VIKTIMOLOGIJA:
Viktimologija
Viktimologija
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 186930
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Davor Derenčinović
izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac
Izvođači: Reana Bezić , mag. iur. - Predavanja
Ispitni rokovi:
 • 20. 04. 2020.
 • 01. 06. 2020.
 • 15. 06. 2020.
 • 29. 06. 2020.
 • 31. 08. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Viktimologija Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 186930
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Davor Derenčinović

Srijedom od 17, soba 41/II, Trg Republike Hrvatske 14

Trg Republike Hrvatske 14, soba 41/II
izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac

srijedom u 12,00 sati (osim zadnje srijede u mjesecu)

Gundulićeva 10, soba 12/I
Izvođač Konzultacije Lokacija
Reana Bezić , mag. iur. (Predavanja)

utorkom u 12,00 sati

Gundulićeva 10, soba 12/I
Literatura
Opis predmeta
Ispitni rokovi
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Studenti će stjecati znanja i analitičke vještine iz područja viktimologije-proučavanje žrtve kažnjivih ponašanja. Područje interesa bit će viktimologija kao skupmetodološki stečenog i sustavno obrađenog znanja o oblicima i načinima uklanjanja ili ublažavanja patnje ljudi, kao žrtve kažnjivih ponašanja. Analizirat će se  prava žrtve kaznenog djela te kako se ona provode na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Poseban naglasak na viktimologiju iz nacionalne i međunarodne perspektive osigurava potrebne kompetencije i vještine za petu godinu pravnog studija.

Praktične i generičke vještine:

Studenti će stjecati sljedeće opće i specifične sposobnosti i vještine:

- znanje o povijesti viktimologije i o pojmu i tipologiji žrtve;

- znanje i razumijevanje viktimoloških teorija (Pozitivistička viktimologija, Radikalna viktimologija, Teorija rutinske aktivnosti i Teorija o životnom stilu);

- znanje i klasifikacija različitih viktimoloških istraživanja;

- znanja i vještine za analizu viktimoloških empirijskih istraživanja;

- osmisliti sadržaj i tijek viktimološkog kvantitativnog i kvalitativnog istraživanja;

- znanje i razumijevanje žrtava kažnjivih ponašanja (žrtve odredjenih nasilnih delikata (ubojstva, terorizam i silovanja), imovinskih delikata, prometne delinkvencije, organizirani kriminal i korupcije);

- znanje i razumijevanje prava žrtava: pravo na sudjelovanje u kaznenim postupcima, pravo na naknadu štete, pravo na privatnost i sigurnost, pravo na informaciju;

- znanje i razumijevanje prava žrtava na nacionalnoj i međunarodnoj razini;

- znanje i razumijevanje akata prava žrtava: Deklaracija UN-a o pravima žrtava i dokumenata Vijeća Europe o pravima žrtava.

 

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:
 1. Pisani i usmeni ispit za provjeru ishoda učenja - znanje i razumijevanje
 2. Problemski zadaci za provjeru ishoda učenja – primjena
 3. Istraživački seminari, mogućnost sudjelovanja u viktimološkim domaćim i međunarodnim istraživanjima, akreditirani tečajevi – analiza
 4. Izrada pisanih studentskih radova (eseji, seminarski radovi) za provjeru ishoda učenja – sinteza i vrednovanje
 5. Ocjenjivanje se provodi tijekom nastave uz odgovarajući ishod učenja i konačno na pisanom i usmenom ispitu iz kolegija. U potonjem će se ocjene stečene tijekom nastave uzeti u obzir u formuliranju konačne ocjene. Kriteriji za ocjenjivanje jesu svi ishodi učenja - pokazano znanje i razumijevanje viktimologije, sposobnost analize i sinteze te odgovarajuće vrednovanje sadržaja usvojenih tijekom nastave.
Obavijesti