Obavijesti
Hospitacija studenata koji su na 5. godini upisali kolegije Izvanparnično i ovršno pravo te Javnobilježničko pravo na sudovima će započeti u tjednu od 18. studenog 2019., a u odvjetničkim i javnobilježničkim uredima u tjednu od 25. studenog 2019.
Konzultacije koje su se trebale održati danas, 12. studenog 2019., od 10.30h-12.00h, odgađaju se te će se održati u četvrtak, 14. studenog 2019., od 9.30h-11.00h. Prof. dr. sc. Jasna Garašić
Hospitacija seminarista na sudovima započet će u tjednu od 18. studenog 2019., a u odvjetničkim uredima u tjednu od 25. studenog 2019.  
Da bi ostvarili pravo na izlazak na opći kolokvij predviđen u siječnju 2020., studenti moraju biti nazočni na 15 termina predavanja.
Novela Zakona o parničnom postupku (Narodne novine, br. 70/2019), koja je stupila na snagu 1. rujna 2019., predstavljat će sastavni dio literature od rokova u veljači (akad. god. 2019./2020).