STATUS OF PERSONS WITH MENTAL DISORDERS IN CRIMINAL LAW:
Katedra za kazneno procesno pravo English
Status of Persons with Mental Disorders in Criminal Law
Repository
Repository is empty
Poll
No polls currently selected on this page!
Frequently asked questions
Status of Persons with Mental Disorders in Criminal Law
Study: Criminal Law - 1. semester
Code: 166797
ECTS: 3.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Zlata Đurđević
izv. prof. dr. sc. Zoran Burić
Basic data
Status of Persons with Mental Disorders in Criminal Law Criminal Law - 1. semester
3.0 166797
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Zlata Đurđević Tkalčićeva 48-50, room 3
izv. prof. dr. sc. Zoran Burić

Thursdays from 2 p. m.

Gundulićeva 10, room 21
Literature
REQUIRED: Đurđević, Zlata; Pravni položaj počinitelja kaznenih djela s duševnim smetnjama; Zagreb: Sveučilišna tiskara (2002), str. izabrana poglavlja
REQUIRED: Đurđević, Zlata; Pravni okvir za primjenu prisilne hospitalizacije: regulativa i kritički osvrt, u: Slađana Štrkalj-Ivezić (ur.) Medicinski i pravni okvir za hospitalizaciju osoba s duševnim poremećajima; Zagreb (2011), str. 9-34
REQUIRED: Đurđević, Zlata; Ivičević Karas, Elizabeta; Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima; Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2013), str. Presude: Tomašić, Novak, Prežec, A., V.D., Đorđević
REQUIRED: Grozdanić, Velinka (ur.); Komentar Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama; Rijeka (2015), str
REQUIRED: Grozdanić, Velinka; Tripalo, Dražen; Novosti u Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama; HLJKPP 2(2013) (2013), str. 795-820
RECOMMENDED: Goreta Miroslav i sur.; Psihijatrijska vještačenja: kazneno pravo, I dio; Zagreb: Medicinska naklada (2005), str
RECOMMENDED: Goreta, M.; Peko-Čović, I.; Buzina, N.; Majdančić, Ž.; Aktualna pitanja forenzičkopsihijatrijskih vještačenja seksualnih delinkvenata; HLJKPP br. 1 (2004), str. 201-216
RECOMMENDED: Goreta, Miroslav; Analiza društvene opasnosti psihički poremećenih delinkvenata u okvirima institucionalnih mjera sigurnosti; Penološke teme (1988), str. 3-4, 221-233
RECOMMENDED: Goreta, M.; Peko-Čović, I.; Buzina, N.; Mužinić-Masle, L.; Majdančić, Ž.; Prisilno zadržavanje i prisilni smještaj s forenzičkopsihijatrijskog aspekta; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, br. 1. (2002), str. 63-83
RECOMMENDED: Goreta, Miroslav; Kritički osvrt na položaj neubrojivih bolesnika u novom hrvatskom zakonodavstvu - psihijatrijski pristup; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, br. 2 (1999), str. 565-574
RECOMMENDED: Goreta, Miroslav; Jukić, Vlado (ur.); Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama; Zagreb: Medicinska naklada, str
RECOMMENDED: Goreta, Miroslav; Turković Ksenija (ur.); Psihijatrija i zakon; Zagreb: Psihijatrijska bolnica Vrapče (1998), str
RECOMMENDED: Grozdanić, Velinka; Tragovi razvoja posebnog statusa neuračunljivog delinkventa u povijesti krivičnog prava starog i srednjeg vijeka; Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci, br. 9 (1988), str. 37-52
RECOMMENDED: Grozdanić, Velinka; Pravni položaj osoba s duševnim smetnjama u Hrvatskoj; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, br. 2 (1996), str. 501-510
RECOMMENDED: Grozdanić, Velinka; Kurtović, Anita; Smanjena ubrojivost prema novom zakonskom uređenju; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 2 (1999), str. 519-530
RECOMMENDED: Horvatić, Željko; rivična odgovornost duševno abnormalnih delinkvenata u angloameričkom pravu; Zbornik Pravnog Fakulteta u Rijeci, god. 6 (1985), str. 61-87
RECOMMENDED: Krapac, Davor; Ograničenja prava na osobnu slobodu u postupcima državnih tijela prema osobama s duševnim smetnjama, u: Psihijatrija i zakon; Zagreb: Psihijatrijska bolnica Vrapče (1998), str. 11-24
RECOMMENDED: Šenudula-Jengić, Vesna i dr.; Terapijski izlazi - ograničenja u predikciji opasnosti i rizika, u: Goreta, Miroslav / Jukić, Vlado (ur.) Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama; Zagreb: Medicinska naklada (2000), str. 284-298
RECOMMENDED: Novoselec, Petar; Opći dio kaznenog prava; Zagreb: Sveučilišna tiskara (2004), str. 203-226; 417-426
RECOMMENDED: Tripalo, Dražen; Novosti u posebnim postupcima i skraćenom postupku; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, br. 2 (2002), str. 301-325
RECOMMENDED: Turković, K., Dika, M., Goreta, M., Đurđević, Z.; Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama: Komentar s prilozima; agreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Psihijatrijska bolnica Vrapče (2001), str. izabrana poglavlja
Description
Exam dates
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply