Statistika ispita iz kolegija Građansko procesno pravo

Ovdje možete naći analizu redovnog statističkog praćenja ispita i kolokvija iz obvezatnog kolegija koje provodi Katedra za građansko procesno pravo.

Analizirano je razdoblje od akademske godine 2013./2014. U podatke su uključeni podaci o

  • ukupnom broju pisanih ispita (testova i kolokvija), po akademskim godinama
  • ukupnom broju usmenih ispita, po akademskim godinama
  • prolaznosti testova i usmenih ispita
  • broju izlazaka na ispit.

Repozitorij