RASPORED PREDAVANJA:
Osnove europskog privatnog prava
Raspored predavanja

21.10.

Prof. dr.sc. Saša Nikšić (Sklapanje ugovora)

28.10.

Prof. dr.sc. Saša Nikšić (Odgovornost za štetu)

4.11.

Prof. dr.sc. Tatjana Josipović (Ugovorno pravo u EU)

11.11.

Ispiti – nema predavanja

18.11.

Doc. dr.sc. Ivana Kanceljak (Pravna sredstva ugovornog prava)

Prof. dr.sc. Marko Baretić (Odštetno pravo)

25.11.

Prof. dr.sc. Igor Gliha (Autorsko pravo)

2.12.

Izv.prof. dr.sc. Romana Matanovac Vučković (Industrijsko vlasništvo)

9.12.

Izv.prof. dr.sc. Ernst (Stvarno pravo)

Prof. dr.sc. Tatjana Josipovć (Nasljedno pravo)

16.12.

 Prof. dr.sc. Tatjana Josipovć (Harmonizacija europskog prava)