OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Izvansudsko rješavanje sporova
Izvansudsko rješavanje sporova
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61338
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Alan Uzelac
prof. dr. sc. Jasnica Garašić
izv. prof. dr. sc. Slađana Aras Kramar
Izvođači: doc. dr. sc. Marko Bratković - Predavanja
Juraj Brozović , mag. iur. - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 31. 08. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Izvansudsko rješavanje sporova Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61338
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Alan Uzelac

četvrtkom u 15 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 19
prof. dr. sc. Jasnica Garašić

utorkom u 10,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 21
izv. prof. dr. sc. Slađana Aras Kramar

srijedom u 8 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 23
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Marko Bratković (Predavanja)

ponedjeljkom u 14 sati

 

 

 

 

 

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 41 (IV. kat, u potkrovlju)
Juraj Brozović , mag. iur. (Predavanja)

ponedjeljkom u 10 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 42/IV
Literatura
Uzelac A.; Gotovac, V. et al.; Mirenje u građanskim, trgovačkim i radnim sporovima; (2004)
Triva, S.; Uzelac, A.; Hrvatsko arbitražno pravo: komentar Zakona o arbitraži i drugi izvori hrvatskog arbitražnog prava; (2004)
Opis predmeta
Predmet obuhvaća spektar tehnika i metoda izvansudskog rješavanja sporova: pregovore, posredovanje i mirenje (medijaciju i koncilijaciju) te arbitražu. Studentima se izlaže opća teorija metoda izvansudskog rješavanja sporova kao alternative vođenju postupka pred tijelima državnog pravosuđa, kao i osnovne karakteristike i posebnosti pojedinih izlaganih metoda. Tijekom rada posebno se analizira i novo zakonodavstvo u ovome području (Zakon o arbitraži i Zakon o mirenju), ali se pozornost posvećuje i novim komparativnim trendovima u korištenju tzv. alternativnih metoda rješavanja sporova (eng. alternative dispute resolution - ADR) na inozemnom i međunarodnom planu. Tematske jedinice koje ovaj predmet pokriva su: odnos državnog pravosuđa i njegovih alternativa: pregled mogućnosti rješavanja sporova izvan suda; tipovi sporova i metode njihovog rješavanja: pravni, interesni i drugi sporovi; pogodnost pojedinih sporova za rješavanje alternativnim metodama; tehnike rješavanja sporova uz i bez sudjelovanja treće nepristrane osobe; mirenje i arbitraža: metode rješavanja sporova uz i bez mogućnosti donošenja obvezujuće odluke; izvansudsko rješavanje sporova u pojedinim specifičnim područjima: građanski, trgovački, obiteljski, individualni i kolektivni sporovi.
Ispitni rokovi
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.