OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Autorsko pravo
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61270
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Igor Gliha
izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković
Ispitni rokovi:
  • 07. 09. 2020.
  • 21. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Autorsko pravo Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61270
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Igor Gliha

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 31/II
izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković

Utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 32/II
Literatura
Ivan Henneberg; Autorsko pravo; Informator d.d. (2001)
Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima;
Bernska konvencija za zaštitu književnih i umjetničkih djela;
Međunarodna konvencija za zaštitu umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i organizacija za radiodifuziju (Rimska konvencija);
Ugovor o autorskom pravu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WCT);
Ugovor o izvedbama i fonogramima Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WPPT);
Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (TRIPS);
Igor Gliha; Copyright in Croatia; Thomson Reuters/West (2010), str. 1-93
Michel M. Walter (ur.); Europaisches Urheberrecht - Kommentar; Springer (2001)
Copinger and Skone James on Copyright; Sweet and Maxwell (2004)
Opis predmeta
Pojam autorskog pravo, povijesni razvoj, mjesto u pravnom sustavu, pravna narav. Izvori autorskog prava. Utjecaj prava EU na hrvatsko autorsko pravo. Objekt autorskog prava. Autor i drugi nositelji autorskog prava. Sadržaj autorskog prava. Raspolaganje autorskim pravom inter vivos i mortis causa. Srodna prava: pravo umjetnika izvođača, pravo proizvođača fonograma, pravo filmskog producenta (proizvođača videograma), pravo organizacija za radiodifuziju, pravo proizvođača baza podataka, pravo nakladnika. Pravna zaštita autorskog prava i srodnih prava. Ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava; individualno i kolektivno ostvarivanje. Sadržajna i vremenska ograničenja autorskog prava i srodnih prava. Autorsko pravo u EU (acquis communautaire). Konvencijsko autorsko pravo. Unifikacija autorskog prava. Utjecaj globalizacije na autorskopravni poredak.
Ispitni rokovi
07. 09. 2020.
21. 09. 2020.