OBAVIJESTI:
Komparativno građansko procesno pravo
Komparativno građansko procesno pravo
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 84045
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Alan Uzelac
Izvođači: doc. dr. sc. Marko Bratković - Predavanja
Ispitni rokovi:
 • 08. 04. 2019.
 • 03. 06. 2019.
 • 17. 06. 2019.
 • 01. 07. 2019.
 • 02. 09. 2019.
 • 16. 09. 2019.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Komparativno građansko procesno pravo Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 84045
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Alan Uzelac

četvrtkom u 15 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 19
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Marko Bratković (Predavanja)

ponedjeljkom u 14 sati

 

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 41 (IV. kat, u potkrovlju)
Literatura
Damaška, M.; Faces of Justice and State Authority; Yale
John Henry Merryman; The civil law tradition: an introduction to the legal systems of Western Europe and Latin America; Stanford (1985)
Uzelac, A.; Survival of the third legal tradition? in: IAPL 2009 Conference Materials: Future of Categories - Categories of the Future; IAPL (2009), str. 1-13
The Development of Civil Procedural Law in Twentieth-Century Europe: From party Autonomy to Judicial Case Management and Efficiency, in: C.H. van Rhee (ed.), Judicial Case Management and Efficiency in Civil Litigation; The Development of Civil Procedural Law in Twentieth-Century Europe: From party Autonomy to Judicial Case Management and Efficiency, in: C.H. van Rhee (ed.), Judicial Case Management and Efficiency in Civil Litigation; (2008), str. 11-25
Opis predmeta
Kolegij nudi uvid u različite pravne tradicije. Pravni su poredci kombinacija različito isprepletenih pravnih tradicija, a razumijevanje njihovih izvorišta važno je za potpunije razumijevanje pojedinih pravnih instituta i njihovu primjenu u praksi.
Ispitni rokovi
08. 04. 2019.
03. 06. 2019.
17. 06. 2019.
01. 07. 2019.
02. 09. 2019.
16. 09. 2019.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno svladanog gradiva student će moći

 

Znanje

 • prepoznati kako su u različitim pravnim poredcima koncipirani pojedini procesni instituti
 • definirati temeljna procesna načela

 

Razumijevanje

 • opisati odnos sudačkog aktivizma i stranačke autonomije
 • objasniti povijesnu, ideološku i nacionalnu uvjetovanost i obilježenost pojedinih procesnih instituta
 • identificirati je li i u kojoj mjeri opravdana dihotomija na kontinentalne i common law pravne sustave
 • diskutirati o budućem razvoju harmonizacije pojedinih procesnih uređenja

 

Primjena

 • izabrati odgovarajući pristup analizi pojedinih procesnih instituta iz perspektive pravnog poretka u koji je institut impostiran
 • koristiti se inozemnom stručnom literaturom i zakonskim tekstovima na stranim jezicima

 

Analiza

 • razlikovati zakonski formulirano pravo i njegovu primjenu u praksi
 • kategorizirati pojedine oblike sudskog i izvansudskog rješavanja sporova

 

Sinteza i vrednovanje

 • prosuditi je li pravo na žalbu jedno od temeljnih ljudskih prava te opravdanost uvođenja posebnih postupaka za zaštitu kolektivnih interesa
 • usporediti domaću i inozemnu sudsku parničnu praksu
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno svladanog gradiva student će moći

 • usmeno i pismeno razložno opravdati svoja stajališta te promišljati o argumentima ljudi koji imaju drugačije polazišne točke
 • pronalaziti argumente pro et contra uređenja pojedinih institu
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

U kolegiju se rad pojedinih studenata kontinuirano prati za vrijeme nastave, a osobito umješnost studenta u pripremi samostalne prezentacije na unaprijed dogovorenu temu. Vrednuje se i studentova vještina prezentiranja teme pred kolegama i nastavnicima te razložnog opravdavanja vlastitih stajališta. Konačna ocjena iz kolegija formira se na usmenom ispitu koji se u dogovoru sa studentom može zamijeniti studentskim esejom sastavljenim na temelju provedenog empirijskog istraživanja i/ili analize domaće i strane literature te usmenog izlaganja i obrane rada u strukturiranom razgovoru s nastavnikom. U tom se razgovoru provjerava studentovo poznavanje i razumijevanje relevantne materije kao i njegove analitičke sposobnosti.

Obavijesti