OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Kriminalistika
Kriminalistika
Studij: Kaznenopravni - 10. semestar
Šifra: 61280
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zlata Đurđević
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Marin Bonačić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Zoran Burić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Željko Karas - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 26. 06. 2023.
  • 10. 07. 2023.
  • 28. 08. 2023.
  • 11. 09. 2023.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Kriminalistika Kaznenopravni - 10. semestar
4.0 61280
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Zlata Đurđević Tkalčićeva 48-50, soba 3
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Marin Bonačić (Predavanja)

Četvrtkom od 11 sati. 

Tkalčićeva 48-50, soba 1
izv. prof. dr. sc. Zoran Burić (Predavanja)

Četvrtkom od 14,00 sati

U četvrtak, 27. 4. 2023., konzultacije se neće održati. 

 

Gundulićeva 10, soba 21
izv. prof. dr. sc. Željko Karas (Predavanja)
Literatura
OBVEZNA: Berislav Pavišić, Duško Modly, Petar Veić; Kriminalistika (odabrana poglavlja); Golden marketing - Tehnička knjiga (2006), str
PREPORUČENA: Željko Karas; Uvod u kriminalistiku (odabrana poglavlja); Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija (2012), str. 326
PREPORUČENA: Josip Pavliček; Kriminalistički intervju (odabrana poglavlja); Međunarodno kriminalističko udruženje (2013), str. 215
Opis predmeta
Pojam, predmet, zadaće i metode kriminalističke znanosti. Heuristička, silogistička, represivna, preventivna, teorijska i praktična kriminalistika. Kriminalistička fenomenologija, taktika, tehnika i metodike. Gnoseološki sadržaji kriminalistike. Kriminalistika, kazneno pravo i kazneni postupak. Kriminalistika i druge znanstvene discipline.
Izvori dokaznih informacija o pravnorelevantnim činjenicama: tragovi i predmeti, osobe, isprave, tehničke snimke činjenica.
Kriminalistički pojmovi unutar metodologije istraživanja kaznenih djela i jezik kriminalista. Istraživanje kaznenih djela kao sustav. Sadržaj istraživanja kaznenih djela: cilj i predmet procesna istraživanja, odrednice u objašnjavanju i istraživanja, kriminalne situacije, operativne i stražne situacije, kriminalističko-taktički načini istraživanja.
Operativno dokazna djelatnost redarstvenih vlasti: pojam, uloga, zadaće i sredstva operativno-dokazne djelatnosti redarstvenih vlasti (kriminalistička kontrola i obrada). Operacionalizacija kriminalističkih mjera i radnji.
Metodologija istraživanja kaznenih djela: kriminalistička diferencijalna dijagnoza, kriminalistički misaoni proces, hodogrami istraživanja kaznenih djela, operativno-postupovni sustavi.
Metodički pristup istraživanju pojedinih kategorija kaznenih djela (kriminalističke metodike): istraživanje tijeka ostvarenja kaznenog djela, hodogrami aplikativnih programa istraživanja, operacionalizacije s težištem na analizi uzročno-posljedičnih veza, istraživanje oblika krivnje, karakteristike pojedinih vrsta kaznenih djela, silogistički aspekti tehnologije kaznenog djela.
Kriminalističke taktičko-operativne radnje i mjere (kriminalistička taktika), kriminalistički sadržaji radnji kaznenog postupka (metode i sredstva), najčešći propusti u njihovom poduzimanju, oblici komunikacije između državnih represivnih tijela.
Izučavanje slučajeva iz prakse ("case study").
Ispitni rokovi
26. 06. 2023.
10. 07. 2023.
28. 08. 2023.
11. 09. 2023.