OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Penitencijarno pravo
Penitencijarno pravo
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61282
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas
Izvođači: doc. dr. sc. Marin Bonačić - Predavanja
doc. dr. sc. Zoran Burić - Predavanja
prof. dr. sc. Zlata Đurđević - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 20. 04. 2020.
  • 01. 06. 2020.
  • 15. 06. 2020.
  • 29. 06. 2020.
  • 31. 08. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Penitencijarno pravo Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61282
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas

Srijedom od 10 sati

Trg Republike Hrvatske 14, soba 43
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Marin Bonačić (Predavanja)

Utorkom od 11 sati. Umjesto u utorak 25. 2., konzultacije će se iznimno održati u srijedu 26. 2. 2020. u 17,30 sati.

Tkalčićeva 48-50, soba 1
doc. dr. sc. Zoran Burić (Predavanja)

Četvrtkom od 14,00 sati

U četvrtak, 14. 11. 2019., konzultacije se neće održati zbog službene odsutnosti nastavnika.

Gundulićeva 10, soba 21
prof. dr. sc. Zlata Đurđević (Predavanja) Trg Republike Hrvatske 14, soba 38
Literatura
Zakon o izvršavanju kazne zatvora, Nar. nov. 128/99, 55/00, 59/00, 129/00, 59/01, 67/01, 11/02, 190/03, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13, 150/13.;
Predavanja koja budu objavljena na web stranici Katedre za kazneno procesno pravo (pod izbornikom Penitencijarno pravo);
Elizabeta Ivičević Karas; Penitencijarno pravo; Narodne novine (2016), str. 122
Davor Krapac, Zlata Đurđević, Elizabeta Ivičević Karas, Marin Bonačić, Zoran Burić; Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima (odabrana poglavlja - penitencijarni predmeti); Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2013), str. 234
Marija Pleić; Međunarodni instrumenti zaštite prava zatvorenika i nadzora nad sustavom izvršenja kazne zatvora,; (2010), str. 24
Opis predmeta
Kazne oduzimanja slobode u sustavu kaznenopravnih sankcija. Kazna zatvora i evolucija njezinog shvaćanja kroz povijesni razvoj.
Temeljna načela izvršavanja kazne zatvora.
Izvršavanje kazne zatvora u Hrvatskoj. Pravni izvori: Zakon o izvršavanju kazne zatvora, podzakonski propisi, međunarodna pravila i standardi. Tijela za izvršavanje kazne zatvora: ustroj i vrste, nadležnost, službeno osoblje i njegove ovlasti i dužnosti, sudac izvršenja. Zatvorenik i zaštita njegovih prava.
Tijek izvršavanja kazne zatvora. Upućivanje na izdržavanje kazne zatvora, odgoda izvršenja, prijam zatvorenika i njihova klasifikacija. Rad, zapošljavanje i obrazovanje zatvorenika. Život u zatvoru: osobna prava i smještaj zatvorenika, zdravstvena zaštita u zatvoru. Odnosi s vanjskim svijetom: dopisivanje, telefonski razgovori, paketi, novac, posjeti. Pogodnosti i odlučivanje o njima. Red i sigurnost u zatvoru: Opće i posebne mjere održavanja reda i sigurnosti, primjena sredstava prisile i načelo razmjernosti, stegovni prijestupi i stegovni postupak.
Promjene u tijeku izvršavanja kazne zatvora. Promjene uslijed primjene uvjetnog otpusta. Premještaj zatvorenika.
Mehanizmi nadzora nad izvršavanjem kazne zatvora i zaštita prava zatvorenika.
Ispitni rokovi
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.