Obavijesti
U nastavku se nalaze podaci o općem kolokviju, uvidu u kolokvije, repetitoriju i podjeli potpisa za predavanja.
21.1.2020. je rok za seminar iz predmeta Građansko procesno pravo. Molimo studente da obavezno prijave seminar za taj rok neovisno o tome kada će im biti upisana ocjena iz seminara. Ukoliko netko ima problem s prijavom odmah se javiti u referadu, TRH 3, prizemlje, gđa Habijan
Da bi ostvarili pravo na izlazak na opći kolokvij predviđen u siječnju 2020., studenti moraju biti nazočni na 15 termina predavanja.