Obavijesti
Svi zainteresirani studenti mogu poslati svoju prijavu uz životopis, podatak o ocjenama iz kolegija Građansko pravo I: opći dio i obvezno pravo te Građansko pravo II: stvarno i nasljedno pravo te kratko motivacijsko pismo na e-mail adresu gradjansko@pravo.hr Molimo dostavite svoje prijave do  petka 22. listopada 2021.
U akademskoj godini 2021./2022. konzultacije se održavaju u prostorijama fakulteta.