RASPORED PREDAVANJA:
Osnove građanskog prava
Raspored predavanja

 

POREZNI STUDIJ – OSNOVE GRAĐANSKOG PRAVA – AKADEMSKA GODINA 2019./2020.

- predavanja se održavaju u dvorani 1, Gundulićeva 10 srijedom od 13:20-14:55.

Datum

Tema predavanja

26.02.2020.

Uvod u građansko pravo, pojam, izvori, građanskopravni odnos.

Subjekti građanskog prava. Objekti građanskog prava – stvar, činidba, imovina.

04.03.2020.

Pravni poslovi (pojam, vrste, sadržaj), nuzgredni sastojci pravnog posla: uvjet, rok i nalog. Oblik očitovanja volje i oblik pravnih poslova.

11.03.2020.

Valjanost i nevaljanost pravnih poslova: pobojnost, ništetnost. Zastara, stjecanje i gubitak prava.

18.03.2020.

Uvod u stvarno pravo, posjed. Zemljišne knjige.

25.03.2020.

Pravo vlasništva.

01.04.2020.

Služnosti, pravo građenja, založno pravo.

08.04.2020.

Obvezno pravo i obveznopravni odnos, pojam i vrste obveza. Sklapanje ugovora. Pojačanje obveznopravnog odnosa - Odgovornost za materijalne i pravne nedostatke.

15.04.2020.

Kapara, pravo zadržanja, jamstvo, penal. Promjene obveznopravnog odnosa - promjena subjekata i sadržaja.

22.04.2020.

Izvanredni ispitni rok - NEMA NASTAVE

29.04.2020.

Prestanak obveznopravnog odnosa.

06.05.2020.

Ugovori. Stjecanje bez osnove.

13.05.2020.

Odgovornost za štetu.

20.05.2020.

Nasljedno pravo (1. dio).

27.05.2020.

Nasljedno pravo (2. dio).