OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Obiteljsko pravo (predmet)
Obiteljsko pravo
Studij: Pravo - 3. semestar
Šifra: 31878
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar
prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac
prof. dr. sc. Irena Majstorović
izv. prof. dr. sc. Anica Čulo Margaletić
izv. prof. dr. sc. Barbara Preložnjak
izv. prof. dr. sc. Ivan Šimović
Ispitni rokovi:
  • 10. 07. 2023.
  • 28. 08. 2023.
  • 11. 09. 2023.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Obiteljsko pravo Pravo - 3. semestar
8.0 31878
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Dubravka Hrabar

Utorkom 10,00-11,30 uz prethodnu najavu putem e-maila

Trg Republike Hrvatske 3, soba 27/II
prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac

Utorkom 10.30-12 sati

(uz prethodnu najavu putem e-maila)

Trg Republike Hrvatske 3, soba 29/II
prof. dr. sc. Irena Majstorović

Srijedom 9-10,30 sati

 

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 28/II
izv. prof. dr. sc. Anica Čulo Margaletić

uz prethodnu najavu putem e-maila

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 38
izv. prof. dr. sc. Barbara Preložnjak

utorkom u 12,00 sati

uz prethodnu najavu putem e-maila

 

 

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 27/II
izv. prof. dr. sc. Ivan Šimović

Četvrtkom od 16.00 sati

uz prethodnu najavu putem e-maila 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 301/III
Literatura
OBVEZNA: Obiteljski zakon; Narodne novine, br. 103/2015, 98/2019., str
OBVEZNA: Zakon o privremenom uzdržavanju; Narodne novine, br. 92/2014., str
OBVEZNA: Zakon o pravobranitelju za djecu; Narodne novine br. 73/2017., str
OBVEZNA: Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji; Narodne novine br. 70/2017, 126/2019 i 84/2021.., str
OBVEZNA: Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola; Narodne novine br. 92/2014. i 98/2019., str
OBVEZNA: Zakon o suzbijanju diskriminacije; Narodne novine, br. 85/2008 i 112/2012., str
OBVEZNA: Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji; Narodne novine br. 86/2012., str
OBVEZNA: Hrabar, Dubravka; Hlača, Nenad; Jakovac-Lozić, Dijana; Korać Graovac, Aleksandra; Majstorović, Irena; Čulo Margaletić, Anica; Šimović, Ivan; Obiteljsko pravo; Narodne novine (2021), str. 543
OBVEZNA: Šimović, Ivan; Presuda u predmetu C protiv Hrvatske // Presude o skrbništvu i lišenju poslovne sposobnosti Europskoga suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske / Hrabar, Dubravka (ur.).; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2021), str. 155-177
OBVEZNA: Šimović, Ivan; Presuda u predmetu Karadžić protiv Hrvatske // Presude o roditeljskoj skrbi Europskoga suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske / Hrabar, Dubravka (ur.).; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2021), str. 175-217
OBVEZNA: Čulo Margaletić, Anica; Presuda u predmetu A i B protiv Hrvatske // Presude o skrbništvu i lišenju poslovne sposobnosti Europskoga suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske / Hrabar, Dubravka (ur.).; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2021), str. 135-153
OBVEZNA: Čulo Margaletić, Anica; Presuda u predmetu X. protiv Hrvatske // Presude o skrbništvu i lišenju poslovne sposobnosti Europskoga suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske / Hrabar, Dubravka (ur.).; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2021), str. 27-45
OBVEZNA: Čulo Margaletić, Anica; Presuda u predmetu X. protiv Hrvatske // Presude o roditeljskoj skrbi Europskoga suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske / Hrabar, Dubravka (ur.).; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2021), str. 159-174
OBVEZNA: Čulo Margaletić, Anica; Presuda u predmetu M. i M. protiv Hrvatske // Presude o roditeljskoj skrbi Europskoga suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske / Hrabar, Dubravka (ur.).; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2021), str. 141-158
PREPORUČENA: Alinčić, M.; Hrabar, D.; Jakovac-Lozić, D.; Korać Graovac, A.; Obiteljsko pravo; III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje; Narodne novine (2007), str
PREPORUČENA: Zakon o Centru za posebno skrbništvo; Narodne novine, br. 47/2020., str
PREPORUČENA: Alinčić, M.; Bakarić Abramović, A.; Belajec, V.; Dika, M.; Hrabar, D.; Hrvatin, B.; Jakovac-Lozić, D.; Korać Graovac, A.; Obiteljski zakon - redakcijski pročišćeni tekst zakona s napomenama, uputama i sudskom praksom; III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje; Narodne novine (2013), str
PREPORUČENA: Hrabar, D.; Odjek roditeljskih vjerskih i filozofskih uvjerenja na odgoj i obrazovanje djece u hrvatskoj legislativi; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 68 (2018), 3-4 (2018), str. 319-336
PREPORUČENA: Hrabar, D.; Gašparić, A.; Obiteljski zakon u svjetlu načela vladavine prava; Hrvatska pravna revija, 18 (2018), 3 (2018), str. 1-21
PREPORUČENA: Korać Graovac, A.; Brak i obitelj kao vrijednost u hrvatskom pravnom sustavu; Bogoslovska smotra, 85 (2015), 3 (2015), str. 799-812
PREPORUČENA: Korać Graovac, A.; Od zajedničkog do samostalnog ostvarivanja roditeljske skrbi i natrag - kako zaštititi prava djece i roditelja; Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, 8 (2017), P.B. (2017), str. 51-73
PREPORUČENA: Majstorović, I., Šimović, I.; Opseg lišenja poslovne sposobnosti kao pretpostavka zaštite prava i dostojanstva osoba s invaliditetom; Ljetopis socijalnog rada, 25 (2018), 1 (2018), str. 65-86
PREPORUČENA: Majstorović, I.; Obvezno savjetovanje i obiteljska medijacija de lege lata i de lege ferenda; Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, 8 (2017), P.B. (2017), str. 129-150
PREPORUČENA: Pavić, M.; Šimović, I.; Čulo Margaletić, A.; Postupak ovrhe radi ostvarivanja osobnih odnosa roditelja i djece kao pretkazivač povrede prava iz Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda; Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, 8 (2017), P.B. (2017), str. 171-198
PREPORUČENA: Hrabar, Dubravka; Bračni ugovori - prošlost, sadašnjost, budućnost; Odvjetnik: glasilo, časopis Hrvatske odvjetničke komore, (2022), 1 (2022), str. 7-21
PREPORUČENA: Hrabar, Dubravka; Posvojenje i udomiteljstvo pred izazovima za bolju budućnost nezbrinute djece; Godišnjak - Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse Zagreb, 2021 (2021), str. 1-39
PREPORUČENA: Hrabar, Dubravka; Presuda u predmetu S. L. i J. L. protiv Hrvatske // Presude o skrbništvu i lišenju poslovne sposobnosti Europskoga suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske / Hrabar, Dubravka (ur.).; Pravni fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2021), str. 113-134
PREPORUČENA: Hrabar, Dubravka; Presuda u predmetu Gluhaković protiv Hrvatske // Presude o roditeljskoj skrbi Europskoga suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske / Hrabar, Dubravka (ur.).; Pravni fakultet Sveučilišta U Zagrebu (2021), str. 27-44
PREPORUČENA: Hrabar, Dubravka; Surogatno majčinstvo kao moderan oblik eksploatacije žena i trgovine djecom; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 70 (2020), 2-3 (2020), str. 171-212
PREPORUČENA: Hrabar, Dubravka; Postmoderno doba kao predvorje negacije dječjih prava; Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 57 (2020), 3 (2020), str. 657-688
PREPORUČENA: Hrabar, Dubravka; Posredni utjecaj Vijeća Europe na Europsku uniju u svjetlu obiteljskopravnih vrijednosti; Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske = Yearbook Croatian Academy of Legal Sciences, 10 (2019), 1 (2019), str. 133-162
PREPORUČENA: Branica, Vanja; Majstorović, Irena; Šimović, Ivan; Obiteljska medijacija i mogućnosti primjene u slučajevima međunarodne otmice djece; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 71 (2021), 2 (2021), str. 187-220
PREPORUČENA: Majstorović, Irena; Presuda u predmetu X i Y protiv Hrvatske // Presude o skrbništvu i lišenju poslovne sposobnosti Europskoga suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske / Hrabar, Dubravka (ur.).; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2021), str. 47-89
PREPORUČENA: Majstorović, Irena; Presuda u predmetu Ribić protiv Hrvatske // Presude o roditeljskoj skrbi Europskoga suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske / Hrabar, Dubravka (ur.).; Pravni fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2021), str. 115-140
PREPORUČENA: Majstorović, Irena; Odluka u predmetu Habulinec i Filipović protiv Hrvatske // Presude o roditeljskoj skrbi Europskoga suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske / Hrabar, Dubravka (ur.).; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2021), str. 105-114
PREPORUČENA: Majstorović, Irena; Mehanizam pojačane suradnje Europske unije i hrvatsko obiteljsko pravo; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 69 (2019), 2 (2019), str. 163-186
PREPORUČENA: Majstorović, Irena; Ugovorno uređenje imovinskih odnosa bračnih drugova i autonomija volje; Zbornik radova Šesti međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava "Imovinskopravni aspekti porodičnih odnosa" / Huseinbegović, Alena et al. (ur.). (2018), str. 110-116
PREPORUČENA: Korać Graovac, Aleksandra; Odluka o dopuštenosti u predmetu C i D protiv Hrvatske // Presude o skrbništvu i lišenju poslovne sposobnosti Europskoga suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske / Hrabar, Dubravka (ur.).; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2021), str. 91-111
PREPORUČENA: Korać Graovac, Aleksandra; Presuda u predmetu A. K. i L. protiv Hrvatske // Presude o skrbništvu i lišenju poslovne sposobnosti Europskoga suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske / Hrabar, Dubravka (ur.).; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2021), str. 1-26
PREPORUČENA: Korać Graovac, Aleksandra; Presuda u predmetu Mikulić protiv Hrvatske // Presude o roditeljskoj skrbi Europskoga suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske / Hrabar, Dubravka (ur.).; Pravni fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2021), str. 85-104
PREPORUČENA: Korać Graovac, Aleksandra; Materijalna odgovorost za povrede prava i dužnosti iz obiteljskopravnih odnosa?; bornik radova Šesti međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava "Imovinskopravni aspekti porodičnih odnosa" / Huseinbegović, Alena et al. (ur.). (2018), str. 35-43
Opis predmeta
Pojam i obilježja obiteljskog prava. Obiteljskopravni odnosi. Bračno pravo. Pravno uređenje izvanbračne zajednice i zajednice osoba istog spola. Odnosi roditelja i djece. Utvrđivanje i osporavanje podrijetla djeteta. Pravno uređenje oplodnje uz medicinsku pomoć. Prava djece. Roditeljska skrb. Posvojenje, skrbništvo, uzdržavanje. Imovinski odnosi članova obitelji. Obiteljskopravno uređenje zaštite od nasilja u obitelji.
Ispitni rokovi
10. 07. 2023.
28. 08. 2023.
11. 09. 2023.