OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Maloljetničko kazneno pravo
Maloljetničko kazneno pravo
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61275
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Leo Cvitanović
doc. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača
Ispitni rokovi:
  • 31. 08. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Maloljetničko kazneno pravo Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61275
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Leo Cvitanović

petak, 10:00 sati

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 16/I
doc. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača

petkom u 12 sati

Trg Republike Hrvatske 14, soba 36, II kat
Literatura
Carić, Ante + Kustura, Ivana; Sudovi za mladež: ustrojstvo, sastav i madležnost prema Zakonu o sudovima za mladež; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (2009), str. 857-894
Zakon o sudovima za mladež, NN 84/11, 143/12, 148/13, 56/15;
Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje NN 133/12;
Maloljetni počinitelji kaznenih djela, prijave, optužbe i osude 2014 i 2015; Državni zavod za statistiku RH
Kaznena djela na štetu maloljetnika 2001- 2006; Studije i analize 106; Državni zavod za statistiku RH, 2009
Maloljetni počinitelji kaznenih djela prema vrsti odluke 2015.,; Državni zavod za statistiku-priopćenje (http://www.dzs.hr/)
Mladen Singer; Kaznenopravna odgovornost i zaštita mladeži; Nakladni Zavod Globus (1998), str. 254
Franjo Hirjan, Mladen Singer; Komentar Zakona o sudovima za mladež i kaznenih djela na štetu djece i maloljetnika; Nakladni zavod Globus (2002), str. 351
Franjo Bačić; Kazneno pravo; Informator (1998), str. 526
Željko Horvatić (ur.); Rječnik kaznenog prava; Masmedia (2002), str. 692
Ante Carić; Zakon o sudovima za mladež i odredbe o maloljetnicima u Zakonu o prekršajima; Narodne novine (2004), str. 668
Ante Carić; Kazneni postupak prema maloljetnicima; Pravni fakultet u Splitu (2004), str. 30
Opis predmeta
Maloljetnička delinkvencija u suvremenom društvu. Pojam maloljetnika u kaznenom pravu. Odgovornost maloljetnika.
Sankcije za maloljetnike i kriteriji za izbor sankcija. Pojedine vrste odgojnih mjera. Kazna maloljetničkog zatvora.
Posebnosti kaznenog postupka protiv maloljetnika. Tijela kaznenog postupka. Odluka povodom prijave. Pripremni postupak. Sjednica vijeća ili glavna rasprava. Odluka vijeća za mladež. Pravni lijekovi.
Mlađe punoljetne osobe. Kaznenopravne odredbe. Kaznenopostupovne odredbe.
Kaznena djela na štetu maloljetnika. Kaznena djela protiv braka, obitelji i mladeži. Kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa. Ostala kaznena djela na štetu maloljetnika (međunarodna prostitucija, trgovanje ljudima i ropstvo, čedomorstvo itd.).
Ispitni rokovi
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.