OBAVIJESTI:
Gospodarsko kazneno pravo
Obavijesti
Ovaj i idući tjedan nema predavanja.  Nakon toga, molim da se pripremite prema dogovorenom rasporedu za izlaganja i diskusije i to za slijedeće dane: 22. studeni, 29. studeni, 13 i 20 prosinac.   Molim da mi prezentacije pošaljete do utorka najkasnije u tjednu izlaganja. Svaka mora sadržavati sažeteke iz sudskih presuda    Raspored izlaganja: Prijevara u gospodarskom poslovanju (23.11.) Primanje i davanje mita u gospodarskom poslovanju (23.11.) Stečajna kaznena djela i tržište kapitala (29.11) Pranje novca te kaznena djela iz područja javne nabave i utaje poreza (13.12.) Teška gospodarska kaznena djela kao transnacionalna/ međunarodna kaznena djela (20.12.)  
Osnovna literatura:  Roksandić Vidlička, Sunčana. Kaznena djela protiv gospodarstva  // Kazneno pravo Posebni dio / Autori: Cvitanović, Leo ; Derenčinović, Davor ; Turković, Ksenija ; Munivrana Vajda, Maja ; Dragičević Prtenjača, Marta ; Maršavelski, Aleksandar ; Roksandić Vidlička, Sunčana (ur.). Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2018. Str. 346-390.
PREDAVAČI: doc.dr.sc. Sunčana Roksandić Vidlička    Konzultacije: Četvrtkom u 10 sati, CM 4, soba 54   MJESTO ODRŽAVANJA NASTAVE: Dvorana 5, CM 4 VRIJEME: Četvrtkom, ĆM, točan raspored bit će objavljen na početku nove akadmeske godine   Obavijest o pohađanju predavanja Obavještavaju se redoviti studenti da je za dobivanje potpisa iz kolegija kao i za pristup ispitu potrbno  doći na 70% predavanja.
Iako će predavanja slijediti raspored (vidjeti dolje), biti će posvećena i raspravi o aktualnim slučajevima gospodarskog kriminaliteta u RH. Posebna pažnja bit će poklonjena i izučavanju transnacionalnih i međunarodnih ekonomskih zločina, kao i politčko-gospodarskom kriminalitetu. Teme koje će se raspravljati uključuju, ali nisu ograničena na: pojedinine specifične vrste gospodarskog kriminala, npr tranzicijska gospodarska kazena djela, zaštita financijskih interesa EU kroz mehanizam kaznenog prava itd. Nastavno, kako utvrditi da je manager kazneno odgovoran i što zanči takvo ponašanje gospodarstvenika koje vodi ka kaznenoj odgovornosti; preduvjeti iste itd., bit će predmetom raspravljanja na ovom predmetu 
Katedra za kazneno pravo predmet Gospodarsko kazneno pravo  nudi studentima pete godine Pravnog fakulteta i ERASMUS studentima. Nastava se održava paralelno na hrvatskom i engleskom jeziku, osim ako svi hrvatski studenti pristanu da slijede engleski program. Katedra nastoji integrirati rad domaćih studenata i gostujućih ERASMUS studenata kako bi stvorila multikulturalnu atmosferu i pridonijela međunarodnoj razmjeni znanja i ideja. Studenti koji to budu željeli moći će polagati ispit i imati izlaganje na hrvatskom jeziku iako su izabrali slušanje na engleskom jeziku. Ujedno, studentima koji su upisali predmet na hrvatskom jeziku, pružit će se mogućnosti rada na istraživanju hrvatskog gospodarskog kriminaliteta i praćenje suđenja koja su u tijeku.