STVARNO PRAVO:
Stvarno pravo
Stvarno pravo
Studij: Građanskopravne znanosti i obiteljskopravna znanost - 1. semestar
Šifra: 166755
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tatjana Josipović
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Hano Ernst - Predavanja
prof. dr. sc. Igor Gliha - Predavanja
Osnovni podaci
Stvarno pravo Građanskopravne znanosti i obiteljskopravna znanost - 1. semestar
8.0 166755
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Tatjana Josipović

utorak 16,00 - 17,30

Trg Republike Hrvatske 3, soba 34/II
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Hano Ernst (Predavanja)

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 35/II
prof. dr. sc. Igor Gliha (Predavanja)

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 31/II
Literatura
OBVEZNA: Gavella, N., Josipović, T., Gliha, I., Belaj, V., Stipković, Z.; Stvarno pravo, Vol. 1-3.; Zagreb (2008)
OBVEZNA: Josipović, T.; Zemljišnoknjižno pravo; Zagreb (2001)
OBVEZNA: N. Gavella i dr.:; Građansko pravo i pripadnost hrvatskog pravnog poretka kontinentalnoeuropskom pravnom krugu: teorijske osnove građanskog prava; Zagreb (2005)
OBVEZNA: Žuvela, M.; Vlasničkopravni odnosi; (2014)
PREPORUČENA: Apathy, P., Iro, G.M.; Burgerliches Recht: Sachenrecht; (2013)
PREPORUČENA: Baur, F., Baur, J. F., Sturner, R.; Sachenrecht; (2009)
PREPORUČENA: Bienenfeld, J., et al.; Novi propisi u području nekretnina i recentna sudska praksa; (2016)
PREPORUČENA: Drobnig, U., Boger, O.; Proprietary Security in Moveable Assets; (2015)
PREPORUČENA: Drobnig. U. et al.; Divergences of Property Law: An Obstacle to the Internal Market?; (2006)
PREPORUČENA: Drobnig, U., Von Bar, Ch.; The Interaction of Contract Law and Tort and Property Law in Europe; (2004)
PREPORUČENA: Kieninger, E.M.; Security Rights in Movable Property in European Private Law; (2009)
PREPORUČENA: Končić, A.M., et al.; Novi propisi u zemljišnoknjižnom pravu 2015.; (2015)
PREPORUČENA: Merrill, Th. W.; Smith, H.E.; Property; (2010)
PREPORUČENA: Ramaekers, E.; European Union property law, from fragments to a system; (2013)
PREPORUČENA: Rassi, Juergen C.T.; Grundbuchsrecht; (2013)
PREPORUČENA: Siegrist, H., Muller, D.; Property in East Central Europe; (2014)
PREPORUČENA: Simonetti, P.; Prava na nekretninama (1945.-2007.); (2009)
PREPORUČENA: Terre, F.; Simler, Ph.; Droit civil, Les biens; Dalloz, Pariz (2014)
PREPORUČENA: Van Erp., S., Salomons, A., Akkermans, B.; The Future of European Property Law; (2012)
PREPORUČENA: Van Erp, S., Akkermans, B.; Cases, Materials and Text on Property Law; (2012)
PREPORUČENA: Van Der Merwe, C.; European Condominium Law; (2015)
Opis predmeta
Ciljevi kolegija su:
- upoznati studente sa aktualnostima stvarnog prava
- omogućiti studentima kontekstualizaciju suvremenog stvarnog prava sa njegovim historijskim razvojem
- produbiti postojeća znanja stvarnog prava sa socijalnim, financijsko-ekonomskim, filozofskim i drugim teorijskim spoznajama
- raspraviti buduće smjernice razvoja stvarnog prava

O sadržaju:
I. Suvremeni razvoj osnovnih instituta stvarnog prava - socijalna funkcija stvarnopravnih instituta, glavne tendencije suvremenog razvoja
II. Opće i posebno stvarnopravno uređenje i njihov odnos, s posebnim osvrtom na posebne stvarnopravne režime
III. Ustavnosudska zaštita vlasništva
IV. Vlasništvo kao ljudsko pravo u europskom kontekstu
V. Stvarna prava u europskom privatnom pravu
VI. Susjedska prava i suvremeni ekološki problemi
VII. Utjecaj pravila o prostornom uređenju i gradnji na stvarnopravne odnose
VIII. Pretvorba i denacionalizacija
IX. Stvarnopravno osiguranje tražbina - založno pravo, fiducijarni prijenos vlasništva
X. Evidencije nekretnina i prava na njima (zemljišne knjige i komparativni modeli)
Ispitni rokovi
Obavijesti