Građansko procesno pravo
Studij: Pravo - 7. semestar
Šifra: 44341
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Alan Uzelac
prof. dr. sc. Jasnica Garašić
izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić
izv. prof. dr. sc. Slađana Aras Kramar
doc. dr. sc. Marko Bratković
Izvođači: Juraj Brozović , mag. iur. - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 01. 02. 2021.
  • 15. 02. 2021.
  • 19. 04. 2021.
  • 31. 05. 2021.
  • 14. 06. 2021.
  • 28. 06. 2021.
  • 30. 08. 2021.
  • 13. 09. 2021.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Građansko procesno pravo Pravo - 7. semestar
8.0 44341
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Alan Uzelac

četvrtkom u 15 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 19
prof. dr. sc. Jasnica Garašić

utorkom u 10,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 21
izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić

srijedom u 8 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 20
izv. prof. dr. sc. Slađana Aras Kramar

srijedom u 8 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 23
doc. dr. sc. Marko Bratković

ponedjeljkom u 14 sati

 

 

 

 

 

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 41 (IV. kat, u potkrovlju)
Izvođač Konzultacije Lokacija
Juraj Brozović , mag. iur. (Predavanja)

Konzultacije se odvijaju preko Google meet-a uz prethodnu najavu i prema dogovoru sa studentom.

Trg Republike Hrvatske 3, soba 42/IV
Literatura
OBVEZNA: Siniša Triva, Mihajlo Dika; Građansko parnično procesno pravo; (2004), str. (object Object)
OBVEZNA: Zakon o parničnom postupku, "Službeni list", broj 4/77, 36/77, 6/80, 36/80, 43/82, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90, "Narodne novine", broj 35/91, 53/91, 91/92, 112/99, 88/01 - čl. 50. Zakon o arbitraži, 117/03, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 43/13 - Rješenje USRH i 89/14 - OUSRH, 70/19));
PREPORUČENA: Mihajlo Dika; Pravo na tužbu; (1985)
PREPORUČENA: Mihajlo Dika; O biti i granicama pravomoćnosti, I.; (1991)
PREPORUČENA: Alan Uzelac; Istina u sudskom postupku; (1997)
PREPORUČENA: Alan Uzelac; Teret dokazivanja; (2003)
PREPORUČENA: Rosenberg, Schwab, Gottwald; Zivilprozessrecht; (2004)
PREPORUČENA: Rechberger, Simotta; Zivilprozessrecht; (2000)
PREPORUČENA: Ude; Civilno procesno pravo; (2002)
Opis predmeta
Kolegij omogućuje sistematski studij instituta hrvatskoga parničnoga prava i upoznavanje s njihovom primjenom i značenjem u praksi. Kao znanstvena disciplina, građansko procesno pravo bavi se metodama zaštite subjektivnih prava građana i pravnih osoba. Kako je redovna metoda pružanja zaštite povrijeđenim ili ugroženim pravima sudski parnični postupak, analiza njegovih načela i pravila čini glavninu obvezatnog predmeta. Uz to, građansko procesno pravo obrađuje i temeljne pojmove alternativnog rješavanja sporova - osnove arbitraže i mirenja.
Ispitni rokovi
01. 02. 2021.
15. 02. 2021.
19. 04. 2021.
31. 05. 2021.
14. 06. 2021.
28. 06. 2021.
30. 08. 2021.
13. 09. 2021.