OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Građansko procesno pravo - vježbe
Građansko procesno pravo - vježbe
Studij: Pravo - 7. semestar
Šifra: 45561
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Alan Uzelac
prof. dr. sc. Jasnica Garašić
izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić
izv. prof. dr. sc. Slađana Aras Kramar
doc. dr. sc. Marko Bratković
Izvođači: Juraj Brozović , mag. iur. - Auditorne vježbe
Ispitni rokovi:
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Građansko procesno pravo - vježbe Pravo - 7. semestar
2.0 45561
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Alan Uzelac

četvrtkom u 15 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 19
prof. dr. sc. Jasnica Garašić

utorkom u 10,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 21
izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić

srijedom u 8 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 20
izv. prof. dr. sc. Slađana Aras Kramar

srijedom u 8 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 23
doc. dr. sc. Marko Bratković

ponedjeljkom u 14 sati

 

 

 

 

 

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 41 (IV. kat, u potkrovlju)
Izvođač Konzultacije Lokacija
Juraj Brozović , mag. iur. (Auditorne vježbe)

ponedjeljkom u 10 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 42/IV
Literatura
Građansko parnično procesno pravo;
Zakon o parničnom postupku, "Službeni list", broj 4/77, 36/77, 6/80, 36/80, 43/82, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90, "Narodne novine", broj 35/91, 53/91, 91/92, 112/99, 88/01 - čl. 50. Zakon o arbitraži, 117/03, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 43/13 - Rješenje USRH i 89/14 - OUSRH);
Opis predmeta
Vježbe iz građanskog procesnog prava usmjerene su na praktičnu primjenu odabranih instituta hrvatskoga parničnog prava. Studenti vježbači uz nadzor stječu vještine rješavanja konkretnih pravnih slučajeva odgovarajućom primjenom prava na utvrđeno činjenično stanje te pripremaju nacrte različitih podnesaka (tužbe, pravni lijekovi) i sudskih odluka (presude, rješenja).
Ispitni rokovi
14. 09. 2020.