:
Sustav sprječavanja pranja novca
Repozitorij
Obavijesti
Rezultati prvog kolokvija nalaze se u repozitoriju !
Prvi parcijalni ispit održat će se u četvrtak 7 . 11.2018. u 9.00 sati, u dvorani V , Ćirilometodska 4. Parcijalnim ispitima mogu pristupiti i izvanredni studenti. Ispitno gradivo obuhvaća materiju knjige  Cindori, S. (2010), Sustav sprječavanja pranja novca, Pravni fakultet, Zagreb  od 1. do 108. stranice.