RASPORED PREDAVANJA:
Osnove građanskog prava
Raspored predavanja

 OSNOVE GRAĐANSKOG PRAVA  2018./2019.

-POREZNI STUDIJ, DVORANA 1, GUNDULIĆEVA 10

1. Predavanja za redovne studente, 13:20 - 14:55

Datum

Tema predavanja

27.02.2019.

 

Uvod u građansko pravo, pojam, izvori, građanskopravni odnos, subjekti.

Subjekti građanskog prava. Objekti građanskog prava – stvar, činidba, imovina.

06.03.2019.

   

Pravni poslovi (pojam, vrste, sadržaj), nuzgredni sastojci pravnog posla: uvjet, rok i nalog.

Oblik očitovanja volje i oblik pravnih poslova.

13.03.2019.

Valjanost i nevaljanost pravnih poslova: pobojnost, ništetnost

Zastara, stjecanje i gubitak prava.

20.03.2019.

Uvod u stvarno pravo, posjed.

Zemljišne knjige.

27.03.2019.

Pravo vlasništva.

03.04.2019.

Služnosti, pravo građenja, založno pravo.

10.04.2019.

Nema predavanja-ispitni tjedan.

17.04.2019.

Obvezno pravo i obveznopravni odnos, pojam i vrste obveza.

Sklapanje ugovora. Pojačanje obveznopravnog odnosa.

Odgovornost za materijalne i pravne nedostatke.

24.04.2019.

Kapara, pravo zadržanja, jamstvo, penal.

Promjene obveznopravnog odnosa - promjena subjekata, promjena sadržaja.

01.05.2019.

Nema predavanja.

08.05.2019.

Prestanak obveznopravnog odnosa.

15.05.2019.

Odgovornost za štetu.

22.05.2019.

Nasljedno pravo-1.dio

29.05.2019.

Nasljedno pravo -2.dio

2. Predavanja za izvanredne studente

04.03.2019., 17-21,  (dvorana 8, Gundulićeva!)

Opći dio i stvarno pravo

05.03.2019., 17-21,  (dvorana 8, Gundulićeva!)

Obvezno pravo i nasljedno pravo