Obavijesti
Ivan je u vremenu od rujna 2018. do 1. siječnja 2019. u Zagrebu, gotovo svakodnevno kontaktirao bivšu izvanbračnu suprugu Marinu sa kojom ima zajedničko malodobno dijete, šaljući joj SMS poruke u kojima je naglašavao kako i dalje želi biti u izvanbračnoj zajednici sa imenovanom, kao i da ukoliko to ne želi, da će je ubiti. Marina mu je više puta uputila SMS poruke u kojima mu je jasno navela kako sa njim želi komunicirati samo u odnosu na viđanje zajedničkog djeteta.  Dana 21. prosinca 2018. došao je do lokala u kojem je njegova bivša izvanbračna supruga zaposlena, te ju je čekao da izađe sa radnog mjesta pri čemu joj je istovremeno slao i SMS poruke da je mora vidjeti jer ne može živjeti bez nje,  te da će si pucati u glavu.  Isto tako je sa sa svog mobilnog telefona uputio više SMS poruka Marininom sinu Kristijanu, na njegov mobilni telefon u kojima je pisao kako želi biti u ljubavnoj vezi sa Marinom. Marina jer zbog takvog postupanja Ivana  bila uznemirena i u strahu za svoju sigurnost i sigurnost svog  djeteta. Nadalje je Ivan 1. siječnja 2019. oko 03,00 sati, u Zagrebu, za vrijeme dok se Marina nalazila u osobnom automobilu marke "Peugeot" kojim je upravljao njen prijatelj Denis, svojim osobnim vozilom, naglo krenuo prema navedenom vozilu te ga istim udario u lijevu bočnu stranu, nakon čega se svojim vozilom počeo kretati unazad te sa udaljenosti od oko dvadesetak metara ponovno svojim vozilom udario u automobil Denisa, a na  raskrižju sa Ulicom Donje Svetice ponovno prednjim dijelom svojeg osobnog vozila snažno udario u zadnji dio osobnog vozila kojim je upravljao Denis. Zadaci:   1. GRUPA - Napisati optužnicu, činjenični i zakonski opis i pravnu kvalifikaciju kaznenog djela uz obrazloženje, uz napomenu da se opišu radnje pojedinog supočinitelja i sudionika.    2. GRUPA - Razraditi obranu za optuženika/optuženike.  3. GRUPA - Donijeti presudu, kod osuđujućih odluka odrediti točnu kvalifikaciju i ulogu - da li se radi o supočinitelju ili sudioniku, i kaznu.
Drago je dana 8. prosinca 2018. oko 17,00 sati u Zagrebu u caffe baru sjeo za stol i naručio kavu. Kad mu je  mu je konobar Goran donio kavu, teleskopskom palicom  mu je zaprijetio govoreći da će ga razbiti,  tražeći ga  sav novac iz blagajne i caffe bara.  Goran je bio u velikom strahu  pa je postupio po njegovom zahtjevu na način da je izvadio novac iz kase caffe bara i novčanika, koji mu je potom predao u iznosu od 1.294,00kn. Nakon toga je Drago napustio ugostiteljski objekt odnoseći sa sobom otuđeni novac. Zadaci:   1. GRUPA - Napisati optužnicu, činjenični i zakonski opis i pravnu kvalifikaciju kaznenog djela uz obrazloženje, uz napomenu da se opišu radnje pojedinog supočinitelja i sudionika.   2. GRUPA - Razraditi obranu za optuženika/optuženike   3. GRUPA - Donijeti presudu, kod osuđujućih odluka odrediti točnu kvalifikaciju i ulogu - da li se radi o supočinitelju ili sudioniku, i kaznu
 
Inspektor rada (zaštite na radu) Mate Lukić počeo je 2012. godine obavljati nadzor u trgovačkom društvu Tvornica pogrebne opreme d.o.o., kojom prilikom je upoznao i direktora tog društva Matiju Ivića. Zadnji nadzor Mate Lukić izvršio je u lipnju 2014., nakon čega je sačinio dva zapisnika, 12. i 13. lipnja 2014., u kojima nisu navedene nepravilnosti koje bi iziskivale daljnja postupanja inspektora rada, kao ni prethodnih godina. Dana 22.07.2014. Matija Ivić obratio se policijskoj postaji navodeći kako je nakon zadnjeg nadzora pozvao Matu Lukića na gablec, na kojem je Lukić počeo pričati o svojim financijskim problemima, kreditnim zaduženjima i dr., te je u jednom trenutku rekao  Iviću da bi mu za određenu naknadu mogao osigurati nesmetano poslovanje poduzeća u smislu zaštite na radu. Ivić mu je na to odgovorio da nije sam u društvu, te da o njegovom prijedlogu mora porazgovarati s ostalim  suvlasnicima, s čim se Lukić složio, te je rekao da će se naknadno javiti. Nakon par dana, Lukić i predložio Iviću da se opet nađu na gablecu. Tijekom tog ručka Ivić je naveo da je u načelu suglasan s njegovim prijedlogom ali ga zanima cijena. Lukić je tada u razgovoru naveo da bi eventualno zapošljavanje još jednog radnika u društvu Tvornica pogrebne opreme imalo za uvjet i zapošljavanje stručnjaka zaštite na radu, jer prema zakonu ako poduzeće ima 50 i više zaposlenika, obavezno se mora zaposliti stručnjak zaštite na radu. Ako bi poduzeće zaposlilo stručnjaka na radu, tada bi morali izdvajati oko 10 000 kuna bruto mjesečno, a da bi Lukić za mjesečnu naknadu od 3.000,00 kuna pokrivao poslovanje poduzeća, odnosno da u nadzorima ne bi evidentirao zatečene nepravilnosti u poslovanju poduzeća. Nadalje je Lukić rekao da za srpanj ne treba platiti, već od kolovoza, te je predložio da mu se isti iznos može plaćati kroz tromjesečne rate, ili kako je Iviću zgodnije, ali svakako u gotovini. Ivić je naveo da se slaže s dogovorenim i da se čuju nakon godišnjeg odmora. Dana 02. kolovoza 2014. u 10:40:54 sati Mate Lukić nazvao je Matiju Ivića i zatražio predaju dogovorenog novčanog iznosa, nakon čega je Matija Ivić 05. kolovoza 2014. u svome uredu predao Mati Lukiću gotovinski iznos od 3.000,00 kuna. Prilikom uhićenja i izvršenih pretraga istog dana kod Mate Lukića pronađen je iznos od 5.400,00 kuna, koji je tom prilikom oduzet. Osim toga, dana 25. srpnja 2014., u 10:25:23 i 14:27:04 Mate Lukić nazvao je zaposlenika društva Eko Prom d.o.o. Božidara Anića te mu naveo kako će u njegovom društvu obaviti inspekcijski nadzor 29. ili 30. srpnja 2014. od strane inspektora rada i inspektora zaštite na radu, te ga uputio da tijekom obavljanja inspekcijskog nadzora sa mjesta na kojem će nadzor biti vršen udalji svoje radnike, a za radnu opremu koja nije atestirana inspektorima kaže da se ista ne koristi. Dana 28. srpnja 2014. u 11:16:04, Božidara Anića ponovno je nazvao Mate Lukić i naveo mu da je planirani inspekcijski nadzor odgođen za 01. kolovoz 2014. Tomislav Poznićem je dana 01. kolovoza 2014. došao u društvo Eko Prom d.o.o. obaviti dužni nadzor, no tom prilikom u društvu nije zatekao radnike, već samo direktora Božidara Anića koji je izjavio nema niti jednog zaposlenog radnika te da on sve sam radi.   GRUPA A - napisati optužnicu GRUPA B - napisati ofgovor na optužnicu GRUPA C - napisati presudu   
Kako će izvoditelj vježbi, odvj. Pavasović Vidković biti jedan od uvodničara tribine Pravnik, mole se studneti da umjesto rješavanja slučaja dana 21.11.2019., prisustvuju Tribini o problemima u kaznenom pravosuđu 
Dana 15. siječnja 2018., oko 19,00 sati, u Zagrebu, u svojoj obiteljskoj kući, nakon što su cijelo popodne konzumirali različita alkoholna pića, najviše rakiju, Matija je u jednom trenutku polio lakozapaljivom tekućinom, najvjerojatnije benzinom, Milana, a potom i otvorenim plamenom upaljača zapalio, pri čemu je plamen zahvatio veći dio tijela Milana, uslijed čega je isti zadobio povrede u vidu opeklina II do III stupnja na 30% kože i to u vidu opekline kože glave III stupnja, opeklinu kože vrata II.b – III. stupnja, opeklinu kože šaka, zapešća i podlaktica II.b – III. stupnja, opeklinu kože lijeve nadlaktice III. stupnja, opeklinu kože u području natkoljenica II. stupnja, kao i opeklinu dišnih puteva, a koje povrede su izazvale bolove jakog intenziteta i okvalificirane su kao osobito teške tjelesne povrede opasne po život, a koja opasnost je otklonjena medicinskom intervencijom.     Zadaci:     1. GRUPA - Napisati optužnicu, činjenični i zakonski opis i pravnu kvalifikaciju kaznenog djela uz obrazloženje, uz napomenu da se opišu radnje pojedinog supočinitelja i sudionika.       2. GRUPA - Razraditi obranu za optuženika/optuženike     3. GRUPA - Donijeti presudu, kod osuđujućih odluka odrediti točnu kvalifikaciju i ulogu - da li se radi o supočinitelju ili sudioniku, i kaznu  
 
Marko se 13.12.2018. oko 16,30 sati kretao kao i svakog radnog dana svojim automobilom marke Škoda Felicia po županijskoj cesti kod Križa kada je s desne strane ceste primijetio nekakvu sjenu koja mu se približava. Nakon par minuta mu je na vjetrobransko staklo palo drvo s njegove desne strane, nakon čega je počeo kočiti i nakon što se zaustavio je izašao iz automobila te je vidio Igora i Luku kako stoje pokraj srušenog drveta, a pored njih se nalazila i motorna pila. Obojica su pritrčali njegovom automobilu kako bi se uvjerili da Marko uslijed pada drveta nije zadobio kakve ozljede, te su mu rekli kako već par dana ruše bolesna stabla, a sve prema rasporedu koji je objavljen u novinama, kao i da su stavili i znak koji na to upozorava vozače. Marko je potom pozvao policiju koja je izvršila očevid te je u zapisniku navela kako mjesto događaja nije bilo označeno nikakvom vidljivom oznakom koja bi upozoravala na rušenje drveća, a da je na osobnom automobilu Marka nastala šteta i to na prednjem vjetrobranskom staklu, poklopcu motora, prednjem desnom faru i pokazivaču smjera, desnom blatobranu, prednjoj maski i lijevom pokazivaču smjera. Napravljenom procjenom utvrđeno je kako šteta na autu iznosi 55.000,00 kuna. Zadaci:   1. GRUPA - Napisati optužnicu, činjenični i zakonski opis i pravnu kvalifikaciju kaznenog djela uz obrazloženje, uz napomenu da se opišu radnje pojedinog supočinitelja i sudionika.   2. GRUPA - Razraditi obranu za optuženika/optuženike   3. GRUPA - Donijeti presudu, kod osuđujućih odluka odrediti točnu kvalifikaciju i ulogu - da li se radi o supočinitelju ili sudioniku, i kaznu.     Molimo poslati na e-mail gđe Šamote Galjer, do 14 h u četvrtak 17.01.2019.   
Slučaj V pročitan je zadnji put na Vježbama. Molim da isti pošalju podneske na mail sutkinje Pražetina Kaleb do 20.12. u 14 sati. 
Osoba X se prijavila na natječaj za rad na mjesto voditelja službe pravnih poslova u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava. U natječajnoj dokumentaciji bilo je propisano da kandidat mora zadovoljavati slijedeće uvjete: mora biti državljanin Republike Hrvatske sa visokom stručnom spremom pravne struke, te radnim iskustvom na pravnim poslovima zastupanja pred sudbenim i drugim pravosudnim tijelima od najmanje 5 godina, nekažnjavan. Osoba X se unutar propisanog roka prijavila na natječaj te dostavila domovnicu, uvjerenje Odvjetničke komore o upisu u registar Odvjetnika od 15. siječnja 2016., te ispisu iz Odvjetničke komore na dan 28. studenog 2018., te ovjerenu izjavu osobe Y, odvjetnika iz Zagreba, u kojoj je navedeno da je osoba X u njegovom odvjetničkom društvu obavljala pravne poslove zastupanja stranaka u vremenu od 2011. – 2016. godine. Nakon zaprimanja natječajne dokumentacije, članovi natječajne komisije su zamijetili da je priložena ovjerena izjava neobična te je predsjednik natječajne komisije izvršio provjeru kod javnog bilježnika Z na što mu je javni bilježnik Z naveo da je zaista riječ o pisanoj izjavi koju je osoba X, odvjetnik iz Zagreba, sastavila i ovjerila u njegovom javnobilježničkom uredu, odnosno radi se o vjerodostojnom dokumentu. Nakon toga, predsjednik komisije je izvršio provjere u službenim evidencijama Ministarstva rada i mirovinskog sustava te utvrdio da je osoba X bila registrirana kao osiguranik HZMO-a, te je u predmetu tog osiguranika pohranjen i primjerak ugovora o radu s odvjetnikom Y, a iz kojeg proizlazi da je osoba X bila zaposlena na radnom mjestu tajnika u tom odvjetničkom društvu. U ugovoru u radu u članku 2. navedeni su poslovi koje tajnik obavlja, a kako slijedi: obavlja poslove zaprimanja, razvrstavanja, arhiviranja i otpremanja poštanskih pošiljki, obavlja telefonsku komunikaciju, priprema i organizira sastanke, vodi raspored obveza za odvjetnike i vježbenike, te potrebi obavlja i druge poslove. Nakon toga, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava je protiv osobe X podnijelo kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu.     Zadaci:   1. GRUPA - Napisati optužnicu, činjenični i zakonski opis i pravnu kvalifikaciju kaznenog djela uz obrazloženje, uz napomenu da se opišu radnje pojedinog supočinitelja i sudionika.   2. GRUPA - Razraditi obranu za optuženika/optuženike   3. GRUPA - Donijeti presudu, kod osuđujućih odluka odrediti točnu kvalifikaciju i ulogu - da li se radi o supočinitelju ili sudioniku, i kaznu. Molimo najkasnije do 14 sati dana 13.12, poslati zadano na mail: Marta.samotagaljer@uskok.dorh.hr 
Ana je tijekom mjeseca kolovoza i rujna 2013. godine, u Zagrebu, u dnevnim novinama objavila u više navrata oglas da pruža usluge magije i kristaloterapije kojima rješava zdravstvene i emotivne probleme. Povodom tih oglasa ju je kontaktirala  Štefanija na objavljeni broj mobitela. Nakon toga, u vremenskom razdoblju od 16. rujna 2013. godine pa sve do 07. siječnja 2015. godine u Zagrebu na raznim adresama, u Boškovićevoj ulici, Šoštarovim stubama, Martićevoj ulici, Ana joj je  obećala zdravstvene tretmane "na daljinu" koji su joj trebali riješiti probleme sa bubrezima, te od iste preuzimala zlatninu, mobitel, nekoliko umjetničkih slika, te razne novčane iznose u kunama i eurima, ukupne vrijednosti 163.211,00 Kn, kako bi joj kupovala skupe kristale koji će ju izliječiti, zatim očistila zlato od crne magije, te uložila u igre na sreću, jer da su se razni brojevi pojavljivali nakon tretmana na zlatnini Štefanije, koja joj je vjerovala i u navedenom vremenskom razdoblju slušala upute vjerujući u njezine iscjeliteljske moći, predavala joj novac u gore navedenom ukupnom iznosu, a pošto joj se zdravstveno stanje nije popravilo, a ponestalo joj je sredstava, prestala je  Ani  davati novac.       Zadaci   1. GRUPA- Napisati optužnicu-napisati činjenični i zakonski opis i pravnu kvalifikaciju kaznenog djela uz obrazloženje; 2. GRUPA-Razraditi obranu okrivljene  Ane; 3. GRUPA- Donijeti presudu - kod osuđujućih odluka odrediti točnu pravnu kvalifikaciju i kaznu.   Molim odgovore poslati sutkinji Pražetini Kaleb na mail najkasnije do 14 h dana 29.11.
Marko je bio 25. prosinca 2010., oko 02,00 sati, u Zagrebu, u  Malešnici , kod ulaza u caffe-bar gdje je došlo do verbalnog i fizičkog sukoba između Nikoline i Ive, s kojom je u društvu bio Robert, u koji se Marko, kao Nikolinin prijatelj umiješao. Nakon toga,  udaljio se do parkirališta i sjeo za upravljač  svog osobnog vozila i  vozilom, u kojem su se zajedno s njim nalazili  prijateljice Nikolina i Ivana, odvezao se prema Ulici Ante Topića Mimare, gdje ga je, protrčavši kroz prolaz obližnje stambene zgrade, na kolniku dočekao Robert. Marko je vozilom, bez zaustavljanja nastavio kretanje vozilom prema Robertu, ne poduzevši skretanje u cilju izbjegavanja naleta na imenovanog, kojom prilikom je Roberta udario prednjim desnim dijelom vozila, uslijed čega je isti zadobio tešku tjelesnu povredu u vidu prijeloma kostiju desne potkoljenice s oguljotinom kože prednje strane potkoljenice. Nakon tog događaja je Robert prijavio Marka policiji navodeći da ga je htio ubiti - pogaziti ili teško tjelesno ozlijediti.     Zadaci   1. GRUPA- Napisati optužnicu-napisati činjenični i zakonski opis i pravnu kvalifikaciju kaznenog djela uz obrazloženje; 2. GRUPA-Razraditi obranu okrivljenog Marka; 3. GRUPA- Donijeti presudu - kod osuđujućih odluka odrediti točnu pravnu kvalifikaciju i kaznu.   Molim da se odgovri prosijede na e-mail sutkinje Pražetine Kaleb, najkasnije do četvrtka 22.11. u 13 sati.    
PU Zagrebačka podnijela je kaznenu prijavu protiv Željka M., Siniše P., Zlatka Z., Ivana L. i Josipa P., sve zaposlenici u trgovačkom društvu Stil d.d. koje se bavi prodajom robe i to obuće i modnih dodataka poput torbi, novčanika, remenja, šešira, rukavica i slično.   Iz iste proizlazi kako je Željko M., voditelj prodavaonice navedenog društva u Vukovarskoj ulici, na kraju svakog radnog dana trebao prebrojati naplaćenu gotovinu i istu položiti bilo na račun društva u najbližoj poslovnici ili u blagajnu društva, no da počev od kolovoza 2011. pa sve do kraja 2013. nije svakodnevno postupao na taj način, pri čemu je nakon par inventura primijećeno da uplaćeni iznosi ne odgovaraju količini prodane robe. Za to vrijeme je Siniša P., inače  odgovorna osoba obrta „Maks“ u Zagrebu i voditelj prodavaonice broj 1 u Ilici 2, a koja je poslovala u okviru društva Stil d.d. na temelju Ugovora o trgovinskom zastupanju, također propustio svaki dan položiti novac na račun društva, te je iskazivao minus u poslovanju iako je većina robe bila prodana. U navedeno vrijeme utvrđeno je kako je Zlatko Z. bio rukovoditelj Financijsko-računovodstvenog sektora društva Stil d.d. te je nadzirao financijsko poslovanje, odnosno uplate dnevnih prometa svih prodavaonica u okviru društva, kao i izradu financijskih izvještaja, no ni u jednom trenutku nije reagirao na upozorenja djelatnica svog sektora kako Željko M. i Siniša P. ne polažu novce na račun društva. Jednako tako, utvrđeno je kako su Zlatko Z. i Željko M. kumovi, te da se svaki petak nalaze u kafiću blizu prodavaonice društva Stil d.d. u Vukovarskoj. Što se tiče Josipa P. iz prijave proizlazi kako je od 2008. zaposlen kao direktor trgovačkog društva Stil d.d., dok je Ivan L. još od 1996. u istom društvu zaposlen na radnom mjestu internog kontrolora. Iz financijskih izvješća koja su bila dostavljana Josipu P., Ivanu L. i Zlatku Z. vidljivo je kako se u istima navode razne nepravilnosti vezane za nepolaganje dnevnog utrška u više poslovnica društva Stil d.d. na području Zagreba. Utvrđeno je da je 2011. u poslovnicama u Vukovarskoj ulici, Ilici, Aveniji Dubrovnik i Petrovoj ulici postojao manjak utrška u iznosu od 156.000,00 kuna. Početkom siječnja 2012. Josip P. je naložio provođenje kontrole u poslovnicama u Ilici, Petrovoj i Aveniji Dubrovnik, koje kontrole je obavio Ivan L. i Marko M. o čemu su sastavili izvješće i dostavili ga upravnom odboru. početkom 2013. Josip P. je naložio provjeru uz poslovnicama u Šubićevoj i Horvaćanskoj iako je djelatnica sektora za financije navela kako u poslovnicama u Vukovarskoj i Ilici postoji za 2012. manjak od 325.000,00 kuna, koji se pokazao tek na kraju godine, iako je Ivan L. tamo u četiri navrata tijekom 2012. godine obavio kontrolu poslovanja i polaganja gotovine. Jednako tako tijekom  2013. godine djelatnica sektora financija dostavila je više izvješća i upozorenja Josipu P., Zlatku Z. i Ivanu L. kako se gotovina u poslovnicama u Vukovarskoj i Petrovoj ne polaže redovito kao i da fale pojedini artikli koji nisu u evidenciji prodane robe, i to u vrijednosti od 225.000,00 kuna, međutim isti na ova upozorenja nisu reagirali. Iz evidencije radnog vremena proizlazi kako je Josip P. tijekom 2012. i 2013. često bio odsutan iz privatnih razloga, kao i da ga je u odsutnosti mijenjao Zlatko Z.        Zadaci   1. GRUPA- Napisati optužnicu-napisati činjenični i zakonski opis i pravnu kvalifikaciju kaznenog djela uz obrazloženje; 2. GRUPA-Razraditi obranu optuženika 3. GRUPA- Donijeti presudu - kod osuđujućih odluka odrediti točnu pravnu kvalifikaciju i kaznu.   Molimo da se grupe rotiraju, tako da Grupa 1 sada zastupa obranu, grupa 2 sud, a grupa 1 optužbu. Molimo poslati pismena na e-mail zamjenice ravnateljice USKOK-a, gđe Šamote Galjer do četvrtka u 15 sati: Marta.SamotaGaljer@uskok.dorh.hr
Studenti mogu dolaziti na rasprave u terminima 29.10., 30.10., 5.11.,6.11.,8.11.,12.11.,13.11.,15.11., 26.11. u 9,00 sati po petorica najviše. Svaki student može najmanje dva puta prisustvovati raspravama, što se i zahtjeva. Ako je netko zainteresiran može i više puta prema broju raspoloživih mjesta, što se preporuča. Molim da se do 28.10. javite na mail studentu demonstratoru Ivanu Kaliterni, kaliterna97@gmail.com s terminima koji vam najviše odgovaraju.   Preporuča se dolazak najmanje 30 minuta prije 9 sati, obvezno s osobnom iskaznicom na Općinski kazneni sud u Zagrebu
Vesna je tijekom 2010. u Raiffeisen banci u Zagrebu realizirala kredit u iznosu od 34.000,00 kn za svoju prijateljicu Silviju koja nije tada bila kreditno sposobna, a trebala su joj  materijalna sredstva da podmiri troškove režija kako joj ne bi bili isključeni struja, voda i plin. Dogovor je bio da kredit otplaćuje Silvija koja se uzdržavala "radom na crno", ali ga je otplaćivala do 2012.g. i onda prestala, te su rate kredita prisilno ustezane s Vesnine plaće. Tijekom veljače 2013.Vesna je u više navrata nazivala Silviju putem mobitela govoreći joj da će je izmasakrirati i isjeckati nožem ako joj ne vrati dug, poslala joj je SMS poruku "dolazim u Krapinu", a u Krapini je Silvija živjela, i SMS poruku "Zajedno sa mnom doći će ti vojska ljudi", a onda i SMS poruku u kojoj je napisala da tijekom tjedna dolazi po novce u Krapinu. Nakon takve komunikacije našle su se u jednom caffe baru i otišle u banku radi dogovora o otplati kredita, koji dogovor nije postignut. Nakon toga je protiv Vesne Silvija podnijela prijavu djelatnicima policije.     Zadaci   1. GRUPA- Napisati optužnicu-napisati činjenični i zakonski opis i pravnu kvalifikaciju kaznenog djela uz obrazloženje; 2. GRUPA-Razraditi obranu optuženice 3. GRUPA- Donijeti presudu - kod osuđujućih odluka odrediti točnu pravnu kvalifikaciju i kaznu.   Sva pismena poslati najkasnije do 13h, 25.10.2018. godine na e-mail sutkinje Pražetine Kaleb: Renata.Prazetina@oszg.pravosudje.hr  
VJEŽBE IZ KAZNENOG PRAVA izvedbeni plan za akad. god. 2018/19   Voditeljica vježbi: Doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička konzultacije: četvrtkom u 10 h (ĆM 4, soba 54)   Održavanje nastave: četvrtkom od 17:00-19:00h, Dv. III, TRH 14   Nastava započinje 11. listopada 2018. godine   U izvođenju vježbi sudjeluju: Renata Pražetina Kaleb, sutkinja Općinskog Kaznenog Suda u Zagrebu, Marta Šamota Galjer, zamjenica ravanteljice USKOK-a, Ljubo Pavasović Visković, odvjetnik     Literatura: Horvatić, Ž.; Derenčinović, D.; Cvitanović, L.  (2016), Kazneno pravo – opći dio 1, Zagreb Horvatić, Ž.; Derenčinović, D.; Cvitanović, L.  (2017) Kazneno pravo-opći dio 2, Zagreb Civtnoavić, L.;Derenčinović D.;Turković,K.; Munivrana Vajda, M.; Dragičević Prtenjača, M.; Maršavelski, A.; Roksandić Vidlička, S.  (2018), Kazneno pravo posebni dio, Zagreb Kazneni zakon NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15,101/17   Način provjere znanja: Studenti obrađuju pojedine kaznene predmete iz sudske prakse zastupajući argumente optužbe, obrane i suda. Svoje pisane podneske su dužni poslati voditeljici vježbi najkasnije do četvrtka (isti dan kad i vježbe) u 14:00 sati. Tijekom Vježbi slučajevi se obrađuju kroz simulirana suđenja.   Plan izvođenja nastavnih cjelina: ·        11.10.  Uvod u vježbe ·        18.10.  Uvod, državno odvjetništvo, odvjetništvo, sud ·        25.10.  Slučaj I ·        1.11. Neradni rad           8.11.   Slučaj II 12.-16. 11. 2018. Nema nastave (ispitni rok) ·        22.11. Slučaj III ·        29.11. Slučaj IV ·        6.12.   Sud ·        13.12. Slučaj V ·        20.12. Slučaj VI  ·        10.1.   Sud ·        17.1.  Slučaj VII   ·        24.1. Završne vježbe i podjela potpisa
Molim poslati do cetvrtka 18.01.2018. do 15 h.   Dana 19. srpnja 2013. oko 02,10 sati u Kaštel Starom, M.M. je upravljao teretnim vozilom marke „TAM 80 T“ registarske oznake i broja ST 211-DR južnom kolničkom trakom državne ceste broj 8 iz smjera zapada u smjeru istoka. Kretao se brzinom od oko 40,00 km/h s upaljenim svjetlima te je u jednom trenutku prednjim desnim dijelom označenog teretnog vozila udario pješaka N.N. i oborio ga na tlo kojom prilikom je N.N. zadobio koštano-moždanu traumu glave u vidu prijeloma kostiju baze lubanje, prijeloma kostiju nosa i lijeve strane lica, krvi u oba srednja uha, krvarenja u meke moždanice s krvlju u moždanim komorama i nagnječenja mozga od kojih ozljeda je 20 minuta kasnije preminuo na mjestu događaja Iskazujući o opisanom događaju M.M. je u bitnom naveo da se inkriminirane prigode upravljajući teretnim vozilom „TAM 80 T“ registarske oznake i broja ST-211-DR kretao kolnikom državne ceste D-8 iz smjera Trogira prema Splitu brzinom oko 40 km/h. Bilo je ljetno vrijeme te je zbog vrućine držao prozore vozila otvorenim. U jednom trenutku začuo je tup zvuk s desne strane vozila te je pretpostavio da je u nešto udario. Zaustavio se oko 50-ak metara od mjesta gdje je začuo zvuk udarca te je pregledao desnu stranu vozila i utvrdio da je staklo desnog retrovizora razbijeno. Pogledao je prema mjestu gdje je začuo udarac, no nije vidio ništa stoga je pretpostavio da je udario u prometni znak te je ponovno ušao u vozilo i nastavio s vožnjom. Nakon nekoliko kilometara ponovno se zaustavio i to stoga što je naišao na mjesto koje je bilo bolje osvijetljeno te je htio još jednom pregledati vozilo kako bi bio siguran da je udario u prometni znak, međutim ni pod boljim svjetlom nije primijetio ništa više nego prilikom prethodnog zaustavljanja, stoga je ponovno nastavio s vožnjom. Dodao je kako je inkriminirane prigode vidljivost bila jako loša. Kretao se sredinom svoje kolničke trake, pri čemu je pojasnio kako su retrovizori na teretnom vozilu udaljeni otprilike 20 cm od ruba vozačevih odnosno suvozačevih vrata. Svjetla na vozilu bila su ispravna, s tim da je zbog vozila iz suprotnog smjera koristio obična svjetla, a ne duga.   Svjedok B.B. u bitnom je navela kako se inkriminirane prigode zajedno sa svojim prijateljima kretala kolnikom ulice Zagorski put te da je na raskrižju te ulice s državnom cestom D-8 vidjela jedan manji kamion koji je bio zaustavljen na osvijetljenom mjestu. Primijetila je kako vozač tog kamiona obilazi istog i pregledava ga. Kada su došli u neposrednu blizinu kamiona, vozač je primijetio kako ga promatra nakon čega je žurno ušao u unutrašnjost kamiona i odvezao se u smjeru Splita. Naglasila je kako njeni prijatelji nisu obraćali pažnju na vozača tog kamiona, a čak su je i pitali zašto ga uopće promatra. Nakon toga, nastavili su svoj put uz kolnik državne ceste D-8 u smjeru Trogira te su nakon 10-ak metara naišli na mušku osobu koja je ležala na tlu i koja je bila teško ozlijeđena. Čula je da ta osoba teško diše pa je zaključila da je još uvijek živa. Netko od njenih prijatelja je nazvao hitnu pomoć koja je ubrzo nakon toga došla na mjesto događaja, no netom prije nego su došli do njih, ova muška osoba je preminula. Iz kemijsko- toksikološke analiza krvi N.N. provedene po vještaku toksikologu i vještaku sudske medicine razvidno je da je u uzorku krvi N.N. utvrđeno prisustvo 2,32 g/kg apsolutnog alkohola. Iz zapisnika o obdukciji i vanjskom pregledu provedenom po  vještaku sudske medicine razvidno je da je N.N. umro nasilnom smrću uslijed koštano-moždane traume glave. U trenutku smrti N.N. bio je u pijanom stanju. Iz analize alkohola u krvi i mokraći uz mišljenje o stupnju alkoholiziranosti M.M. provedene po Centru za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ razvidno je da je imenovani u trenutku prometne nesreće imao 0,00 g/kg apsolutnog alkohola u krvi odnosno da je bio trijezan.   Iz prometno-tehničkog vještačenja provedenog po dipl. ing. A.A. razvidno je da se M.M. inkriminirane prigode kretao južnim kolničkim trakom državne ceste D-8 iz smjera zapada prema istoku brzinom između 40-50km/h. N.N. kretao se u istom smjeru uz južni rub iste kolničke trake brzinom od oko 6 km/h odnosno 1,6 m/s. Sraz je nastao na način da je M.M. zahvatio N.N. desnim retrovizorom, slijedom čega se tijelo N.N. zarotiralo pri čemu je, a što je razvidno iz brisotina po vanjskom obodu stražnje desne gume, uslijed rotacije bio zahvaćen desnom gumom. Tom prilikom, a uslijed prelaska teretnog vozila preko njegove desne noge, pored svih naprijed navedenih ozljeda, N.N. je zadobio i otvoreni prijelom desne natkoljenične kosti. U odnosu na mogućnost uočavanja, sudski vještak je naveo kako je M.M. mogao vidjeti N.N. u dometu oborenog svjetla, no nije se mogao očitovati o tome koliko je N.N. bio udaljen od južnog ruba desne kolničke trake u trenutku sraza.   Zadaci:   1. GRUPA - Napisati optužnicu, činjenični i zakonski opis i pravnu kvalifikaciju kaznenog djela uz obrazloženje, uz napomenu da se opišu radnje pojedinog supočinitelja i sudionika. 2. GRUPA - Razraditi obranu za optuženika/optuženike 3. GRUPA - Donijeti presudu, kod osuđujućih odluka odrediti točnu kvalifikaciju i ulogu - da li se radi o supočinitelju ili sudioniku, i kaznu.
Molim vas poslati na mail najkasnije do 15.12.2017. u 15 h   Ivana i Marija Matić podnijele su 10. ožujka 2014. godine kaznenu prijavu protiv više osoba: Marija Marića, bivšeg pročelnika jedinstvenog upravnog odjela Općine Novska, Josipa Burića, bivšeg načelnika Općine Novska, Mladena Konjića, člana Povjerenstva za uvođenje u posjed Općine Novska, Ivanke Nikić, člana Povjerenstva Općine Novska, Velimira Ivića, radnika u Šumariji Novska, Marina Marinovića, načelnika Policijske postaje Novska, Danice Muć, inspektorice šumarstva, nepoznate osobe iz Županijskog državnog odvjetništva u Slavonskom Brodu te Karla Simića.       Kako slijedi iz prijave, Ivana i Marija Matić su izvanknjižne vlasnice dijela nekretnine označene kao zkč. br. 401, u naravi oranica Konak, upisane u zk. ul. 648, k.o. Seoce kod Općinskog suda u Kutini, te iako je kao vlasnik navedene čestice u zemljišnim knjigama upisana Republika Hrvatska, ista je u stvarnosti u jednom dijelu u naravi šuma kojom se prijaviteljice duži niz godina koriste. Predmetna čestica je 1968. godine bila obuhvaćena postupkom komasacije, koja prema navodima prijaviteljica, nije provedena niti im je isplaćena naknada, te ta čestica i dalje pripada prvotnim vlasnicima, odnosno Ivani i Mariji kao njihovim zakonskim nasljednicama. Prije ovoga nisu se obraćale općini Novska kako bi regulirale svoj vlansičkopravni status vezano za ovu česticu. Međutim, Marijo Marić i Josip Burić su usprkos tome pripremili i zaključili ugovor sa Karlom Simićem, neistinito navodeći u istome kako je Republika Hrvatska vlasnik predmetne čestice u cijelosti te da ona u naravi predstavlja oranicu, pogodujući pri tome Karlu Simiću. Nadalje su, ističu prijaviteljice, Marijo Marić, Mladen Konjić i Ivana Nikić namjerno propustili obaviti primopredaju navedene nekretnine na terenu. Nakon preuzimanja nekretnine Karlo Simić, koji je i ranije bio u posjedu dijela zkč. br. 401, te ju je obrađivao, pri čemu tvrdi da nije viđao druge ljude tamo, počeo je rušiti šumu zbog čega su prijaviteljice od Općinskog suda u Kutini ishodile dvije privremene mjere, no kako je Karlo usprkos zabrani nastavio s rušenjem šume, podnijeli su i kaznenu prijavu Policijskoj postaji Novska. Na očevid je od strane policije pozvana šumarska inspektorica Danica Muć koja je, kako navode prijaviteljice, suprotno stvarnom stanju na terenu iskazala kako se ne radi o šumi, te je o predmetnom očevidu sačinila zapisnik u kojem je neistinito navela da je vlasnik i tog dijela čestice Karlo Simić. Zatim je i Velimir Ivić kao radnik Šumarije Novska, unatoč osobnim saznanjima izdao Karlu Simiću popratnicu kako bi isti mogao otuđiti drvnu masu, sve suprotno Zakonu o šumama i pravilima struke. Osim toga, u prijavi se navodi kako Marin Marinović kao načelnik Policijske postaje Novska nije postupao po prijavama Ivane i Marije te nije proveo potrebne izvide. Osim njega, i nepoznata osoba u Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu, dala je suglasnost na sklapanje ugovora između Općine Noska i Karla Simića iako je u navedenom neistinito unesen sadržaj predmeta prodaje. Slijedom svega navedenoga prijaviteljice smatraju da su im prijavljene osobe svojim postupanjima nanijele materijalnu štetu. Uz  prijavu dostavljena je i dokumentacija iz spisa Općinskog suda u Novskoj posl. broj P-152/14, Ovr-1379/11 i Ovr-979/12, preslika ugovora o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Novska br. 17/2011. od 14. travnja 2011., izvadci iz zemljišnih knjiga i katastara, dopis PP Novska broj: 511-11-06-2/18-5842/11 od 15. prosinca 2011., prigovor upućen PP Novska od 27. prosinca 2011., dokumentacija iz spisa Ministarstva poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Sektor inspekcija u šumarstvu i lovstvu, Služba inspekcija u područnim jedinicama, Odjel – područna jedinica Osijek, Ispostava Slavonski Brod klasa: 321-10/11-01/2104, zahtjev Karla Simića za izdavanje popratnice od 29. studenog 2011., te popratnice za drvo iz šume šumoposjednika od 14. i 16. srpnja 2012.     Osim toga, pribavljena je i dokumentacija javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Novska od 06. rujna 2010., klasa: 32001/101/16, spis Ministarstva poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Sektor inspekcija u šumarstvu i lovstvu, Služba inspekcija u područnim jedinicama, Odjel – područna jedinica Osijek, Ispostava Slavonski Brod, klasa: 321-10/11-01/2104, te spise Županijskog državnog odvjetništva u Slavonskom Brodu broj M-DO-47/11, M-DO-34/11 i U-DO-2/12. Pribavljen je i povijesni izvadak za zkč. br. 401, k.o. Seoce te druga relevantna dokumentacija vezana za istu od Općinskog suda u Kutini, preslike isprava Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Novska, preslika rješenja Općinskog suda u Novskoj broj Z-830/69 od 26. ožujka 1969., te rješenja o komasaciji posjeda – tehnički dio od 09. srpnja 1968. Također je izvršen uvid u spis Općinskog državnog odvjetništva u Slavonskom Brodu broj K-DO-154/14, te su obavljeni razgovori sa svim prijavljenim osobama i drugim relevantnim zaposlenicima u Općini Novska.   Zadaci:   1. GRUPA - Napisati optužnicu, činjenični i zakonski opis i pravnu kvalifikaciju kaznenog djela uz obrazloženje, uz napomenu da se opišu radnje pojedinog supočinitelja i sudionika.   2. GRUPA - Razraditi obranu za optuženika/optuženike   3. GRUPA - Donijeti presudu, kod osuđujućih odluka odrediti točnu kvalifikaciju i ulogu - da li se radi o supočinitelju ili sudioniku, i kaznu.  
Molim poslati na emial: suncana.roksandic@pravo.hr najkasnije do četvrtka do 15 sati.   Dana 02. prosinca 2006. oko 04,00 sati, Damir je ispred noćnog kluba "Savski kutić-Canadian club" Savska cesta bb, susreo Antu i rekao mu je da sjedne u njegovo vozilo marke "VW Polo", kako bi porazgovarali.  Ante je  pristao budući se sa Damirom poznaje od ranije, te je sjeo na suvozačko sjedalo navedenog vozila. Tada mu je prišao Edvin zajedno sa još jednom NN  muškom osobom koji su sjeli na stražnje sjedalo navedenog vozila, nakon čega je Damir zaključao sva vrata vozila, stavio ga u pogon i isti vozio cca 25 minuta, a za koje vrijeme su Edvin i NN muška osoba Anti zadali više udaraca otvorenim dlanom ruke u predjelu glave.  Dolaskom do makadamskog puta uz rijeku Savu u blizini Toplane, Damir je zaustavio vozilo i telefonskim putem pozvao više NN osoba, koje su potom i došle, nakon čega su Damir, Edvin i NN muška osoba koja je prethodno s njima bila u vozilu izvukli Antu iz istog, oborili ga na tlo, a potom su mu Edvin i ostale NN osobe zadali više udaraca rukama i nogama obuvenim u cipelu po glavi i tijelu. Tom prilikom je Ante zadobio tjelesne povrede u vidu krvnog podljeva oko lijevog oka, krvnog podljeva na leđima, krvnog podljeva desne nadlaktice i oguljotine na lijevom koljenu, a u jednom trenutku je počeo bježati dok su ga držali za majicu i istu mu istrgnuli s tijela, te je u strahu za vlastiti život skočio u rijeku Savu.   Zadaci   1. GRUPA- Napisati optužnicu-napisati činjenični i zakonski opis i pravnu kvalifikaciju kaznenog djela uz obrazloženje, uz napomenu da se opišu radnje pojedinog supočinitelja i sudionika. 2. GRUPA-Razraditi obranu za svakog optuženika 3. GRUPA- Donijeti presudu - kod osuđujućih odluka odrediti točnu kvalifikaciju i ulogu-da li se radi o supočinitelju ili sudioniku, i kaznu.
Molim da odgovore pošaljete na mail sutkinje Pražetine do četvrtka u 14 h:  Renata.Prazetina@oszg.pravosudje.hr   Dana  25. prosinca 2010., oko 02,00 sati, u Zagrebu, u Malešnici, kod ulaza u caffe-bar je  došlo do verbalnog i fizičkog sukoba između Nikoline i Ive, s kojom u društvu je bio Robert. U taj sukob se umiješao Nikolinin prijatelj Marko. Nakon toga je Marko otišao do parkirališta i sjeo za upravljač osobnog vozila u kojem su se također nalazili Nikolina i Ivana. Vozio se prema Ulici Ante Topića Mimare, gdje ga je, protrčavši kroz prolaz obližnje stambene zgrade, na kolniku dočekao Robert. Marko se vozilom nije zaustavio već je nastavio kretanje vozilom prema Robertu, pri čemu nije niti skretao. Tom prilikom je Roberta udario prednjim desnim dijelom vozila u desnu nogu, uslijed čega je Roberti zadobio tešku tjelesnu povredu u vidu prijeloma kostiju desne potkoljenice s oguljotinom kože prednje strane potkoljenice.   Marko je rekao da je na kolniku, s desne strane vozila kod vrata suvozača, uočio mladića kojeg ranije nije vidio. Počeo je kočiti pa je tog mladića okrznuo prednjim desnim djelom vozila i retrovizorom i nakon par metara se vozilom zaustavio, ali kako je u retrovizoru uočio da mu se približava više osoba nastavio je vožnju, dok dio kolnika gdje se dogodila nezgode nije bio pregledan zbog mraka.  Ističe da je taj mladić izašao na kolnik sa prostora predviđenog za parkiranje vozila, između parkiranih vozila kraj kontejnera što je razlog da ga nije mogao pravovremeno uočiti.   Robert iskazuje da mu je prijatelj rekao da mu je Marko, kojeg prije nije poznavao uzeo jaknu i ključeve, zbog čega je krenuo kroz prolaz između zgrada prepriječiti mu put, kako bi utvrdio njegovu registraciju da ga prijavi policiji i zaustavi da ga pita što se događa u njegovoj glavi. Zakoračio je prema cesti dva, tri koraka i shvatio da vozač neće zaustaviti vozilo, te je skočio u lijevu stranu, ali nije izbjegao nalet u cijelosti, već ga je vozilo udarilo u desnu potkoljenicu, te je pao na pod dok se vozač bez zaustavljanja udaljio.Kolnik je bio osvijetljen javnom rasvjetom na tom dijelu kolnika, a kontejneri  nisu zaklanjali  Marku pogled na njega. Podigao je ruku i viknuo „stani“, pa smatra da je iz tih radnji Marko mogao zaključiti da ga želi zaustaviti. Nitko drugi se nije približavao vozilu.     Prometni vještak u nalazu i mišljenju navodi da je Robert u trenutku naleta vozilu bio okrenut najvjerojatnije prednjom stranom tijela pri čemu je desna noga bila unutar, a lijeva izvan gabarita vozila, a da prema utvrđenoj ozljedi je brzina vozila u trenutku naleta iznosila 30 do 35 km/h. Očito da je Robert zahvaćen prednjim desnim vrhom vozila u trenutku kada je vozilu bio okrenut prednjom stranom tijela.Tehnički gledano je postojala mogućnost izbjegavanja naleta na Roberta  skretanjem u lijevo ako iz suprotnog smjera nisu nailazila neka vozila.   Zadaci   1. GRUPA- Napisati optužnicu-napisati činjenični i zakonski opis i pravnu kvalifikaciju kaznenog djela uz obrazloženje, uz napomenu da se opišu radnje pojedinog supočinitelja i sudionika. 2. GRUPA-Razraditi obranu za svakog optuženika 3. GRUPA- Donijeti presudu - kod osuđujućih odluka odrediti točnu kvalifikaciju i ulogu-da li se radi o supočinitelju ili sudioniku, i kaznu.      
Ovoga puta lijepo molim da poašljete na e-mail do četvrtka 23.11. u 9 h.    Dana 1. siječnja 2013. oko 19,00 sati Ante je svojim autom odvezao Kristinu iz Zagreba u Bjelovar, gdje su zajedno bili u društvu do ponoći, tijekom kojeg razdoblja je Kristini pozlilo, nakon čega ju je Ante 2. siječnja 2013. oko 01,00 sat, iz Bjelovara dovezao u Zagreb, iznio iz svojeg vozila i odvukao u zgradu u kojoj je Kristina stanovala. Istog dana, oko 15,30 sati Kristinu je našao susjed Darko kako leži na stubištu u komatoznom stanju, nakon čega je pozvao hitnu te je Kristina prevezena na KBC Rebro, gdje je 3. siječnja 2013., uslijed unutarmoždanog krvarenja uzrokovanog trovanjem amfetaminima, preminula. Ante je kasnije izjavio kako je Kristina bila njegova prijateljica te da ju je dana 1. siječnja 2013. pozvao na izlazak u Bjelovar, želeći je „malo oraspoložiti“ jer je preko zajedničkih znanaca čuo kako je depresivna zbog nedavnog raskida ljubavne veze. Oko 19,00 sati svojim vozilom došao je po nju u Zagreb, nakon čega su se odvezli u Bjelovar, i to u jedan caffe bar. Tijekom boravka u istom, Kristina je pila vino i koktele, te su iz obližnjeg restorana naručili i večeru, no Ante navodi kako je njezin rižoto bio „dosta ljut i papren“, pa se ubrzo počela žaliti kako je boli želudac i da se ne osjeća dobro. Namjeravao ju je odvesti u bolnicu, ali Kristina nije htjela, te je inzistirala da je odveze kući.  Tijekom vožnje je s nekim prijateljicama pričala na mobitel i neprestano slala SMS poruke. Čuo je da Kristina u jednom od tih razgovora spominje da je „uzela tablete i da će se ubiti ako joj se momak ne javi na mobitel“. Po dolasku do njezine zgrade, Kristini je pripomogao pri izlasku iz vozila, a nakon toga, pridržao ju je prilikom ulaska u zgradu jer je teturala i nije mogla „dobro hodati“, ali da su sasvim normalno razgovarali i zajedno ušli u lift. Bio je bio uvjeren kako će s Kristinom „dalje sve biti u redu“, pa su se razišli kada je izlazila iz lifta.  Kategorički je naveo kako Kristina za vrijeme njihova druženja u Bjelovaru nije konzumirala nikakvu drogu, kao i da to nikada ranije nije činila u njegovu društvu. Kristinina prijateljica Ana je navela da ju je Kristina oko ponoći nazvala na mobitel, a kojom prilikom je zvučala prilično konfuzno, kao da je pijana. Rekla joj je „kako je bila na večeri, da joj je pozlilo i da se onesvijestila, da su se svi uplašili te da je sada vode na hitnu“, pri čemu je u tom dijelu razgovora govorila u množini, da bi na izričit Anin upit tko je vozi na hitnu pomoć odgovorila da je riječ o „prijatelju“, bez navođenja njegovog imena. Također, Ana je izjavila kako joj je Kristina rekla da se „znoji, da ima visoku temperaturu, da joj srce jako lupa, kao i da joj se povraća, ali da ne može povratiti“. Kada je čula opisano stanje i simptome, a pošto je po struci liječnik, da je Kristini rekla kako je vjerojatno došla u kontakt s nekakvim otrovom, na što je Kristina odgovorila kako ne zna „jesu li joj što stavili u piće“, ali da će joj „priznati da su joj dali kokain“. Čuvši navedeno, da joj je poručila kako hitno mora zatražiti liječničku pomoć, na što joj je Kristina rekla da „on“ ne želi da idu na Hitnu u Bjelovar „jer ga tamo svi znaju“. Osim Ane, i Krešimir je izjavio kako je te večeri oko 00,15 sati, na mobitel dobio četiri SMS poruke koje mu je poslala Kristina sa svojeg mobitela sljedećeg sadržaja: „… upravo me vode u bolnicu, predozirala sam se …., imam fibru 40 i umrijet ću, u jako sam lošem stanju“. Krešimir je osim toga ispričao kako mu je Kristina, s kojom se prije smrti intenzivnije družio u jednom od njihovih razgovora pričala o „prijatelju Anti iz Bjelovara“ u čijem je društvu jedne prigode „povukla kokain koji joj je on dao“.           Na mjestu događaja izuzete su video snimke nadzornih kamera na kojima je zabilježeno kako je Ante, Kristinu, koja se evidentno nalazi u stanju potpune psihofizičke nemoći (posrće, ne može se uspraviti ni održavati ravnotežu, klonute je glave, trese se i na momente previja u grčevima), nosio uza se i pridržavajući je rukama doveo ispred stambene zgrade u kojoj je boravila, gdje ju je najprije polegao na nogostup i naslonio na vanjski zid zgrade, a kasnije odvukao u unutrašnjost zgrade. Iz zapisnika o vještačenju Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ iz Zagreba  razvidno je kako je u dostavljenim biološkim uzorcima Kristine utvrđena prisutnost u krvi amfetamina i njegovih derivata. Iz obdukcijskog zapisnika od 4. siječnja 2013., sačinjenog po prof. dr. sc. L.L., vještakinji sudske medicine, proizlazi da je Kristina preminula uslijed unutarmoždanog krvarenja. Iz nalaza i mišljenja sudsko-medicinskog vještačenja proizlazi da bi pravodobno pružena liječnička pomoć „moguće mogla ukloniti nastup smrtne posljedice.“                           Zadaci:   1. GRUPA - Napisati optužnicu, činjenični i zakonski opis i pravnu kvalifikaciju kaznenog djela uz obrazloženje, uz napomenu da se opišu radnje pojedinog supočinitelja i sudionika. 2. GRUPA - Razraditi obranu za optuženika/optuženike 3. GRUPA - Donijeti presudu, kod osuđujućih odluka odrediti točnu kvalifikaciju i ulogu - da li se radi o supočinitelju ili sudioniku, i kaznu.
Molim vas da se međusobno podijelite  - 5 sudenta može doći na svaku raspravu: Sutkinja Renata Pražrtina Kaleb, Općinski Kazneni sud u Zagrebu, Ilica 207, sudnica br. 121/1. Rasprave pocinju od 9 sati, ali treba radi provjere identifikacije doci ranije. Termini: 20.11., 22.11, 23.11, 27.11, 7.12 te 11.12.    Od vježbača se očekuju da prisusvoju barem 1 ročištu, ali preporučamo barem 2.  
Branko je direktor trgovačkog društva ABC d.o.o. koji je  dana 27. svibnja 2011. u Zagrebu, na nagovor  Mirka, koji mu je i prodao navedeno društvo, potpisao dopis kojim navedeno trgovačko društvo dostavlja Raiffeisenbank Austria d.d., Odjelu blokada, Zagreb, mjenicu dužnika Franck d.o.o., serijski broj A 0550291. Nakon toga je  Mirko otišao do poslovnice banke sa prijateljem Željkom, kojeg je putem sreo,  kako bi predao navedeni dopis i mjenicu dužnika na naplatu, a kako nije bilo mjesta za parkiranje, zamolio je Željka da  predmetnu mjenicu preda i prezentira na naplatu u poslovnici Raiffeisenbank Austria d.d. Mirko i Branko su znali da društvo ABC d.o.o. nije imalo nikakav poslovni odnos sa društvom Franck d.o.o, i da nije dužnik tog društva. Na mjenici su se nalazili bjanko potpis i pečat ovlaštene osobe trgovačkog društva Franck d.o.o , a nakon toga od strane NN osobe mjenica je neovlašteno popunjena na način da je upisan datum dospijeća 27. svibnja 2011., iznos od 350.000,00 kuna i naredba društva ABC d.o.o., pa su djelatnici Raiffeisenbank Austria d.d. vjerujući u vjerodostojnost predočene dokumentacije dana 27. svibnja 2011. sa žiro-računa trgovačkog društva Franck d.o.o. otvorenog u Raiffeisenbank Austria d.d., prenijeli iznos od 258.084,61 kuna na žiro-račun trgovačkog društva ABC d.o.o. br.  otvorenog u Zagrebačkoj banci d.d. Zadaci   1. GRUPA- Napisati optužnicu-napisati činjenični i zakonski opis i pravnu kvalifikaciju kaznenog(ih) djela uz obrazloženje, uz napomenu da se opišu radnje pojedinog supočinitelja i sudionika.   2. GRUPA-Razraditi obranu za optuženika/optuženike   3. GRUPA- Donijeti presudu - kod osuđujućih odluka odrediti točnu kvalifikaciju i ulogu-da li se radi o supočinitelju ili sudioniku, i kaznu.
Inspektor rada (zaštite na radu) Mate Lukić počeo je 2012. godine obavljati nadzor u trgovačkom društvu Tvornica pogrebne opreme d.o.o., kojom prilikom je upoznao i direktora tog društva Matiju Ivića. Zadnji nadzor Mate Lukić izvršio je u lipnju 2014., nakon čega je sačinio dva zapisnika, 12. i 13. lipnja 2014., u kojima nisu navedene nepravilnosti koje bi iziskivale daljnja postupanja inspektora rada, kao ni prethodnih godina. Dana 22.07.2014. Matija Ivić obratio se policijskoj postaji navodeći kako je nakon zadnjeg nadzora pozvao Matu Lukića na gablec, na kojem je Lukić počeo pričati o svojim financijskim problemima, kreditnim zaduženjima i dr., te je u jednom trenutku rekao  Iviću da bi mu za određenu naknadu mogao osigurati nesmetano poslovanje poduzeća u smislu zaštite na radu. Ivić mu je na to odgovorio da nije sam u društvu, te da o njegovom prijedlogu mora porazgovarati s ostalim  suvlasnicima, s čim se Lukić složio, te je rekao da će se naknadno javiti. Nakon par dana, Lukić i predložio Iviću da se opet nađu na gablecu. Tijekom tog ručka Ivić je naveo da je u načelu suglasan s njegovim prijedlogom ali ga zanima cijena. Lukić je tada u razgovoru naveo da bi eventualno zapošljavanje još jednog radnika u društvu Tvornica pogrebne opreme imalo za uvjet i zapošljavanje stručnjaka zaštite na radu, jer prema zakonu ako poduzeće ima 50 i više zaposlenika, obavezno se mora zaposliti stručnjak zaštite na radu. Ako bi poduzeće zaposlilo stručnjaka na radu, tada bi morali izdvajati oko 10 000 kuna bruto mjesečno, a da bi Lukić za mjesečnu naknadu od 3.000,00 kuna pokrivao poslovanje poduzeća, odnosno da u nadzorima ne bi evidentirao zatečene nepravilnosti u poslovanju poduzeća. Nadalje je Lukić rekao da za srpanj ne treba platiti, već od kolovoza, te je predložio da mu se isti iznos može plaćati kroz tromjesečne rate, ili kako je Iviću zgodnije, ali svakako u gotovini. Ivić je naveo da se slaže s dogovorenim i da se čuju nakon godišnjeg odmora. Dana 02. kolovoza 2014. u 10:40:54 sati Mate Lukić nazvao je Matiju Ivića i zatražio predaju dogovorenog novčanog iznosa, nakon čega je Matija Ivić 05. kolovoza 2014. u svome uredu predao Mati Lukiću gotovinski iznos od 3.000,00 kuna. Prilikom uhićenja i izvršenih pretraga istog dana kod Mate Lukića pronađen je iznos od 5.400,00 kuna, koji je tom prilikom oduzet. Osim toga, dana 25. srpnja 2014., u 10:25:23 i 14:27:04 Mate Lukić nazvao je zaposlenika društva Eko Prom d.o.o. Božidara Anića te mu naveo kako će u njegovom društvu obaviti inspekcijski nadzor 29. ili 30. srpnja 2014. od strane inspektora rada i inspektora zaštite na radu, te ga uputio da tijekom obavljanja inspekcijskog nadzora sa mjesta na kojem će nadzor biti vršen udalji svoje radnike, a za radnu opremu koja nije atestirana inspektorima kaže da se ista ne koristi. Dana 28. srpnja 2014. u 11:16:04, Božidara Anića ponovno je nazvao Mate Lukić i naveo mu da je planirani inspekcijski nadzor odgođen za 01. kolovoz 2014. Tomislav Poznićem je dana 01. kolovoza 2014. došao u društvo Eko Prom d.o.o. obaviti dužni nadzor, no tom prilikom u društvu nije zatekao radnike, već samo direktora Božidara Anića koji je izjavio nema niti jednog zaposlenog radnika te da on sve sam radi.   Zadaci   1. GRUPA - Napisati optužnicu-napisati činjenični i zakonski opis i pravnu kvalifikaciju kaznenog djela uz obrazloženje, uz napomenu da se opišu radnje pojedinog supočinitelja i sudionika. 2. GRUPA -Razraditi obranu za svakog optuženika 3. GRUPA - Donijeti presudu - kod osuđujućih odluka odrediti točnu kvalifikaciju i ulogu-da li se radi o supočinitelju ili sudioniku, i kaznu.     Molimo dostaviti zadano do 16 sati u četvrtak, 02.11.2017.  
Emina i Kristina su sestrične koje su obilazile ljude starije životne dobi nudeći im usluge masaže i prodaju određene robe. Tako su stupile u kontakt sa Margitom starosti 80 godina koja se teže kretala, pa joj je bio otežan izlazak iz obiteljske kuće u kojoj je stanovala sa suprugom, koji tada nije bio kod kuće. Ponudile su joj uslugu masaže, koju je Margita prihvatila. Emina je masirala Margitu, za koje vrijeme joj je Kristina uzela novčanik u kojem su se nalazili dokumenti, bankovne kartice i obrasci sa PIN brojevima, na ime Margite  i njenog supruga. Nakon toga su u slijedeća tri dana, i to  18., 19. i 20. rujna 2014., bez znanja Margite i njenog supruga  s tekućeg računa u podigle novac u iznosu od po 2.000,00 kn u svakom navratu,  na način da je Emina umetnula karticu i utipkala PIN brojeve, a Kristina stajala kraj nje, što je vidljivo na snimkama video nadzora bankomata.   Zadaci 1. GRUPA- Napisati optužnicu-napisati činjenični i zakonski opis i pravnu kvalifikaciju kaznenog(ih) djela uz obrazloženje, uz napomenu da se opišu radnje pojedinog supočinitelja i sudionika. 2. GRUPA-Razraditi obranu za optuženika/optuženike 3. GRUPA- Donijeti presudu - kod osuđujućih odluka odrediti točnu kvalifikaciju i ulogu-da li se radi o supočinitelju ili sudioniku, i kaznu.   Molim vas da zadatke pošaljete na mail suncana.roksandic@pravo.hr, najkasnije do 15 h, četvrtak, 26.10.2017.   
Dana 19. srpnja 2013. oko 02,10 sati u Kaštel Starom, M.M. je upravljao teretnim vozilom marke „TAM 80 T“ registarske oznake i broja ST 211-DR južnom kolničkom trakom državne ceste broj 8 iz smjera zapada u smjeru istoka. Kretao se brzinom od oko 40,00 km/h s upaljenim svjetlima te je u jednom trenutku prednjim desnim dijelom označenog teretnog vozila udario pješaka N.N. i oborio ga na tlo kojom prilikom je N.N. zadobio koštano-moždanu traumu glave u vidu prijeloma kostiju baze lubanje, prijeloma kostiju nosa i lijeve strane lica, krvi u oba srednja uha, krvarenja u meke moždanice s krvlju u moždanim komorama i nagnječenja mozga od kojih ozljeda je 20 minuta kasnije preminuo na mjestu događaja   Iskazujući o opisanom događaju M.M. je u bitnom naveo da se inkriminirane prigode upravljajući teretnim vozilom „TAM 80 T“ registarske oznake i broja ST-211-DR kretao kolnikom državne ceste D-8 iz smjera Trogira prema Splitu brzinom oko 40 km/h. Bilo je ljetno vrijeme te je zbog vrućine držao prozore vozila otvorenim. U jednom trenutku začuo je tup zvuk s desne strane vozila te je pretpostavio da je u nešto udario. Zaustavio se oko 50-ak metara od mjesta gdje je začuo zvuk udarca te je pregledao desnu stranu vozila i utvrdio da je staklo desnog retrovizora razbijeno. Pogledao je prema mjestu gdje je začuo udarac, no nije vidio ništa stoga je pretpostavio da je udario u prometni znak te je ponovno ušao u vozilo i nastavio s vožnjom. Nakon nekoliko kilometara ponovno se zaustavio i to stoga što je naišao na mjesto koje je bilo bolje osvijetljeno te je htio još jednom pregledati vozilo kako bi bio siguran da je udario u prometni znak, međutim ni pod boljim svjetlom nije primijetio ništa više nego prilikom prethodnog zaustavljanja, stoga je ponovno nastavio s vožnjom. Dodao je kako je inkriminirane prigode vidljivost bila jako loša. Kretao se sredinom svoje kolničke trake, pri čemu je pojasnio kako su retrovizori na teretnom vozilu udaljeni otprilike 20 cm od ruba vozačevih odnosno suvozačevih vrata. Svjetla na vozilu bila su ispravna, s tim da je zbog vozila iz suprotnog smjera koristio obična svjetla, a ne duga.   Svjedok B.B. u bitnom je navela kako se inkriminirane prigode zajedno sa svojim prijateljima kretala kolnikom ulice Zagorski put te da je na raskrižju te ulice s državnom cestom D-8 vidjela jedan manji kamion koji je bio zaustavljen na osvijetljenom mjestu. Primijetila je kako vozač tog kamiona obilazi istog i pregledava ga. Kada su došli u neposrednu blizinu kamiona, vozač je primijetio kako ga promatra nakon čega je žurno ušao u unutrašnjost kamiona i odvezao se u smjeru Splita. Naglasila je kako njeni prijatelji nisu obraćali pažnju na vozača tog kamiona, a čak su je i pitali zašto ga uopće promatra. Nakon toga, nastavili su svoj put uz kolnik državne ceste D-8 u smjeru Trogira te su nakon 10-ak metara naišli na mušku osobu koja je ležala na tlu i koja je bila teško ozlijeđena. Čula je da ta osoba teško diše pa je zaključila da je još uvijek živa. Netko od njenih prijatelja je nazvao hitnu pomoć koja je ubrzo nakon toga došla na mjesto događaja, no netom prije nego su došli do njih, ova muška osoba je preminula.   Iz kemijsko- toksikološke analiza krvi N.N. provedene po vještaku toksikologu i vještaku sudske medicine razvidno je da je u uzorku krvi N.N. utvrđeno prisustvo 2,32 g/kg apsolutnog alkohola.   Iz zapisnika o obdukciji i vanjskom pregledu provedenom po  vještaku sudske medicine razvidno je da je N.N. umro nasilnom smrću uslijed koštano-moždane traume glave. U trenutku smrti N.N. bio je u pijanom stanju.   Iz analize alkohola u krvi i mokraći uz mišljenje o stupnju alkoholiziranosti M.M. provedene po Centru za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ razvidno je da je imenovani u trenutku prometne nesreće imao 0,00 g/kg apsolutnog alkohola u krvi odnosno da je bio trijezan.   Iz prometno-tehničkog vještačenja provedenog po dipl. ing. A.A. razvidno je da se M.M. inkriminirane prigode kretao južnim kolničkim trakom državne ceste D-8 iz smjera zapada prema istoku brzinom između 40-50km/h. N.N. kretao se u istom smjeru uz južni rub iste kolničke trake brzinom od oko 6 km/h odnosno 1,6 m/s. Sraz je nastao na način da je M.M. zahvatio N.N. desnim retrovizorom, slijedom čega se tijelo N.N. zarotiralo pri čemu je, a što je razvidno iz brisotina po vanjskom obodu stražnje desne gume, uslijed rotacije bio zahvaćen desnom gumom. Tom prilikom, a uslijed prelaska teretnog vozila preko njegove desne noge, pored svih naprijed navedenih ozljeda, N.N. je zadobio i otvoreni prijelom desne natkoljenične kosti. U odnosu na mogućnost uočavanja, sudski vještak je naveo kako je M.M. mogao vidjeti N.N. u dometu oborenog svjetla, no nije se mogao očitovati o tome koliko je N.N. bio udaljen od južnog ruba desne kolničke trake u trenutku sraza.   Zadaci:   1. GRUPA - Napisati optužnicu, činjenični i zakonski opis i pravnu kvalifikaciju kaznenog djela uz obrazloženje, uz napomenu da se opišu radnje pojedinog supočinitelja i sudionika. 2. GRUPA - Razraditi obranu za optuženika/optuženike 3. GRUPA - Donijeti presudu, kod osuđujućih odluka odrediti točnu kvalifikaciju i ulogu - da li se radi o supočinitelju ili sudioniku, i kaznu.
Rocista ce se odrzati dana 29.12 u 9,00 - sudnica 121 te dana 9.1. u 12,00  - sudnica 5. Studenti su dobrodosli sudjelovati te se isto ocekuje. U sudnicu 121 stane 10 ljudi, a u sudnicu  5, 20 ljudi. 
Dana 7. prosinca 2005. godine oko 20,15 sati u Zagrebu, Črnomerec, Biserka, Jagodina majka starosti 84 godina se nenajavljeno vratila iz Vojvodine, gdje je bila kod druge kćerke, a Jagoda je odbila otključati i otvoriti vrata stana i pustiti u isti majku jer da majka nije ispoštovala njihov dogovor da će duže vrijeme boraviti kod Jagodine sestre dok joj ne osigura smještaj u Domu za starije i nemoćne osobe u Zagrebu, zbog čega je došlo do vrijeđanja i vike, a i prethodno su dolazile u verbalne sukobe. Biserka nije mogla ući u stan jer je iznutra bio ključ, pa nije mogla otključati.   Do tada je  Biserka živjela u navedenom stanu, zajedno s Jagodom i unucima Hrvojem i Bojanom.  Biserka nije imala nikakav drugi smještaj niti drugih srodnika u Zagrebu pa je prespavala kod susjede Sanje, a potom u hotelu "Zagreb" na Bundeku u Zagrebu, jer su Sanju djelatnici policije pitali može li primiti Biserku da kod nje prespava tu noć, na što je ona pristala, ali Biserka nije mogla spavala, s obzirom da je bila uznemirena. Sanji je  Biserka govorila o svom samoubojstvu, a kao razlog istoga je navela da ne može doći do svojih stvari i ne može ući u svoj stan.   Također je Biserka zvonila svim susjedima i tražila pomoć, i rekla da je svoje stvari koje je donijela stavila u šupu i da ukoliko ne bude imala kamo, da će tamo otići. CSS je odredio smještaj Biserke u hotel na Bundeku, gdje ju je Jagoda i odvela, gdje je trebala boraviti do ponovnog odlaska u Vojvodinu. Tako je Biserka 7. prosinca. godine prespavala kod susjede Sanje, slijedeću noć u stanu Jagode po nalogu CSS i policije,  a 9., 10., 11., 12., 13. i 14. prosinca godine je spavala u hotelu "Zagreb".  Prije ovih događaja, Biserka je nakon smrti svoga muža svu imovinu ostavila i ustupila svojoj kćeri Jagodi.  Biseka je počinila samoubojstvo vješanjem dana 14. prosinca 2005. godine u šupi zgrade u kojoj je živjela, i  sastavila je oproštajno pismo- za hlače je  zataknula papirnatu vrećicu na kojoj je ćiriličnim pismom, plavom kemijskom olovkom, ispisana oproštajna poruka, dok je u torbici pronađena još jedna poruka napisana također ćiriličnim pismom. U  oproštajnim pismima Biserka je napisala "Na moju smrt navela me moja kćer… Zbogom, Jagoda". Iz mišljenja o uzroku smrti, koje je iznio sudskomedicinski vještak, proizlazi da je obdukcijom mrtvog tijela Biserke utvrđeno da je imenovana umrla nasilnom smrću uslijed vješanja.  Zadaci    1. GRUPA- Napisati optužnicu-napisati činjenični i zakonski opis i pravnu kvalifikaciju kaznenog djela uz obrazloženje, uz napomenu da se opišu radnje pojedinog supočinitelja i sudionika.    2. GRUPA-Razraditi obranu za svakog optuženika    3. GRUPA- Donijeti presudu - kod osuđujućih odluka odrediti točnu kvalifikaciju i ulogu-da li se radi o supočinitelju ili sudioniku, i kaznu.    
Niko i Hrvoje su sa još jednom muškom osobom otišli do obiteljske kuće Siniše, koji je Niki i Hrvoju dugovao 5.000,00 kn za kupnju mesa unazad godinu dana. Svi troje su ušli u unutrašnjost dvorišne prostorije kroz nezaključana ulazna vrata, gdje su zatekli Sinišu i njegovu majku. Niko je došao do Siniše i pitao  ga da "di su pare?".  Siniša je rekao da će mu dati, ali da sada nema i da će se dogovoriti.  Nakon toga ga je Niko počeo udarati rukama po glavi i tijelu, u čemu mu se pridružio i Hrvoje. Od silnih  udaraca Siniša je pao na pod, pa su ga na podu obojica nastavili udarati rukama i nogama po glavi i tijelu. Za to vrijeme je treća osoba koja je došla s njima stajala pokraj vrata, a potom je Niko uzeo nož zaprijetivši Siniši da će ga ubiti, dok je Sinišina majka pokušala braniti sina i govorila da ga puste, da ga ne tuku, pa su je Niko i Hrvoje odgurnuli te je pala i zadobila modricu na desnoj podlaktici, što je tjelesna ozljeda. Siniša je uspio uzeti mobitel i nazvao prijatelja da pozove policiju, nakon čega su ga sva trojica nastavila još jače udarati, da bi se zatim zajedno udaljili. Od zadobivenih udaraca Siniša je zadobio prijelom unutrašnje ljuske desne očne jabučice -tešku tjelesnu ozljedu.     Zadaci   1. GRUPA- Napisati optužnicu-napisati činjenični i zakonski opis i pravnu kvalifikaciju kaznenog djela uz obrazloženje, uz napomenu da se opišu radnje pojedinog supočinitelja i sudionika. 2. GRUPA-Razraditi obranu za svakog optuženika 3. GRUPA- Donijeti presudu - kod osuđujućih odluka odrediti točnu kvalifikaciju i ulogu-da li se radi o supočinitelju ili sudioniku, i kaznu.    
Na Općinskom kaznenom sudu, Ilica 207, u velikoj dvorani, soba br.117/1, dana 16. 12. 2016. održati će se rasprava u 9,00 sati na kojoj su vježbači obvezni sudjelovati. 
Dana 1. siječnja 2013. oko 19,00 sati B.B sati svojim osobnim vozilom odvezao A.A iz Zagreba u Bjelovar, gdje su zajedno bili u društvu do 00,00 sati tijekom kojeg razdoblja je A.A. pozlilo, nakon čega ju je 2. siječnja 2013. oko 01,00 sati, iz Bjelovara dovezao u Zagreb, iznio iz svojeg vozila i polegao na nogostup ispred stambene zgrade u kojoj je A.A. boravila, a potom odvukao unutar predmetne zgrade. Istog dana, oko 15,30 sati A.A. je slučajno pronađena po susjedu C.C. kako leži na stubištu u komatoznom stanju, nakon čega je hospitalizirana na Jedinici intenzivnog liječenja Doma zdravlja Bjelovar, gdje je 3. siječnja 2013., uslijed unutarmoždanog krvarenja uzrokovanog trovanjem amfetaminima, preminula.   Okrivljenik B.B. je u obrani naveo kako je A.A bila njegova prijateljica te da ju je dana 1. siječnja 2013. pozvao na izlazak u Bjelovar, želeći je „malo oraspoložiti“ jer da je preko zajedničkih znanaca čuo kako je depresivna zbog nedavnog raskida ljubavne veze. Oko 19,00 sati svojim vozilom došao je po nju u Zagreb, nakon čega su se odvezli u Bjelovar, i to u jedan caffe bar. Tijekom boravka u istom, A.A. je pila vino i koktele, a da su iz obližnjeg restorana naručili i večeru, no da je rižoto koji je ona jela bio „dosta ljut i papren“, pa da se ubrzo počela žaliti kako je boli želudac i da se ne osjeća dobro. Namjeravao ju je odvesti u bolnicu, ali A.A. nije htjela, te je inzistirala da je odveze kući.  Tijekom vožnje je s nekim prijateljicama pričala na mobitel i neprestano slala SMS poruke. Čuo je da A.A. u jednom od tih razgovora spominje da je „uzela tablete i da će se ubiti ako joj se momak ne javi na mobitel“. Po dolasku do njezine zgrade, A.A. je pripomogao pri izlasku iz vozila, a nakon toga, pridržao ju je prilikom ulaska u zgradu jer je teturala i nije mogla „dobro hodati“, ali da su sasvim normalno razgovarali i zajedno ušli u lift. Bio je bio uvjeren kako će s A.A. „dalje sve biti u redu“, pa su se razišli kada je izlazila iz lifta.  Kategorički je naveo kako A.A. za vrijeme njihova druženja u Bjelovaru nije konzumirala nikakvu drogu, kao i da to nikada ranije nije činila u njegovu društvu.   Svjedokinja D.D. je navela da ju je A.A. oko 00,00 sati nazvala na mobitel, a kojom prilikom je zvučala prilično konfuzno, kao da je pod utjecajem alkohola. Rekla joj je „kako je bila na večeri, da joj je pozlilo i da se onesvijestila, da su se svi uplašili te da je sada vode na hitnu“, pri čemu je u tom dijelu razgovora govorila u množini, da bi na njezin izričit upit tko je vozi na hitnu pomoć odgovorila da je riječ o „prijatelju“, ne želeći otkriti njegovo ime. Također, da joj je kazala i kako se „znoji, da ima visoku temperaturu, da joj srce jako lupa, kao i da joj se povraća, ali da ne može povratiti“. Kada je čula opisano stanje i simptome, a pošto je po struci liječnik, da je A.A. kazala kako je vjerojatno došla u kontakt s nekakvim otrovom, na što je A.A. odgovorila kako ne zna „jesu li joj što stavili u piće“, ali da će joj „priznati da su joj dali kokain“. Čuvši navedeno, da joj je poručila kako hitno mora zatražiti liječničku pomoć, na što joj je A.A. kazala kako je „on“ ne želi voditi na Hitnu pomoć u Bjelovar „jer ga tamo svi znaju“.   Svjedok M.M. je naveo kako je inkriminirane večeri, u vremenu oko 00,15 sati, na mobitel dobio četiri SMS poruke koje mu je poslala A.A. sa svojeg mobitela sljedećeg sadržaja: „… upravo me vode u bolnicu, predozirala sam se …., imam fibru 40 i umrijet ću, u jako sam lošem stanju“. Svjedok K.K. je naveo kako mu je A.A., s kojom se prije smrti intenzivnije družio u jednom od njihovih razgovora pričala o „prijatelju B.B. iz Bjelovara“ u čijem je društvu jedne prigode „povukla kokain koji joj je on dao“.             Na mjestu događaja izuzete su video snimke nadzornih kamera na kojima je zabilježeno kako je B.B., A.A., koja se evidentno nalazi u stanju potpune psihofizičke nemoći (posrće, ne može se uspraviti ni održavati ravnotežu, klonute je glave, trese se i na momente previja u grčevima), noseći je uza se i pridržavajući rukama dovodi ispred stambene zgrade u kojoj je boravila gdje ju je najprije polegao na nogostup i naslonio na vanjski zid zgrade, a kasnije odvukao u unutrašnjost zgrade.   Iz zapisnika o vještačenju Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ iz Zagreba  razvidno je kako je u dostavljenim biološkim uzorcima A.A. utvrđena prisutnost u krvi amfetamina i njegovih derivata.   Iz obdukcijskog zapisnika od 4. siječnja 2013., sačinjenog po prof. dr. sc. L.L., vještakinji sudske medicine, proizlazi da je A.A. preminula uslijed unutarmoždanog krvarenja. Iz nalaza i mišljenja sudsko-medicinskog vještačenja proizlazi da bi pravodobno pružena liječnička pomoć „moguće mogla ukloniti nastup smrtne posljedice.“                           Zadaci:   1. GRUPA - Napisati optužnicu, činjenični i zakonski opis i pravnu kvalifikaciju kaznenog djela uz obrazloženje, uz napomenu da se opišu radnje pojedinog supočinitelja i sudionika.   2. GRUPA - Razraditi obranu za optuženika/optuženike   3. GRUPA - Donijeti presudu, kod osuđujućih odluka odrediti točnu kvalifikaciju i ulogu - da li se radi o supočinitelju ili sudioniku, i kaznu.  
Mate Matić je presudom Općinskog suda u…. broj K-111/13 od 2. siječnja 2014., a zbog kaznenog djela teške krađe iz čl. 229. st. 1. t. 1. u vezi s čl. 228. st. 1. Kaznenog zakona („Narodne novine“ br. 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15) osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci, s tim da mu je kazna zatvora temeljem čl. 55. KZ/11 zamijenjena radom za opće dobro na slobodi na način da mu je jedan dan zatvora zamijenjen s dva sata rada za opće dobro, slijedom čega je bio obvezan odraditi ukupno 360 sati rada za opće dobro na slobodi i to u razdoblju od 2 godine od početka odrađivanja obveze na koju je osuđen.   S načelnikom Općine XY Josipom Josipovićem dogovorio je da će kaznu odraditi obavljajući komunalne poslove u toj Općini, a što je nakon toga rekao i voditeljici nadležnog Probacijskog ureda Mariji Marjanović koja se s tim složila i na koncu donijela rješenje s kojim se Mate Matić upućuje na rad za opće dobro na slobodi u Općinu XY, pri čemu je, u skladu sa svojim ovlastima, odredila da je 360 sati rada za opće dobro na slobodi dužan odraditi u roku od 6 mjeseci. Od strane nadležnog Probacijskog ureda Općini XY su dostavljene evidencijske liste koje su se trebale ispunjavati na tjednoj bazi i u kojima je trebalo precizno navesti dane na koje je osuđenik Mate Matić odrađivao obvezu na koju je osuđen, od kada do kada je tijekom tog dana radio i koje je poslove odrađivao.   Evidencijske liste ispunjavao je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine XY Ivan Ivančić, koji je ujedno, a nakon što je osuđenik Mate Matić prividno odradio svih 360 sati rada za opće dobro na slobodi, o tome izvijestio nadležni Probacijski ured, koju obavijest je nadležni Probacijski ured zatim proslijedio Općinskom sudu u … i Ministarstvu pravosuđa, Upravi za kazneno pravo i probaciju, Odjelu za kaznene evidencije.                           Nedugo nakon toga, anonimno je prijavljeno da su određene službene osobe u Općini XY omogućile osuđeniku Mati Matiću da  izbjegne uredno izvršavanje obveze na koju je osuđen. Radi provjere prijavljenih navoda, temeljem naloga suca istrage Županijskog suda u …pribavljeni su izlisti poziva s mobitela kojim se osuđenik Mate Matić koristio u inkriminiranom razdoblju te je napravljena analiza lokacija na kojima se nalazio u vrijeme kada je zvao ili bio zvan, primao ili slao SMS poruke, a iz koje je proizlazilo da od 45 dana tijekom kojih je navodno odrađivao rad za opće dobro na slobodi, čak 15 dana uopće nije bio na području Općine XY, dok je na preostale dane na području te Općine boravio u pravilu tek sat ili dva.   Pored navedenog, ispitani su svi djelatnici Općine XY i to načelnik Josip Josipović, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine XY Ivan Ivančić te zaposlenice Općine XY Iva Ivić i Ana Anić, pa su tako Iva Ivić i Ana Anić navele da su osuđenika Matu Matića, u vrijeme kada je navodno odrađivao rad za opće dobro na slobodi, u prostorijama Općine vidjele tek nekoliko puta te da nikada nije dolazio u prostorije Općine ujutro kako bi ga se uputilo koje komunalne poslove će tog dana obavljati, niti se na kraju radnog dana dolazio odjaviti, kako su to radili svi ostali osuđenici koji su u toj Općini na istim poslovima odrađivali obvezu rada za opće dobro na slobodi.   Načelnik Općine XY Josip Josipović naveo je kako je s poslovima vođenja evidencije dolazaka i odlazaka osuđenika Mate Matića u općinu XY, zadužio sebi podređenog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Ivana Ivančića koji tu obvezu očito nije ozbiljno shvaćao te je propustio savjesno obavljati svoju dužnost. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela te Općine Ivan Ivančić naveo je da je podatke u evidenciju upisivao prema naputku načelnika Josipa Josipovića, pojasnivši kako mu je načelnik Općine već prilikom delegacije te dužnosti izrijekom rekao da će on (načelnik Općine) osuđenika Matu Matića svakodnevno upućivati na radne zadatke te da će mu govoriti što da upisuje u evidencijske liste.   Zaposlenice Općine XY Iva Ivić i Ana Anić potvrdile su citirane navode pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela općine XY Ivana Ivančića, s tim da su dodale da im se prilikom druženja na pauzi često znao požaliti da u evidencijske liste upisuje kako je osuđenik Mate Matić na poslu, iako gotovo uopće ne dolazi u Općinu XY.                             Zadaci:   1. GRUPA - Napisati optužnicu, činjenični i zakonski opis i pravnu kvalifikaciju kaznenog djela uz obrazloženje, uz napomenu da se opišu radnje pojedinog supočinitelja i sudionika.   2. GRUPA - Razraditi obranu za optuženika/optuženike   3. GRUPA - Donijeti presudu, kod osuđujućih odluka odrediti točnu kvalifikaciju i ulogu - da li se radi o supočinitelju ili sudioniku, i kaznu.  
Hrvoje živi u majčinom stanu u Zagrebu sa djevojkom Helenom, koja je unazad godinu dana donijela sjemenke konoplje tipa cannabis - sativa koje je dobila od prijatelja. Hrvoje je, obavljajući proljetno čišćenje stana, u kuhinji našao neke sjemenke te ih zasadio u kantu promjera 20 cm koja se nalazila na balkonu koji nisu koristili, već samo držali stvari koje im nisu trebale. U međuvremenu ih nije zalijevao, a vidio je da je niknulo nekoliko stabiljki. Djevojka ga je pitala da kakve su to biljke, na što je on odmahnuo rukom. Nakon dva mjeseca, prilikom pretrage stana djelatnici Policijske uprave zagrebačke su pronašli u kanti na balkonu 13 stabljika konoplje i to četiri ogoljele visine 2 cm, 5 cm, 6 cm i 7 cm ukupne mase 0,06 g, sedam stabljika sa zelenim listovima visine 4 cm, 7 cm, 14 cm, 13 cm koje sadrže tetrahidrokanabinol te dvije sa spojenim stabljikama sa zelenim listovima visine 14 cm i jedna sa zelenim listovima koje sadrže više od 0,3% tetrahidrokanabinola i konoplja su tipa droge marihuana, time da se tetrahidrokanabinol prema Popisu droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga (NN 50/09, 02/10, 19/11) nalazi na Popisu psihotropnih tvari i biljaka u Odjeljku 1.       Zadaci   1. GRUPA- Napisati optužnicu-napisati činjenični i zakonski opis i pravnu kvalifikaciju kaznenog djela uz obrazloženje, uz napomenu da se opišu radnje pojedinog supočinitelja i sudionika.   2. GRUPA-Razraditi obranu za optuženika/optuženike   3. GRUPA- Donijeti presudu - kod osuđujućih odluka odrediti točnu kvalifikaciju i ulogu-da li se radi o supočinitelju ili sudioniku, i kaznu.    
VJEŽBE IZ KAZNENOG PRAVA izvedbeni plan za akad. god. 2016/2017   Voditeljica vježbi: Doc.dr.sc. Sunčana Roksandić Vidlička   Održavanje nastave: četvrtkom od 17-19 sati, dvorana III, Trg maršala Tita 3, nastava započinje 27. listopada 2016. godine. Vježbe počinju u 17:15 (  akademska četvrt). U izvođenju vježbi sudjeluju: Renata Pražetina Kaleb   - sutkinja Općinskog kaznenog suda u Zagrebu; Ljubo Pavasović Visković - odvjetnik;  Tomislav Kamber - USKOK      Literatura: Kazneni zakon Novoselec P. & Bojanić I.  (2013), Opći dio kaznenog prava, Zagreb Derenčinović D. (ur.) i dr.  (2013), Posebni dio kaznenog prava, Zagreb   Način provjere znanja: Studenti obrađuju pojedine kaznene predmete iz sudske prakse zastupajući argumente optužbe, obrane i suda. Svoje pisane podneske su dužni poslati voditeljici vježbi najkasnije do srijede (koji prethodi vježbama na kojima će se raspravljati pojedini slučaj) u 14:00 sati. Tijekom Vježbi slučajevi se obrađuju kroz simulirana suđenja.    Plan izvođenja nastavnih cjelina: 27.10. 2016. Uvod u vježbe 3.11.2016. Slučaj I 10.11.2016. Slucaj II 24.11.2016. Slucaj III 1.12.2016. Slučaj IV 8.12.2016. nema vježbi zbog službenog puta 15.12.2016.Slučaj V 12.1. 2017. Sud 19.1.2017. Sud 26.1.2017. Završne vježbe i podjela potpisa U okviru vježbi biti će organizirani posjet raspravi na Općinskog kaznenom sudu u Zagrebu – o točnom terminu studenti će biti obaviješteni naknadno.
Podjela potpisa za studente koji su ispunili uvjete odžat će se slijedeći četvrtak 28.siječnja 2016. godine u dvorani V, Tmt 14, ali u 17 h, a ne u 18 h.  Molim sve studente da dođu s indeksom i da prijave na studomatu Vježbe iz kaznenog prava. U slučaju dodatnih upita, molim sve da mi se obrate e-mailom. 
Sanja je tijekom svibnja 2014. putem maila stupila u komunikaciju sa NN osobom koja se koristila e-mail adresom RickyAldersono@nokiamail.com, te prema dobivenim uputama od navedene NN osobe izvršila provjere o mogućnostima i načinima plaćanja u Republici Hrvatskoj putem Western Union-a i Moneygram-a.   Tihomir, Sanjin izvanbračni suprug je potpisao ugovor i putem maila navedenoj NN osobi dostavio broj svog deviznog računa, da bi potom, nakon što je 04.lipnja 2014.g. sa žiroračuna trgovačkog društva iz Svete Nedjelje otvorenog u Zagrebačkoj banci NN počinitelj neovlašteno zadao tri transakcije čime je počinio kazneno djelo računalne prijevare iz članka 271. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona, od kojih jedna transakcija nije izvršena dok su dvije transakcije izvršene u ukupnom iznosu od 255.125,00 kuna u korist deviznog računa Tihomira, a koji iznos su službenici banke transferirali na Tihomirov tekući račun otvoren u istoj banci.   Nakon toga je po unaprijed danim uputama od strane NN osobe, Tihomir 7. lipnja 2014. podigao u gotovini iznos od 250.000,00 kuna, te prema uputama i podacima dobivenim putem maila od strane NN osobe, zajedno sa Sanjom, kojoj je predao dio podignutog novčanog iznosa, u raznim poslovnicama Hrvatske pošte putem Western Uniona izvršio transakcije u korist stranih fizičkih osoba u Rusiju. Tihomir  je izvršio deset transakcija u ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna,a  Sanja deset transakcija u ukupnom iznosu od 97.800,00 kuna, uvećanih za troškove naknade u iznosu od 11.205,00 kuna. Naložili su i Sanjinoj kćeri provedbu transakcija putem Moneygram servisa u iznosu od 22.495,00 kuna i putem Western Uniona u iznosu od 10.000,00 kuna, dok su preostali iznos od 13.625,00 kuna zadržali.   Trgovačko društvo iz Svete Nedjelje  je oštećeno  za iznos od 255.125,00 kuna.   Zadaci   1. GRUPA- Napisati optužnicu-napisati činjenični i zakonski opis i pravnu kvalifikaciju kaznenog djela uz obrazloženje, uz napomenu da se opišu radnje pojedinog supočinitelja i sudionika. 2. GRUPA-Razraditi obranu za svakog optuženika 3. GRUPA- Donijeti presudu - kod osuđujućih odluka odrediti točnu kvalifikaciju i ulogu-da li se radi o supočinitelju ili sudioniku, i kaznu.   Napomena za svaku od grupa - o kakvom obliku krivnje bi se radilo u odnosu na svakog supočinitelja? Grupa koja je bila odvjetnik, ovaj je put se nalazi u poziciji državnog odvjetnika, a državni odvjetnik je na poziciji suda.   
Dana 29.11. u 9h sutkinja Prežetina ima raspravu koja je zanimljiva za vježbače. Molim vas da studenti koji mogu prisustvovati raspravi (preporučujem za sve koje su u mogućnosti) dođu na Općinski kazneni sud, Ilica 207, 29.12. u 9,00, sudnica broj 5. Ujedno vas molim da mi javite mailom vaša imena i prezimena prije odlaska.    Radi dogovranaja daljnih termina posjeta sudu, napominjem da se raspored održavanja Vježbi promjenio na način:   14.1. 2016. Slučaj 4 (završne napomene oko slučajeva)  21.1.2016. Posjet Županijskom sudu II (ili drugi datum kojeg dogovorimo.)  27.1.2016. Završne vježbe i podjela potpisa Kako me neće biti 27.1., moguće je da cemo podjelu potpisa organizirati drugi dan. sve cemo se dogovoriti 14.1. tako da molim vježbače da obavezno prisustvuju tim vježbama. 
Pavle i Ranko su dana 27. ožujka 2008. oko 21,40 sati u Zagrebu, Savska cesta zajedno i u dogovoru s još oko deset NN osoba smatrajući Krešimira, Jakova, Igora i Elvira navijačima Košarkaškog kluba "Partizan",  istima prišli vičući  "ovo su partizanovci, ubij ih, ubij i sl."   Istovremeno su ih  napali zadajući  im već broj udaraca rukama i nogama po glavi i tijelu, od kojih udaraca su Krešimir, Jakov i Igor pali na tlo gdje su ih nastavili udarati rukama i nogama po čitavom tijelu, dok je Elvir uspio pobjeći, a bio je u strahu jer se nije mogao braniti od napada zbog zadanih udaraca i brojnosti napadača.   Također je i Jakov u jednom trenutku uspio ustati sa tla i pobjeći u strahu, nije se mogao braniti od napada zbog zadanih udaraca i brojnosti napadača, dok su Krešimir i Igor ostali bespomoćno ležati na tlu gdje su ih Pavle i Ranko i ostale NN osobe nastavile udarati rukama i nogama po cijelom tijelu sve dok nisu prestali s napadom te se udaljili. Zbog tog događaja su  Krešimir, Jakov, Igor i Elvir bili u  strahu, osjećali  bespomoćnost i nemoć. Elvir je uslijed napada zadobio tešku tjelesnu povredu u vidu prijeloma desne lične kosti.     Molimo dostaviti zadano do 16:30 sati u četvrtak.   Zadaci   1. GRUPA- Napisati optužnicu-napisati činjenični i zakonski opis i pravnu kvalifikaciju kaznenog djela uz obrazloženje, uz napomenu da se opišu radnje pojedinog supočinitelja i sudionika. (GRUPA KOJA JE BILA SUD ZADNJI PUT) 2. GRUPA-Razraditi obranu za svakog optuženika (GRUPA KOJA JE BILA DRŽAVNI ODVJETNIK) 3. GRUPA- Donijeti presudu - kod osuđujućih odluka odrediti točnu kvalifikaciju i ulogu-da li se radi o supočinitelju ili sudioniku, i kaznu. (GRUPA KOJA JE BILA ODVJETNIK)    
Dana 02. prosinca 2006. oko 04,00 sati, Damir je ispred noćnog kluba "Savski kutić-Canadian club" Savska cesta bb, susreo Antu i rekao mu je da sjedne u njegovo vozilo marke "VW Polo", kako bi porazgovarali.  Ante je  pristao budući se sa Damirom poznaje od ranije, te je sjeo na suvozačko sjedalo navedenog vozila. Tada mu je prišao Edvin zajedno sa još jednom NN  muškom osobom koji su sjeli na stražnje sjedalo navedenog vozila, nakon čega je Damir zaključao sva vrata vozila, stavio ga u pogon i isti vozio cca 25 minuta, a za koje vrijeme su Edvin i NN muška osoba Anti zadali više udaraca otvorenim dlanom ruke u predjelu glave.  Dolaskom do makadamskog puta uz rijeku Savu u blizini Toplane, Damir je zaustavio vozilo i telefonskim putem pozvao više NN osoba, koje su potom i došle, nakon čega su Damir, Edvin i NN muška osoba koja je prethodno s njima bila u vozilu izvukli Antu iz istog, oborili ga na tlo, a potom su mu Edvin i ostale NN osobe zadali više udaraca rukama i nogama obuvenim u cipelu po glavi i tijelu. Tom prilikom je Ante zadobio tjelesne povrede u vidu krvnog podljeva oko lijevog oka, krvnog podljeva na leđima, krvnog podljeva desne nadlaktice i oguljotine na lijevom koljenu, a u jednom trenutku je počeo bježati dok su ga držali za majicu i istu mu istrgnuli s tijela, te je u strahu za vlastiti život skočio u rijeku Savu.   Zadaci   1. GRUPA- Napisati optužnicu-napisati činjenični i zakonski opis i pravnu kvalifikaciju kaznenog djela uz obrazloženje, uz napomenu da se opišu radnje pojedinog supočinitelja i sudionika. 2. GRUPA-Razraditi obranu za svakog optuženika 3. GRUPA- Donijeti presudu - kod osuđujućih odluka odrediti točnu kvalifikaciju i ulogu-da li se radi o supočinitelju ili sudioniku, i kaznu.
VJEŽBE IZ KAZNENOG PRAVA izvedbeni plan za akad. god. 2015/2016   Voditeljica vježbi: Dr.sc. Sunčana Roksandić Vidlička   Održavanje nastave: četvrtkom od 18-20 sati, dvorana V, Trg maršala Tita 14, nastava započinje 29. listopada 2015. godine. Vježbe počinju u 18:00  U izvođenju vježbi sudjeluju:  Renata Pražetina- sutkinja Općinskog kaznenog suda u Zagrebu; Marta Šamota Galjer - zamjenica ravateljice USKOK-a; Ljubo Pavasović Visković - odvjetnik     Literatura: Kazneni zakon Komenar Kaznenog zakona, K. Turković et al., Narodne Novine, 2013 Novoselec P. & Bojanić I.  (2013), Opći dio kaznenog prava, Zagreb Derenčinović D. (ur.) i dr.  (2013), Posebni dio kaznenog prava, Zagreb   Način provjere znanja: Studenti obrađuju pojedine kaznene predmete iz sudske prakse zastupajući argumente optužbe, obrane i suda (pisano i usmeno). Svoje pisane podneske su dužni poslati voditeljici vježbi najkasnije do četvrtka u 16 sati.   Plan izvođenja nastavnih cjelina: 29.10. 2015. Uvod u vježbe 5.11.2015. Slucaj I 19.11.2015. Slucaj II 26.11.2015. Slučaj III 3.12.2015. nema vježbi zbog službenog puta 10.12.2015. Slučaj IV 17.12.2015. Slučaj V 14.1. 2016. Posjet Županijskom sudu 21.1.2016. Posjet Županijskom sudu  27.1.2016. Završne vježbe i podjela potpisa    
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Slučaj 1 (za vježbe koje će se održati dana 05.11.2015. god. u 16 h)

Trojica prijatelja (A,B i C), od kojih nitko nema novaca, dolaze u blizinu samoposluge osobnim vozilom kojim upravlja A  koji ga zaustavlja 30 metara od ulaza u samoposlugu. Osobe B i C izlaze van i dolaze do samoposluge, u kojoj osim prodavačice nema nikoga, te osoba B ostaje na vratima, dok osoba C ulazi u unutrašnjost samoposluge i uzima bocu vina i stavlja ispod jakne.

Prodavačica primjećuje da osoba C pokušava ukrasti bocu vina i kreće za njim te ga sustiže kod izlaznih vrata, međutim osoba B je odgurne te osobe C i B pobjegnu sa bocom vina i utrče u automobil koji se odmah udalji.

 

Zadaci

 

1. GRUPA - Napisati optužnicu-napisati činjenični i zakonski opis i pravnu kvalifikaciju kaznenog djela uz obrazloženje, uz napomenu da se opišu radnje pojedinog supočinitelja i sudionika.

2. GRUPA -Razraditi obranu za svakog optuženika

3. GRUPA - Donijeti presudu - kod osuđujućih odluka odrediti točnu kvalifikaciju i ulogu-da li se radi o supočinitelju ili sudioniku, i kaznu.

 

 

Molimo dostaviti zadano do 16 sati u četvrtak, 05.11.2015.