebu (2010), str. 429-466
Hrabar, D; Posvojenje na razmeđi interesa posvojitelja i posvojenika; Hrabar, D. (ur.): Hrestomatija hrvatskoga obiteljskog prava, Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljskopravnu znanost, Poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti, Pravni fakultet u Zagrebu (2010), str. 567-596
Jakovac-Lozić, D., Vetma, I.; Seksualna orijentacija posvojitelja i najbolji interes djeteta; Hrabar, D. (ur.): Hrestomatija hrvatskoga obiteljskog prava, Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljskopravnu znanost, Poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti, Pravni fakultet u Zagrebu (2010), str. 617-652
Alinčić, M; Zaštita prava na sklapanje braka i osnivanje obitelji u europskim dokumentima o ljudskim pravima i u nacionalnim zakonodavstvima; Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, vol. IV, br. 1 (2013), str. 25-37
Casals, M.M.; Divorce Mediation in Europe: An Introductory Outline; Electronic Journal of Comparative Law, vol. 9.2 (2005)
Čulo Margaletić, A.; Mirno rješavanje obiteljskopravnih sukoba interesa, doktorska disertacija; Zagreb (2011)
Hrvatska pravna revija, X, 2; Izvanbračna zajednica - neka otvorena pitanja; Hrabar, D. (2010), str. 41-48
Hrabar, D.; Nova procesna prava djeteta - europski pogled; Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, vol. IV, br. 1 (2013), str. 65-76
Hrabar, D.; Otvorena pitanja sudovanja u obiteljskim stvarima (Načela i smjernice za novi Lex de processibus familiaribus); Uzelac, A., Garašić, J., Maganić, A. (ur.): Djelotvorna pravna zaštita u pravičnom postupku: Izazovi pravosudnih transformacija na jugu Europe, Liber amicorum Mihajlo Dika, Pravni fakultet u Zagrebu (2013), str. 277-300
Hrabar, D.; Prava djece u Europskoj uniji - pravni okvir; Korać Graovac, A., Majstorović, I. (ur.): Europsko obiteljsko pravo, Narodne novine (2013), str. 53-71
Korać Graovac, A.; Povelja o temeljnim pravima Europske unije i obiteljsko pravo; Korać Graovac, A., Majstorović, I. (ur.): Europsko obiteljsko pravo, Narodne novine (2013), str. 25-51
Majstorović, I.; Children s Participation in Family Mediation: an Example of New Challenges for Non-Discrimination; Kutsar, D., Warming, H. (ur.): Children and non-discrimination, Interdisciplinary handbook, Tartu: Children s Rights Erasmus Academic Network (2014), str. 91-110
Majstorović, I.; Obiteljsko pravo kao različitost u jedinstvu: Europska unija i Hrvatska; Korać Graovac, A., Majstorović, I. (ur.): Europsko obiteljsko pravo, Narodne novine (2013), str. 1-24
Šimović, I.; Pravno uređenje obiteljskog doma u hrvatskom obiteljskom pravu - prijepori i dvojbe; Hrvatska pravna revija, 15, br. 2 (2015), str. 33-45
Šimović, I.; Obiteljski dom u njemačkome pravnom sustavu; Pravo u gospodarstvu, 54, br. 4 (2015), str. 685-708
Walker, J.; Introduction to Family Mediation in Europe and its special characteristics and advantages; Council of Europe, CONF 4 (98) RAP
Hrabar, D. (ur.); Hrestomatija hrvatskoga obiteljskog prava; Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljskopravnu znanost, Poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti, Pravni fakultet u Zagrebu (2010)
Opis predmeta
1. Omogućiti polaznicima stjecanje dodatnih stručnih, u osnovi praktičnih znanja te produbljivanje teorijskih znanja o pravnim institutima u okviru obiteljskopravne discipline
2. Upoznati polaznike sa najnovijim trendovima razvoja obiteljskog prava u Republici Hrvatskoj i unutar prava Europske unije
3. Analiziati stanje europskih propisa na području obiteljskog prava te usvojiti komparativna znanja i poželjne europske sudske prakse u obiteljskim sporovima
4. Osigurati polaznicima dostatnu osnovu i alate za stručno i znanstveno izučavanje obiteljskog prava

Sadržaj:
Temeljni obiteljskopravni instituti - brak, novi oblici obiteljskih zajednica - izvanbračne zajednice i istospolne zajednice, pravni odnosi roditelja i djece, prava djece, posvojenje, uzdržavanje, imovinski odnosi, zaštita obiteljskog doma, obiteljska medijacija, utjecaji europskih integracijskih kretanja na hrvatsko obiteljsko pravo

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija:
U fazi pripreme nastavnog programa, kvaliteta se prati kroz usporedbu sa sličnim programima koji se izvode na drugim fakultetima (benchmarking).
U fazi izvedbe nastavnog programa kvaliteta se kontrolira praćenjem pohađanja nastave, te praćenjem reakcije studenata. Studenti se u svakom trenutku mogu obratiti nastavniku osobno ili putem elektronske pošte.
Nakon izvedbe nastavnog programa kvaliteta se kontrolira praćenjem rezultata ispita, anketom i kontaktom sa studentima nakon stjecanja diplome. Pri praćenju rezultata ispita gleda se jesu li studenti usvojili znanja i vještine koje se stječu predmetom. Nakon izvedbe programa studente se anketira o kvaliteti izvođenja nastave. Rezultati ankete uzimaju se u obzir pri mogućim izmjenama nastavnog programa i metoda izvođenja nastave.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno svladanog predmeta, student će moći:

Znanje

-     definirati najvažnije institute obiteljskog prava

-     izdvojiti osnovna načela uređenja obiteljskog prava

-     ponoviti sadržaj najvažnijih neposrednih i posrednih izvora obiteljskog prava

-     prepoznati pravne praznine u postojećem pravnom uređenju obiteljskog prava

-     označiti prijeporna pitanja

Razumijevanje

-     opisati smisao i doseg pojedinih obiteljskopravnih instituta

-     grupirati najvažnije elemente i spoznaje vezane uz pojedine institute

-     objasniti ratio donošenja obiteljskopravnih propisa kao načina uređenja odnosa među članovima obitelji

-     sažeti probleme koji se javljaju u praksi te objasniti uzroke njihova nastanka (pitanje nedostatnosti propisa ili nerazumijevanja prilikom primjene istog)

-     izraziti svoje mišljenje o aktualnim obiteljskopravnim pitanjima na temelju provedene pravne analize

-     identificirati trendove razvoja obiteljskog prava u Republici Hrvatskoj i pravu Europske unije

-     diskutirati o najnovijim trendovima uređenja pojedinih obiteljskopravnih instituta i na temelju valjanih pravnih argumenata dati prijedloge u prilog njihova unaprijeđenja

-     prepoznati mehanizme rješavanja postojećih problema u obiteljskopravnoj praksi

Primjena

-     interpretirati obiteljskopravne norme te sprovesti intenciju zakonodavca u praksi

-     izabrati odgovarajuće zakonsko rješenje te ga pravilno primijeniti prilikom rješavanja konkretnog pravnog problema

-     ilustrirati povezanost obiteljskog prava i drugih grana prava (prije svega građanskog, građanskog procesnog, ustavnog, kaznenog, prekršajnog i ovršnog prava)

-     koristiti dostupnu domaću i inozemnu stručnu i znanstvenu literaturu te sudsku praksu 

-     primijeniti stručna i teorijska znanja i vještine stečene tijekom poslijediplomskog studija te sprovesti samostalno istraživanje

-     koristiti stručna i teorijska znanja i vještine u svrhu pronalaženja pravnih praznina u postojećem uređenju te skicirati najprimjerenije rješenje tog problema

-     demonstrirati stručna i teorijska znanja i vještine stečene tijekom poslijediplomskog studija u praksi

Analiza

-     razlikovati temeljne značajke instituta, njegov položaj, potrebu i značaj u suvremenom društvu te svrhu koja se njime nastoji postići

-     analizirati smisao pravnih normi i njihov doseg te povezati naučene elemente u sustavnu cjelinu koju obiteljsko pravo čini s bliskim granama prava

-     analizirati učinke pojedinih pravnih rješenja na prava i interese zainteresiranih pravnih subjekata

-     ispitati i kritički vrednovati utjecaj odluka Ustavnog suda i Vrhovnog suda Republike Hrvatske te Europskog suda za ljudska prava na reformu domaćeg sustava obiteljskog prava

-     ispitati kvalitetu i doseg rješenja važećeg obiteljskog zakonodavstva te izračunati financijske implikacije određenih instituta i trošak koji činjenje/nečinjenje državnih tijela uzrokuje za državu

-     usporediti nacionalna obiteljskopravna rješenja tijekom povijesti sa sadašnjim stanjem te provjeriti njihovu primjenjivost u današnjem pravnom sustavu

-     usporediti nacionalna obiteljskopravna rješenja s inozemnim i nadnacionalnim rješenjima te ispitati prikladnost njihove (ne)izravne implementacije u hrvatsko obiteljsko zakonodavstvo

-     izdvojiti ključna pitanja u kojima je potrebno ostvariti dodatan napredak obiteljskog prava

-     ispitati opravdanost postojećeg uređenja pojedininih instituta te provjeriti mogućnost i načine njihova unapređenja 

 

Sinteza

-     sastaviti odgovarajuće podneske i odluke, kao model rada u praksi

-     planirati postupanje u praksi, s ciljem ostvarenja što više razine učinkovitosti, imajući na umu hitnost postupanja kao postulat rješavanja statusnih stvari

-     predložiti promjene obiteljskog prava de lege ferenda te pripremiti argumente kojima podupire svoje prijedloge, kao i njihova obrazloženja

-     formulirati osnovne izazove koji se postavljaju pred obiteljsko pravo

-     osmisliti nove, efikasnije modele funkcioniranja državnih tijela u obiteljskopravnim predmetima

-     sastaviti pregled relevantne domaće i europske sudske prakse vezane uz obiteljskopravni institut koji je predmet stručnog i znanstvenog izučavanja

-     pripremiti stručnu i znanstvenu analizu pojedinih instituta obiteljskog prava

-     pripremiti analizu međunarodnih ugovora relevantnih za zaštitu prava na sklapanje braka i prava djece te ostalih instituta obiteljskog prava

-     pripremiti slučajeve u kojima postoji kolizija teorijskog i praktičnog poimanja pojedinih instituta obiteljskog prava te predložiti rješenje kojim bi se izbjegla daljnja nepodudarnost navedenih poimanja

-     upravljati procesom stručnog i znanstvenog izučavanja pojedinog instituta obiteljskog prava

-     izgraditi metodološki sustav za izradu pisanih radova s područja obiteljskog prava

-     osmisliti protokol izrade pisanog rada, formulirati odgovarajuće hipoteze i sastaviti koncept s predloškom radne literature kao uvod u pisanje znanstvenog rada

Evaluacija

-     prosuditi kvalitetu zakonodavnih izmjena i postupanja u praksi

-     procijeniti prednosti i nedostatke obiteljskopravnih uređenja tijekom povijesnog razvoja

-     preispitati vlastita stajališta te stajališta drugih s aspekta snošljivosti

-     vrednovati relevantne okolnosti svakog pojedinog slučaja te odabrati najbolje rješenje u konkretnom pravnom predmetu koji se pojavi u praksi

-     zaključiti kako popuniti eventualne pravne praznine, imajući uporište u zakonu i obiteljskopravnoj teoriji (kako domaćoj tako i stranoj)

-     vrednovati nacionalni obiteljskopravni sustav s aspekta ustavnog i međunarodnog prava

-     preispitati stanje europskih propisa na području obiteljskog prava te ocijeniti snagu njihovog utjecaja na postojeće uređenje hrvatskog obiteljskog prava

-     valorizirati europsku sudsku praksu u obiteljskim obiteljskim sporovima te preispitati njezin utjecaj na daljnji razvoj postojećih instituta hrvatskog obiteljskog prava

-     usporediti sličnosti i razlike pojedinih instituta obiteljskog prava te zaključiti o opravdanosti i svrsi njihova razlikovanja

-     odabrati daljnje izučavanje pojedinih segmenata obiteljskog prava i procijeniti koje je područje najprimjerenije za reformu

-     ocijeniti kvalitetu primjene postojećih zakonskih rješenja u sudskoj praksi i svakodnevnom životu

-     ocijeniti postojeći model primjene obiteljskog prava u praksi te predložiti način formiranja obiteljskih sudova kao nastavak već pokrenutog procesa specijalizacije sudova.

Praktične i generičke vještine:
  • pronalaženje relevantnih pravnih izvora domaće i strane literature te pretraživanje sudske prakse
  • predstavljanje u javnosti ishoda učenja putem izrade stručnih i znanstvenih radova
  • procjenjivanje i promišljanje o potrebama i mogućnostima daljnjeg usavršavanja i cjeloživotnog učenja
  • sposobnost samostalnog profesionalnog rada
  • sposobnost kritičkog promišljanja o ključnim obiteljskopravnim pitanjima
  • sposobnost prilagodbe novoj situaciji te promjenama zakonodavstva
  • sposobnost donošenja argumentiranih odluka te pravilnog i pravodobnog postupanja u praksi
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Smisleno i pravno utemeljeno obrazloženje odgovora, kritičko sagledavanje obiteljskopravnog uređenja u cjelini, identifikacija pojedinih problema u praksi, iznošenje vlastitih stajališta glede pronalaženja odgovarajućih rješenja uočenih problema, adekvatna argumentacija iznesenih pravnih stajališta te prepoznavanje trendova u razvoju pojedinih dijelova obiteljskog prava.

Obavijesti