Obavijesti
U prilogu se nalazi popis studenata po grupama iz predmeta Građansko pravo II  
Uvidi u ispite izvršavaju se elektroničkim putem. Studenti se moraju ulogirati na web stranice fakulteta AAI identitetom. Nakon odabira predmeta potrebno je kliknuti na izbornik "Uvidi u ispite".