OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Ljudska prava i kazneno pravosuđe
Ljudska prava i kazneno pravosuđe
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 74206
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zlata Đurđević
prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas
Izvođači: doc. dr. sc. Zoran Burić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 31. 08. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Ljudska prava i kazneno pravosuđe Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 74206
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Zlata Đurđević Trg Republike Hrvatske 14, soba 38
prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas

Srijedom od 10 sati

Trg Republike Hrvatske 14, soba 43
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Zoran Burić (Predavanja)

Četvrtkom od 14,00 sati

U četvrtak, 14. 11. 2019., konzultacije se neće održati zbog službene odsutnosti nastavnika.

Gundulićeva 10, soba 21
Literatura
Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokoli;
Zlata Đurđević, Elizabeta Ivičević Karas, Marin Bonačić, Zoran Burić; Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima - U PRIPREMI; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2017)
Opis predmeta
Predmet upoznaje studente s europskim standardima zaštite ljudskih prava u području kaznenog procesnog prava i sustava kaznenog pravosuđa koji su proizišli iz judikature Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu. U Europi postoji višestruka paralelna zaštita ljudskih prava kroz instrumente koji uključuju Ujedinjene narode, Vijeće Europe, Europsku uniju i nacionalne ustave. Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, donesena u okviru Vijeća Europe, predstavlja najvažniji pravni instrument zaštite individualnih prava u Europi koji značajno utječe na nacionalne sustave kaznenog pravosuđa. Njezin utjecaj i snaga proizlaze iz nadzornog mehanizma Konvencije ustanovljenog kroz Europski sud za ljudska prava čija judikatura ima supranacionalni učinak te koji odlučuje o tužbama pojedinaca protiv države.
U uvodnome dijelu daje se osvrt na pozadinu, razvoj i pravne učinke Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te judikature Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu. Glavnina predmeta kod studenata produbljuje poznavanje pojedinih ljudskih prava zajamčenih Konvencijom koja se odnose na kazneno pravosuđe, kao što su: pravo na život, zabrana mučenja, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja, pravo na slobodu i sigurnost, pravo na pravični kazneni postupak, pravo na poštivanje privatnog i obiteljskog života, doma i dopisivanja, pravo na slobodu izražavanja, zabrana diskriminacije. Posebna pozornost posvećuje se presudama donesenim protiv Republike Hrvatske.
Ispitni rokovi
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.