OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Organizacija pravosuđa
Organizacija pravosuđa
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61348
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Alan Uzelac
izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić
izv. prof. dr. sc. Slađana Aras Kramar
Izvođači: doc. dr. sc. Marko Bratković - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 08. 06. 2020.
  • 23. 06. 2020.
  • 06. 07. 2020.
  • 31. 08. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Organizacija pravosuđa Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61348
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Alan Uzelac

četvrtkom u 15 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 19
izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić

srijedom u 8 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 20
izv. prof. dr. sc. Slađana Aras Kramar

srijedom u 8 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 23
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Marko Bratković (Predavanja)

ponedjeljkom u 14 sati

 

 

 

 

 

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 41 (IV. kat, u potkrovlju)
Literatura
Uzelac, A.; Europsko sudstvo: između birokratske organizacije i korporativne svijesti, u: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 43:5; (1993), str. 515-550
Dika, M.; O razvitku instituta sudske (sudačke) nezavisnosti u zapadnoevropskom civilizacijskom krugu: pokušaj rekonstrukcije povijesne geneze, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 42/4 (suppl.); (1992), str. 511-533
Uzelac, A.; Hrvatsko pravosuđe u devedesetima: od državne nezavisnosti do institucionalne krize, Politička misao, 38/2; (2001), str. 3-41
Vladavina prava i pravosudni sustav: sporost pravosuđa kao prepreka pridruživanju, u: Ott, K. (ur.), Pridruživanje Hrvatske Europskoj uniji: Izazovi institucionalnih prilagodbi; (2004), str. 99-123
Opis predmeta
Predmet obuhvaća materiju organizacijskog građanskog procesnog prava: organizaciju sudova i drugih državnih tijela koje sudjeluju u obavljanju funkcije pravosuđenja te organizaciju i ustrojstvo drugih državnih tijela i profesija koje doprinose funkcioniranju pravosuđa. U sklopu predmeta uz opća teorijska pitanja raspravlja se o temama koje su vezane uz praktične probleme u funkcioniranju pravosuđa i provođenje pravosudnih reformi. Nastava okvirno pokriva sljedeće tematske jedinice: definicija pravosuđa i razgraničenje spram drugih oblasti; reforma pravosuđa i njeno značenje u procesu europskih integracija; institucije i profesije koje sudjeluju u obavljanju pravosuđenja - opći pregled; područje djelovanja pravosuđa i njegova uloga u osiguranju temeljnih ustavnih vrijednosti, a posebno vladavine prava i pravne države; nezavisnost pravosuđa: uloga, definicija i problemi; građani i pravosuđe: pravo na pristup pravosuđu, pravo na postupak u razumnom roku; sudbena vlast i sudovi: definicija, nadležnost i uloga; organizacija kadrova u pravosuđu: suci, državni odvjetnici, pomoćne sudske službe, odvjetništvo, drugi sudionici u obavljanju pravosudnih funkcija; efikasnost pravosuđa: definicija, evaluacija, statističko praćenje; reforma pravosuđa u Hrvatskoj: pregled problema i pravci razvoja.
Ispitni rokovi
08. 06. 2020.
23. 06. 2020.
06. 07. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.