RASPORED PREDAVANJA:
Građansko pravo II: stvarno i nasljedno pravo
Raspored predavanja

RASPORED PREDAVANJA

GRAĐANSKO PRAVO 2: STVARNO I NASLJEDNO PRAVO – AKADEMSKA GODINA 2019./2020.

 

Redoviti studenti

- predavanja se održavaju ponedjeljkom i utorkom u dvorani 3/TRH 14 i to:

- za studente s prezimenima od A-K od 8-11;

- za studente s prezimenima od L-Ž od 11-14.

 

Datum

Tema predavanja

24.02.2020.

Stvarno pravo. Načela stvarnog prava. Pravni izvori. Stvarnopravni odnos.

25.02.2020.

Posjed (1)

02.03.2020.

Posjed (2)

03.03.2020.

Zemljišne knjige (1)

09.03.2020.

Zemljišne knjige (2)

10.03.2020.

Pravo vlasništva-pojam, ustavno jamstvo vlasništva, ograničenja vlasništva. Susjedski odnosi i pravo vlasništva.

16.03.2020.

Sudjelovanje više osoba u pravu vlasništva: suvlasništvo, zajedničko vlasništvo.

17.03.2020.

Sudjelovanje više osoba u pravu vlasništva: etažno vlasništvo.

23.03.2020.

Stjecanje prava vlasništva (1)

24.03.2020.

Stjecanje prava vlasništva (2)

30.03.2020.

Zaštita prava vlasništva. Prestanak prava vlasništva.

31.03.2020.

Služnosti

06.04.2020.

Pravo građenja. Pravo iz stvarnog tereta.

07.04.2020.

Založno pravo-općenito.

13.04.2020.

Nema nastave – blagdan (Uskrsni ponedjeljak)

14.04.2020.

Založno pravo na pokretninama.

20. -25.04.

2020.

Proljetni izvanredni ispitni rok.

NEMA NASTAVE.

27.04.2020.

Založno pravo na nekretninama.

28.04.2020.

Založno pravo na pravu. Druga stvarnopravna osiguranja tražbina.

04.05.2020.

Uvod u nasljedno pravo, načela, otvaranje nasljedstva (1).

05.05.2020.

Uvod u nasljedno pravo, načela, otvaranje nasljedstva (2).

11.05.2020.

Ostavina, nasljednik, nasljedno pravo, legat. Ostavina bez nasljednika.

12.05.2020.

Nasljeđivanje na temelju oporuke.

18.05.2020.

Nasljeđivanje na temelju zakona.

19.05.2020.

Nužno nasljeđivanje.

25.05.2020.

Nasljednički zahtjev. Paranasljednopravni ugovori.

26.05.2020.

Ostavinski postupak.

 

 

Izvanredni studenti

- predavanja se održavaju u dvorani 3/TRH 3 srijedom od 18-21.

  

Datum

Tema predavanja

26.02.2020.

Stvarno pravo. Stvarnopravni odnos.

04.03.2020.

Posjed.

11.03.2020.

Zemljišne knjige.

18.03.2020.

Pravo vlasništva-pojam, ustavno jamstvo vlasništva, ograničenja vlasništva.

25.03.2020.

Sudjelovanje više osoba u pravu vlasništva.

01.04.2020.

Stjecanje prava vlasništva.

08.04.2020.

Zaštita prava vlasništva. Susjedski odnosi i pravo vlasništva. Prestanak prava vlasništva.

15.04.2020.

Pravo iz stvarnog tereta. Služnosti. Pravo građenja.

22.04.2020.

Proljetni izvanredni ispitni rok.

NEMA NASTAVE.

29.04.2020.

Založno pravo (općenito i založno pravo na pokretninama).

06.05.2020.

Založno pravo (založno pravo na nekretninama i na pravu). Druga stvarnopravna osiguranja tražbina.

13.05.2020.

Uvod u nasljedno pravo, načela, otvaranje nasljedstva. Ostavina, nasljednik, nasljedno pravo, legat. Nasljeđivanje na temelju zakona.

20.05.2020.

Nasljeđivanje na temelju oporuke, nužno nasljeđivanje.

27.05.2020.

Ostavina bez nasljednika. Nasljednički zahtjev. Paranasljednopravni ugovori.