KOMPARATIVNA KRIMINOLOGIJA:
Komparativna kriminologija
Komparativna kriminologija
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 186924
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Davor Derenčinović
izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac
Ispitni rokovi:
 • 20. 04. 2020.
 • 01. 06. 2020.
 • 15. 06. 2020.
 • 29. 06. 2020.
 • 31. 08. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Komparativna kriminologija Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 186924
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Davor Derenčinović

Srijedom od 17, soba 41/II, Trg Republike Hrvatske 14

Trg Republike Hrvatske 14, soba 41/II
izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac

srijedom u 12,00 sati (osim zadnje srijede u mjesecu)

Gundulićeva 10, soba 12/I
Literatura
Opis predmeta
Ispitni rokovi
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Studenti će stjecati znanja i analitičke vještine iz područja komparativne kriminologije – proučavanje sličnosti i razlika u tome kako društva reagiraju na pojavnost kaznenog djela te istražuje kako kultura, kaznenopravni proces, povijest i geografski položaj utječu na pojavnost kaznenih djela u društvu i njihovu kontrolu. 

Studenti će analizirati u kojoj mjeri, pod kojim uvjetima i na koji način države uspješno implementiraju kaznenopravna rješenja iz drugih kaznenopravnih sustava.  Nacionalnu politiku i praksu pretočit će se u međunarodni kontekste kako bi se spoznale razlike i elaborirali nacionalni obrasci kriminala i kažnjavanja. Poseban naglasak na kriminologiju i kazneno pravo u komparativnoj analizi, osigurava potrebne kompetencije i vještine za petu godinu pravnog studija.

 

Praktične i generičke vještine:

Studenti će stjecati sljedeće opće i specifične sposobnosti i vještine:

-  Znanje i razumijevanje komparativne kriminologije kroz međunarodna kriminološka istraživanja i kaznenog prava usporedbom kaznenopravnih načela, institute te kroz samu analizu kaznenih djela;

-  Znanje i klasifikacija različitih međunarodnih kriminoloških istraživanja;

- Znanje i razumijevanje kriminala i devijantnosti iz usporedne perspektive (ubojstvo, samoubojstvo, organizirani kriminal, trgovina ljudima i drogama, terorizam, ratne zločine itd.);

-  Razumijevanje socioloških, političkih, povijesnih, ekonomskih i kulturnih čimbenika koji utječu na kriminal;

-  Znanja i vještine potrebne za analizu korelacija kriminala iz usporedne perspektive;

-  Sposobnost kritičkog razmišljanja i argumentacije vezanih za pravne probleme u različitim jurisdikcijama;

-  Vještine primjene komparativnih kriminoloških metoda.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:
 1. Pisani i usmeni ispit za provjeru ishoda učenja - znanje i razumijevanje
 2. Problemski zadaci za provjeru ishoda učenja – primjena
 3. Istraživački seminari, mogućnost sudjelovanja u kriminološkim domaćim i međunarodnim istraživanjima, akreditirani tečajevi – analiza
 4. Izrada pisanih studentskih radova (eseji, seminarski radovi) za provjeru ishoda učenja – sinteza i vrednovanje
 5. Ocjenjivanje se provodi tijekom nastave uz odgovarajući ishod učenja i konačno na pisanom i usmenom ispitu iz kolegija. U potonjem će se ocjene stečene tijekom nastave uzeti u obzir u formuliranju konačne ocjene. Kriteriji za ocjenjivanje jesu svi ishodi učenja - pokazano znanje i razumijevanje kriminologije i osnova kaznenog prava, sposobnost primjene kriminoloških metoda u praksi, sposobnost analize i sinteze te odgovarajuće vrednovanje sadržaja usvojenih tijekom nastave.
Obavijesti