RASPORED PREDAVANJA:
Osnove građanskog prava
Raspored predavanja

 

POREZNI STUDIJ – OSNOVE GRAĐANSKOG PRAVA – AKADEMSKA GODINA 2020./2021.

- predavanja se održavaju srijedom od 13:20-14:55.

- predavanja se održavaju online putem aplikacije Google Meet. Za svako predavanje bit će objavljen novi link u sustavu Merlin u bloku za aktualni tjedan predavanja.

Datum

Tema predavanja

03.03.2021.

Uvod u građansko pravo, pojam, izvori, građanskopravni odnos.

Subjekti građanskog prava. Objekti građanskog prava – stvar, činidba, imovina.

10.03.2021.

Pravni poslovi (pojam, vrste, sadržaj), nuzgredni sastojci pravnog posla: uvjet, rok i nalog. Oblik očitovanja volje i oblik pravnih poslova.

17.03.2021.

Valjanost i nevaljanost pravnih poslova: pobojnost, ništetnost. Stjecanje i gubitak prava. Zastara.

24.03.2021.

Uvod u stvarno pravo, posjed. Zemljišne knjige.

31.03.2021.

Pravo vlasništva.

07.04.2021.

Služnosti, pravo građenja, založno pravo.

14.04.2021.

Obvezno pravo i obveznopravni odnos, pojam i vrste obveza. Sklapanje ugovora.

21.04.2021.

Pojačanje obveznopravnog odnosa - Odgovornost za materijalne i pravne nedostatke, kapara, pravo zadržanja, jamstvo, penal.

28.04.2021.

Proljetni izvanredni ispitni rok - NEMA NASTAVE

05.05.2021.

Promjene obveznopravnog odnosa - promjena subjekata i sadržaja. Prestanak obveznopravnog odnosa.

12.05.2021.

Ugovori. Stjecanje bez osnove.

19.05.2021.

Odgovornost za štetu – uvod, pretpostavke, vrste odgovornosti za štetu, popravljanje štete.

26.05.2021.

Nasljedno pravo (1. dio).

02.06.2021.

Nasljedno pravo (2. dio).