RASPORED PREDAVANJA:
Građansko pravo I: opći dio i obvezno pravo
Raspored predavanja

RASPORED PREDAVANJA

GRAĐANSKO PRAVO 1: OPĆI DIO I OBVEZNO PRAVO – AKADEMSKA GODINA 2019./2020.

 

Redoviti studenti

- predavanja se održavaju ponedjeljkom i utorkom u dvorani 3/TRH 14 i to:

- za studente s prezimenima od A-K od 8-11;

- za studente s prezimenima od L-Ž od 11-14.

 

Datum

Tema predavanja

30.09.2019.

Uvod. Pojam građanskog prava. Načela građanskog prava. Sustav građanskog prava, Odnos građanskog prava prema drugim granama prava. Izvori građanskog prava.

01.10.2019.

Građanskopravni odnos. Subjekti građanskog prava. Građansko pravo u  subjektivnom smislu.

07.10.2019.

Objekti građanskog prava: stvar, činidba, imovina, osobna neimovinska dobra.

08.10.2019.

Nema nastave – dan neovisnosti.

14.10.2019.

Pravni poslovi (pojam, vrste, sadržaj).

15.10.2019.

Oblik očitovanja volje i oblik pravnih poslova. Pretpostavke valjanosti pravnih poslova.

21.10.2019.

Ništetnost.

22.10.2019.

Pobojnost.

28.10.2019.

Konvalidacija i konverzija. Stjecanje i gubitak prava. Zastara.

29.10.2019.

Uvod u obvezno pravo, pojam i vrste obveza. Pojam i sklapanje ugovora. Opći uvjeti ugovora. Predugovor.

04.11.2019.

Vrste i tipovi ugovora, djelovanje ugovora. Tumačenje ugovora. Pobijanje dužnikovih pravnih radnji.

05.11.2019.

Nema nastave (obilježavanje Dana Pravnog fakulteta)

11. -16.11.

2019.

Jesenski izvanredni ispitni rok.

NEMA NASTAVE.

18.11.2019.

Pojačanje obveznopravnog odnosa – odgovornost za materijalne nedostatke. Garancija.

19.11.2019.

Pojačanje obveznopravnog odnosa – odgovornost za pravne nedostatke. Prekomjerno oštećenje.

25.11.2019.

Pojačanje obveznopravnog odnosa - kapara, pravo zadržanja,  jamstvo,  penal.

26.11.2019.

Promjene obveznopravnog odnosa – promjena subjekata.

02.12.2019.

Promjene obveznopravnog odnosa - promjena sadržaja. Prestanak obveznopravnog odnosa (ispunjenje, zakašnjenje, raskid zbog neispunjenja).

03.12.2019.

Prestanak obveznopravnog odnosa (raskid zbog promijenjenih okolnosti, nemogućnost ispunjenja, prijeboj i ostali načini).

09.12.2019.

Odgovornost za štetu – uvod, pretpostavke.

10.12.2019.

Vrste odgovornosti za štetu (1)

16.12.2019.

Vrste odgovornosti za štetu (2)

17.12.2019.

Popravljanje štete (naturalna restitucija, naknada štete).

23.12.2019.

Popravljanje štete (satisfakcija). Uklanjanje opasnosti od štete.

24.12.2019.

Nema nastave – blagdan

06.01.2020.

Nema nastave – blagdan

07.01.2020.

Stjecanje bez osnove.

13.01.2020.

Poslovodstvo bez naloga. Javno obećanje nagrade. Vrijednosni papiri.

14.01.2020.

Ugovori (1).

20.01.2020.

Ugovori (2).

21.01.2020.

Ugovori (3).

 

 

Izvanredni studenti

- predavanja se održavaju u dvorani 3/TRH 3 srijedom od 18-21.

  

Datum

Tema predavanja

02.10.2019.

Pojam i načela građanskog prava, izvori, građansko pravo u  subjektivnom smislu, građanskopravni odnos

Subjekti građanskog prava.

09.10.2019.

Objekti građanskog prava: stvar, činidba, imovina,osobna neimonivska dobra.

Pravni poslovi (pojam, vrste, sadržaj).

Oblik očitovanja volje i oblik pravnih poslova.

16.10.2019.

Valjanost i nevaljanost pravnih poslova: pobojnost i ništetnost.

23.10.2019.

Konvalidacija i konverzija.

Stjecanje i gubitak prava. Zastara.

Uvod u obvezno pravo, pojam i vrste obveza.   Pojam i sklapanje ugovora.

30.10.2019.

Opći uvjeti ugovora. Predugovor. Vrste i tipovi ugovora, djelovanje ugovora..

06.11.2019.

Tumačenje ugovora. Pobijanje dužnikovih pravnih radnji

13.11.2019.

Jesenski izvanredni ispitni rok.

NEMA NASTAVE.

20.11.2019.

Pojačanje obveznopravnog odnosa – odgovornost za materijalne nedostatke.

Pojačanje obveznopravnog odnosa – odgovornost za pravne nedostatke. Prekomjerno oštećenje.

27.11.2019.

Pojačanje obveznopravnog odnosa - kapara, pravo zadržanja,  jamstvo,  penal.

Promjene obveznopravnog odnosa – promjena subjekata, promjena sadržaja.

04.12.2019.

Prestanak obveznopravnog odnosa.

11.12.2019.

Odgovornost za štetu – uvod, pretpostavke.

Vrste odgovornosti za štetu (1)

18.12.2019.

Vrste odgovornosti za štetu (2)

Popravljanje štete (naturalna restitucija, naknada štete).

08.01.2019.

Popravljanje štete (nastavak: satisfakcija). Uklanjanje opasnosti od štete.

Stjecanje bez osnove.

15.01.2019.

Poslovodstvo bez naloga. Javno obećanje nagrade. Vrijednosni papiri. Ugovori (prvi dio).

22.01.2019.

Ugovori (nastavak).