OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Stvarnopravno osiguranje tražbina
Stvarnopravno osiguranje tražbina
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 146369
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tatjana Josipović
izv. prof. dr. sc. Hano Ernst
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 20. 04. 2020.
  • 08. 06. 2020.
  • 23. 06. 2020.
  • 07. 07. 2020.
  • 07. 09. 2020.
  • 21. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Stvarnopravno osiguranje tražbina Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 146369
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Tatjana Josipović

utorak 16,00 - 17,30

Trg Republike Hrvatske 3, soba 34/II
izv. prof. dr. sc. Hano Ernst

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 35/II
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković (Predavanja)

Utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 32/II
Literatura
Gavella et al. Stvarno pravo 2, 2007. Bazinas S., Akseli, O., International and Comparative Secured Transactions Law, 2015 ( u tisku) Josipović, T., Ernst, H., Materijal za nastavu stvarnopravnog osiguranja tražbina (skripta, u pripremi);
Europaeisches Kreditsicherungsrecht (Basedow et al. ur.) 2009 Ernst, H., Funkcionalizam u mobilijarnom osiguranju tražbina, 2011;
Opis predmeta
Ciljevi predmeta:
- detaljno upoznati studente sa sustavom stvarnopravnih osiguranja tražbina u Republici Hrvatskoj
- upoznati studente sa sustavima stvarnopravnog osiguranja tražbina u drugim zemljama (Njemačka, Francuska, Engleska SAD)
- upoznati studente sa razvojem prava EU u području stvarnopravnog osiguranja
- raspraviti prednosti i nedostatke pojedinih instrumenata stvarnopravnog osiguranja
- raspraviti aktualne probleme i mogućnosti reforme pojedinih instrumenata stvarnopravnog osiguranja
Ispitni rokovi
20. 04. 2020.
08. 06. 2020.
23. 06. 2020.
07. 07. 2020.
07. 09. 2020.
21. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

- poznavanje pravnih pravila

- poznavanje komparativnih modela

- analiza prednosti i nedostataka pojedinih pravnih instituta

- analiza sudske prakse

Praktične i generičke vještine:

- opisati pravna pravila koja uređuju pojedine instrumente stvarnopravnog osiguranja u hrvatskom pravu

- razlikovati stvanopravno osiguranje od ostalih osiguranja, te pojedine instrumente stvarnopravnog osiguranja

- osmisliti i odabrati instrumente osiguranja u pojedinim situacijama kreditiranja

- analizirati sudsku praksu koja se tiče instrumenata stvarnopravnog osiguranja

 

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

- ocijeniti prikladnost pojedinih zakonodavnih rješenja u području stvarnopravnog osiguranja

Obavijesti