OSOBNI STATUT FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA:
Osobni statut fizičkih i pravnih osoba
Osobni statut fizičkih i pravnih osoba
Studij: Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 1., 2. semestar
Šifra: 166902
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić
prof. dr. sc. Vilim Bouček
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić
Osnovni podaci
Osobni statut fizičkih i pravnih osoba Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 1., 2. semestar
4.0 166902
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

Utorkom, 16-17.30 h.

Ćirilometodska 4, soba 5
prof. dr. sc. Vilim Bouček

Utorkom, 15.45-17.15 h.

Ćirilometodska 4, soba 4
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić

Utorkom, 10-11.30

Ćirilometodska 4, soba 21
Literatura
Sajko, K. Međunarodno privatno pravo, 5. izdanje; Narodne novine, Zagreb (2009), str. 105.-135
Staudinger, J./ Groszfeld, B.; Internationales Gesellschaftsrecht; Sellier-de Gruyter Berlin (1998)
Bouček, V.; Prekogranično preoblikovanje trgovačkog društva i sloboda poslovnog nastana u presudi Vale Europskog suda; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 5/2013. (2013), str. 60-67
Bouček, V.; Presuda Cartesio i osobni statut trgovačkog društva - (dis)kontinuitet sudske prakse Europskog suda; Hrvatska pravna revija, 20/2009. (2009), str. 58-67
Babić, D./ Petrović, S.; Priznanje stranih trgovačkih društava u Europskoj uniji nakon presude Suda Europskih zajednica u predmetu Centros; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 2/2002. (2002), str. 349. do 384
Bouček, V.; Osobni statut trgovačkog društva u europskom međunarodnom privatnom pravu; Hrvatska pravna revija, 2/2005. (2005), str. 46-73
Kropholler, J.; Internationales Privatrecht, Mohr Siebeck Tubingen, 6. izdanje; (2006), str. paragraf (poglavlje) 37 i 42
Gaudemet-Tallon, H.; Nationalite, statut personnel et droits de l homme u: Festschrift fur Erik Jayme; (2004)
Rohe, M.; Staatsangehorigkeit oder Lebensmittelpunkt?: Anknupfungsgerechtigkeit im Lichte neuerer Entwicklungen u: Festschrift fur Dietrich Rothoeft; (1994)
Rauscher, T.; Heimatlos in Europa?: Gedanken gegen eine Aufgabe des Staatsangehorigkeitsprinzips im IPR u: Festschrift fur Erik Jayme; (2004)
Opis predmeta
Ciljevi kolegija
1. Razumjeti važnost određivanja mjerodavnog prava za osobni statut fizičkih i pravnih osoba.
2. Analizirati i vrednovati razvoj prakse Suda Europske unije u području osobnog statuta pravnih osoba.
3. Kritički vrednovati mogućnost donošenja europskih pravnih pravila u području osobnog statuta pravnih osoba.
Sadržaj kolegija
Pojam osobnog statuta. Osobni status. Osobni statut fizičke osobe. Državljanstvo ili prebivalište? Polipatridija. Apatridija. Izbjeglice. Osobni statut pravne osobe. Teorija osnivanja. Teorija sjedišta. Osobni statut trgovačkog društva. Hrvatsko međunarodno privatno pravo i poredbenopravna rješenja. Pravo EZ. Judikatura Europskog suda: Presude Daily Mail iz 1988., Centros 1999., Uberseering 2002., Inspire Art 2003. i Vale 2012. Prosuđivanje osobnog statuta trgovačkog društva u državi njegovog poslovnog mjesta na području EU po pravu njegova osnivanja. Donošenje pravnog akta EU sadržanog u europskom sekundarnom pravom ili nova presuda Suda EU? Primjena prava stvarnog sjedišta na trgovačka društva iz trećih država, osnovanih izvan EU (npr. u Republici Hrvatskoj), ako je ono određeno autonomnim mpp-om pojedine države članice EU.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE 

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • imenovati odluke Suda Europske unije koje se odnose na osobni statut pravne osobe;
 • diskutirati o sudskoj praksi u pogledu osobnog statuta fizičke i pravne osobe;
 • objasniti osobni statut pravne osobe u pravnim izvorima Europske unije;
 • definirati što sve obuhvaća osobni statut fizičke i pravne osobe.

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • demonstrirati prednosti i nedostatke teorije sjedišta i teorije osnivanja;
 • ilustrirati važnost reguliranja osobnog statuta pravnih osoba na razini Europske unije;
 • izabrati primjereno mjesto osnivanja pravne osobe s kolizijskopravnog aspekta;
 • interpretirati praksu Suda Europske unije koja se odnosi na osobni statut pravne osobe.

 

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • usporediti odluke Suda Europske unije koje se odnose na osobni statut pravne osobe;
 • razlikovati teoriju sjedišta od teorije osnivanja;  
 • izdvojiti poveznice na kojima se temelji osobni statut fizičke i pravne osobe;
 • kategorizirati pravne sustave s obzirom na to koju poveznicu za osobni statut fizičke i pravne osobe koriste.

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • osmisliti temu znanstvenog istraživanja te pripremiti potrebne materijale;
 • formulirati zaključke o pitanjima iz područja osobnog statuta fizičke i pravne osobe;
 • predložiti zakonodavno rješenje za reguliranje osobnog statuta pravne osobe na razini Europske unije.

 

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • preispitati zakonska rješenja osobnog statuta fizičke i pravne osobe te preporučiti pravna pravila za poboljšanje tog uređenja;  
 • vrednovati razvoj sudske prakse koja se odnosi na osobni statut fizičke i pravne osobe;
 • procijeniti koje pravo je mjerodavno za osobni statut fizičke i pravne osobe.
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • izraziti se jasno i precizno, prikazujući stečene ishode učenja;
 • odabrati temu, prikupiti materijale te provesti znanstveno istraživanje o osobnom statutu pravne i fizičke osobe;
 • argumentirati svoje stavove o pitanjima osobnog statuta pravne i fizičke osobe te stvoriti zaključke s ciljem izrade znanstvenog rada.
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Usmeni ispit.

Obavijesti