OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Kriminologija s osnovama kaznenog prava - seminar
Kriminologija s osnovama kaznenog prava - seminar
Studij: Socijalni rad - 7. semestar
Šifra: 44135
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Davor Derenčinović
izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac
Izvođači: doc. dr. sc. Reana Bezić - Seminar
Ispitni rokovi:
  • 07. 02. 2022.
  • 12. 09. 2022.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Kriminologija s osnovama kaznenog prava - seminar Socijalni rad - 7. semestar
4.0 44135
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Davor Derenčinović Trg Republike Hrvatske 14, soba 41/II
izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac

ponedjeljkom u 12,15 sati na lokaciji: Trg N.Š. Zrinskog 17

Trg Nikole Šubića Zrinskog 17, soba 12/I
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Reana Bezić (Seminar)

srijedom u 12,00 sati, Gundulićeva 10, soba 12/1

Gundulićeva 10, soba 12/I
Literatura
OBVEZNA: Davor Derenčinović, Anna-Maria Getoš; Uvod u kriminologiju; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2008), str. 278
PREPORUČENA: Željko Horvatić; Osnove kriminologije; Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske (1998), str. 210
Opis predmeta
Predmet kriminologije i njezin odnos sa socijalnom patologijom; Tamna brojka kažnjivih ponašanja; Pojam, pojavni oblici i rasprostranjenost te pravni okvir delikata; Kriminološko i kaznenopravno značenje povrata (recidivizma) i socijalni rad; Pregled kriminoloških teorija o uzrocima kažnjivih ponašanja (osnove etiologije);
Uvod u socijalnu patologiju; Predmet socijalne patologije.
Ispitni rokovi
07. 02. 2022.
12. 09. 2022.