OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Proračunsko financiranje
Proračunsko financiranje
Studij: Porezni - 5. semestar
Šifra: 123938
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić
Osnovni podaci
Proračunsko financiranje Porezni - 5. semestar
5.0 123938
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić

Utorak, 9,00-10,00 (Dekanat)

Ćirilometodska 4, soba 6
Literatura
Jelčić, B., Lončarić Horvat, O., Šimović, J., Arbutina H.; Financijsko pravo i financijska znanost; Narodne novine (2008), str. (object Object)
Jure Šimović, Hrvoje Arbutina, Nikola Mijatović, Tereza Rogić Lugarić, Sonja Cindori; Hrvatski fiskalni sustav; Narodne novine (2010), str. (object Object)
Zakon o proračunu (odabrani članci);
Zakon o fiskalnoj odgovornosti;
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
Opis predmeta
Javna dobra (2P),
Javni rashodi (4P),
Proračun kao instrument financiranja javnih rashoda (6P),
Proračunski ciklus (6P),
Državni proračun Republike Hrvatske (6P),
Proračuni jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave (6P).
Ispitni rokovi