OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Komparativno građansko procesno pravo
Komparativno građansko procesno pravo
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 84045
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Alan Uzelac
Izvođači: doc. dr. sc. Marko Bratković - Predavanja
Ispitni rokovi:
 • 27. 01. 2020.
 • 10. 02. 2020.
 • 20. 04. 2020.
 • 01. 06. 2020.
 • 15. 06. 2020.
 • 29. 06. 2020.
 • 31. 08. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Komparativno građansko procesno pravo Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 84045
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Alan Uzelac

četvrtkom u 15 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 19
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Marko Bratković (Predavanja)

ponedjeljkom u 14 sati

 

 

 

 

 

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 41 (IV. kat, u potkrovlju)
Literatura
Damaška, M.; Faces of Justice and State Authority; Yale
John Henry Merryman; The civil law tradition: an introduction to the legal systems of Western Europe and Latin America; Stanford (1985)
Uzelac, A.; Survival of the third legal tradition? in: IAPL 2009 Conference Materials: Future of Categories - Categories of the Future; IAPL (2009), str. 1-13
The Development of Civil Procedural Law in Twentieth-Century Europe: From party Autonomy to Judicial Case Management and Efficiency, in: C.H. van Rhee (ed.), Judicial Case Management and Efficiency in Civil Litigation; The Development of Civil Procedural Law in Twentieth-Century Europe: From party Autonomy to Judicial Case Management and Efficiency, in: C.H. van Rhee (ed.), Judicial Case Management and Efficiency in Civil Litigation; (2008), str. 11-25
Opis predmeta
Kolegij nudi uvid u različite pravne tradicije. Pravni su poredci kombinacija različito isprepletenih pravnih tradicija, a razumijevanje njihovih izvorišta važno je za potpunije razumijevanje pojedinih pravnih instituta i njihovu primjenu u praksi.
Ispitni rokovi
27. 01. 2020.
10. 02. 2020.
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno svladanog gradiva student će moći

 

Znanje

 • prepoznati kako su u različitim pravnim poredcima koncipirani pojedini procesni instituti
 • definirati temeljna procesna načela

 

Razumijevanje

 • opisati odnos sudačkog aktivizma i stranačke autonomije
 • objasniti povijesnu, ideološku i nacionalnu uvjetovanost i obilježenost pojedinih procesnih instituta
 • identificirati je li i u kojoj mjeri opravdana dihotomija na kontinentalne i common law pravne sustave
 • diskutirati o budućem razvoju harmonizacije pojedinih procesnih uređenja

 

Primjena

 • izabrati odgovarajući pristup analizi pojedinih procesnih instituta iz perspektive pravnog poretka u koji je institut impostiran
 • koristiti se inozemnom stručnom literaturom i zakonskim tekstovima na stranim jezicima

 

Analiza

 • razlikovati zakonski formulirano pravo i njegovu primjenu u praksi
 • kategorizirati pojedine oblike sudskog i izvansudskog rješavanja sporova

 

Sinteza i vrednovanje

 • prosuditi je li pravo na žalbu jedno od temeljnih ljudskih prava te opravdanost uvođenja posebnih postupaka za zaštitu kolektivnih interesa
 • usporediti domaću i inozemnu sudsku parničnu praksu
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno svladanog gradiva student će moći

 • usmeno i pismeno razložno opravdati svoja stajališta te promišljati o argumentima ljudi koji imaju drugačije polazišne točke
 • pronalaziti argumente pro et contra uređenja pojedinih institu
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

U kolegiju se rad pojedinih studenata kontinuirano prati za vrijeme nastave, a osobito umješnost studenta u pripremi samostalne prezentacije na unaprijed dogovorenu temu. Vrednuje se i studentova vještina prezentiranja teme pred kolegama i nastavnicima te razložnog opravdavanja vlastitih stajališta. Konačna ocjena iz kolegija formira se na usmenom ispitu koji se u dogovoru sa studentom može zamijeniti studentskim esejom sastavljenim na temelju provedenog empirijskog istraživanja i/ili analize domaće i strane literature te usmenog izlaganja i obrane rada u strukturiranom razgovoru s nastavnikom. U tom se razgovoru provjerava studentovo poznavanje i razumijevanje relevantne materije kao i njegove analitičke sposobnosti.