Obavijesti
Konzultacije iz Građanskog parničnog procesnog prava koje su se trebale održati u utorak, 24. siječnja 2023., od 10.00h-11.30h, odgađaju se, te će se održati u petak, 27. siječnja 2023., od 16.30h-17.00h. Prof. dr. sc. Jasna Garašić
Nastava iz kolegija Građansko procesno pravo u Turnusu B počinje 7. studenoga 2022., a u turnusu A 15. prosinca 2022. Raspored predavanja u Turnusu B bit će objavljen sljedeći tjedan, a tada će biti objavljene informacije i o vremenu i mjestu održavanja vježbi. Ispit u petak 28. listopada 2022. održat će se online, a za njegovo polaganje relevantna je literatura kao i na prethodnim rokovima.