FAMILY JUDICIAL PROCEDURAL LAW:
Katedra za građansko procesno pravo English
Family judicial procedural law
Repository
Repository is empty
Poll
No polls currently selected on this page!
Frequently asked questions
Family judicial procedural law
Study: Civil law and family law sciences - 3. semester
Code: 166763
ECTS: 5.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Alan Uzelac
Lecturers: izv. prof. dr. sc. Slađana Aras Kramar - Lectures
prof. dr. sc. Jasnica Garašić - Lectures
prof. dr. sc. Aleksandra Maganić - Lectures
Basic data
Family judicial procedural law Civil law and family law sciences - 3. semester
5.0 166763
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Alan Uzelac

Thursdays at 15.00h.

Trg Republike Hrvatske 3, room 19
Lecturer Consultations Location
izv. prof. dr. sc. Slađana Aras Kramar (Lectures)

student hours are agreed upon in advance (email address: sladana.aras@pravo.hr)

Trg Republike Hrvatske 3, room 23
prof. dr. sc. Jasnica Garašić (Lectures) Trg Republike Hrvatske 3, room 21
prof. dr. sc. Aleksandra Maganić (Lectures)

Wednesdays, 8 a. m.

Trg Republike Hrvatske 3, room 20
Literature
REQUIRED: Triva - Dika; Građansko parnično procesno pravo: glava dvadeset treća: Posebni postupci u obiteljskim sporovima; (2005), str
REQUIRED: Uzelac; Novo uređenje obiteljskih sudskih postupaka - glavni pravci reforme obiteljskih parničnih postupaka u trećem Obiteljskom zakonu; Barbić, J. (ur.), Novo uređenje obiteljskih sudskih postupaka, Zagreb: HAZU, 2014, 3-15 (2014), str
RECOMMENDED: Dika; Izvanparnični postupci u obiteljskim odnosima; Alinčić i dr.: Obiteljski zakon, Novine, dvojbe, perspektive (2003), str
RECOMMENDED: Dika; Ovrha i osiguranje u obiteljskim stvarima; Alinčić i dr.:Obiteljski zakon, Novine, dvojbe, perspektive (2003), str
RECOMMENDED: Aras Kramar; Uzdržavanje djece. Sudski alimentacijski postupci u domaćem i poredbenom pravu; (2013), str
RECOMMENDED: Aras Kramar; Novi pristup uređenju postupka radi razvoda braka u Hrvatskoj; Zbornik radova s međunarodnog savjetovanja: Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća, Split: Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu (2015), str. 235-267
RECOMMENDED: Rešetar - Aras Kramar (ur.); Represivne mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta. Interdisciplinarni, komparativni i međunarodni osvrti, 2014.; (2014), str
Description
Exam dates
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply