O ispitu iz Građanskog procesnog prava

Ispit iz Građanskog procesnog prava polaže se pismeno i usmeno.

 

Pismeni dio ispita sastoji se od dvaju dijelova: rješavanja testa i pisanja eseja . Po okončanju pismenog dijela ispita kandidatima se usmeno priopćavaju rezultati testa i raspored za usmeni dio ispita.

Konačna ocjena rezultat je uspjeha postignutog i na pismenom i na usmenom dijelu ispita. Pismeni je dio ispita eliminatoran, što znači da kandidat koji nije pozitivno riješio test ili čiji esej nije pozitivno ocijenjen ne može pristupiti na usmeni dio ispita.

Usmeni dio ispita i komisijski ispiti održavaju se u pravilu u prostorijama katedre, Trg m. Tita 3, I kat, sobe 19-22.

Ispitne rokove pronaći ćete u izborniku Opće informacije o predmetu.