ARBITRAŽNO PROCESNO PRAVO:
Arbitražno procesno pravo
Arbitražno procesno pravo
Studij: Pravo društava i trgovačko pravo - 3. semestar
Šifra: 166830
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Alan Uzelac
prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić
Izvođači: prof. dr. sc. Davor Adrian Babić - Predavanja
prof. dr. sc. Mihajlo Dika - Predavanja
prof. dr. sc. Jasnica Garašić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić - Predavanja
Osnovni podaci
Arbitražno procesno pravo Pravo društava i trgovačko pravo - 3. semestar
5.0 166830
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Alan Uzelac

četvrtkom u 15 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 19
prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

Utorkom, 16-17.30 h.

Ćirilometodska 4, soba 5
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić (Predavanja)

Utorkom, 10-11.30

Ćirilometodska 4, soba 21
prof. dr. sc. Mihajlo Dika (Predavanja)
prof. dr. sc. Jasnica Garašić (Predavanja)

utorkom u 10,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 21
izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić (Predavanja)

srijedom u 8 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 20
Literatura
Triva - Uzelac; Hrvatsko arbitražno pravo; Zagreb (2007)
Arbitraža i alternativno rješavanje sporova; Zagreb (2003)
Triva - Dika; Građansko parnično procesno pravo; Zagreb (2004)
Uzelac; Arbitration in Croatia, in: J. Paulsson (ed.), International Handbook on Commercial Arbitration, Suppl. 81 (October/2014), Croatia-1 to Croatia-60; (2014)
Prigodan izbor aktualnih domaćih i inozemnih radova na izabranu temu, prilagođen temi i interesima studenta; posebno članci o arbitraži u Croatian Arbitration Yearbook i Pravu u gospodarstvu, 2008-2017. čiji će popis biti prezentiran studentima, u ovisnosti o temama koje će biti obrađivane.;
Uzelac; Autonomy of the Parties and Autonomy of the Arbitrators: Supremacy vs. Collaboration, Slovenska arbitražna praksa, 1:1/2012; (2012), str. 26-34
Uzelac; Number of Arbitrators and Decisions of Arbitral Tribunals, Arbitration International, 23:4/2007; (2007), str. 573-592
Jurisdiction of the Arbitration Tribunal: Current Jurisprudence and Problem Areas under the UNCITRAL Model Law, International Arbitration Law Review; (2005), str. 153-163
Vidi i širi popis radova u Triva - Uzelac, Hrvatsko arbitražno pravo; (2007), str. 539-558
Opis predmeta
U okviru kolegija studenti imaju priliku prepoznati glavne odrednice razvoja arbitraže; razumjeti ulogu arbitraže u zaštiti građanskih materijalnih prava; uočiti i primijeniti osnovna načela arbitražnog prava na pojedine probleme iz prakse; analizirati trenutno uređenje propisa iz područja arbitraže te prosuditi potrebu za njihovom izmjenom.

Kolegij sadržajno obuhvaća sljedeće tematske cjeline:
osnovne teorijske odrednice arbitražnog rješavanja sporova;
arbitrabilnost; ugovor o arbitraži;
arbitri i konstituiranje arbitražnoga suda;
arbitražni postupak;
pobijanje arbitražnoga pravorijeka;
sud i arbitraža;
priznanje i ovrha arbitražnih pravorijeka.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:
  1. INTELEKTUALNE (KOGNITIVNE) VJEŠTINE

Nakon uspješno svladanog gradiva student će moći

Znanje

- izdvojiti različite metode izvansudskog rješavanja sporova

- definirati arbitražu kao jednu od metoda izvansudskog rješavanja sporova

Razumijevanje

- opisati arbitražno rješavanje sporova u pojedinim područjima

- diskutirati o prednostima i nedostacima arbitražnog i drugih načina rješavanja sporova

Primjena

- grupirati i opisati osnovne probleme hrvatskog sustava u kontekstu najboljih komparativnih modela

- promicati posebne tehnike rješavanja društvenih konflikata

Analiza

- analizirati funkcioniranje pojedinih procesnih instituta u okviru sudskog postupka i arbitraže

- kategorizirati pojedine metode rješavanja sporova u pojedine klasifikacijske modele

Sinteza

- formulirati vlastita stajališta o različitim teorijskim i komparativnim modelima pravne zaštite u okviru arbitražnog postupka

- predlagati vlastita rješenja za pojedine arbitražne probleme

Vrednovanje

- preispitati adekvatnost pojedinih metoda rješavanja sporova za postizanje željenih učinaka pravne zaštite

- usporediti i valorizirati domaću i inozemnu praksu arbitražnog rješavanja sporova

  1. PRAKTIČNE I GENERIČKE VJEŠTINE

 

Nakon uspješno svladanog gradiva student će moći

  • pismeno razložno opravdati svoja stajališta te promišljati o argumentima ljudi drukčijega stajališta
  • pronalaziti argumente pro et contra pojedinih rješenja
  • interdisciplinarno pristupati problemu i sagledavati ga iz što je više moguće različitih perspektiva
  • osmisliti pravni pristup pojedinim društvenim problemima i pronalaziti odgovarajući mehanizam njihova rješavanja
  • kritički vrednovati pozitivnopravna rješenja i njihovu primjenu u sudskoj praksi te iznalaziti bolja, adekvatnija rješenja
  1. POVEZIVANJE ISHODA UČENJA I PROVJERE ZNANJA

Znanje svakog studenta provjerava se pisanim putem. Student je dužan provesti istraživanje te na temelju istraživanja izraditi znanstveno-istraživački seminar. Pritom se provjerava razumijevanja sadržaja, studentova mogućnost analize učinaka pojedinih pravnih rješenja na prava i interese zainteresiranih pravnih subjekata i diskusije o različitim teorijskim i komparativnim modelima i pojedinim rješenjima hrvatskog zakonodavca.

Praktične i generičke vještine:

Na ovom seminaru studenti produbljuju znanje iz tradicionalno najutjecajnije metode rješavanja građanskih i trgovačkih sporova. Tijekom seminara teorijski se analiziraju i na praktičnim primjerima demonstriraju specifičnosti arbitraže u odnosu na druge metode rješavanja sporova, te se studentima prenose specifične vještine koje se od sudionika arbitražnog postupka (arbitara, stranaka, zastupnika itd.) traže radi uspješnog iskorištavanja potencijala koje ova metoda rješavanja sporova pruža.