OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Posebni porezi na promet i ekološka javna davanja
Posebni porezi na promet i ekološka javna davanja
Studij: Porezni - 4. semestar
Šifra: 111456
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori - Auditorne vježbe
Ispitni rokovi:
  • 31. 08. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Posebni porezi na promet i ekološka javna davanja Porezni - 4. semestar
4.0 111456
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori

Srijeda od 10 do 11 sati

Ćirilometodska 4, soba 48
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori (Auditorne vježbe)

Srijeda od 10 do 11 sati

Ćirilometodska 4, soba 48
Literatura
Jelčić, B., Lončarić Horvat, O., Šimović, J., Arbutina H.; Financijsko pravo i financijska znanost; Narodne novine (2008)
Mijatović, N; Oporezivanje prometa; Pravni fakultet, Zagreb (2005)
Skupina autora; Pravo okoliša; Pravni Fakultet, Zagreb (2003)
Zakon o trošarinama;
Porez na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila;
Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića;
Opis predmeta
Uvod - javni prihodi. Povijesni razvoj posebnih poreza na promet. Definicija i osnovna obilježja posebnih poreza na promet. Razlozi uvođenja posebnih poreza na promet. Fiskalna uloga posebnih poreza na promet. Usklađivanje posebnih poreza u europskoj uniji. Sustav posebnih poreza u republici hrvatskoj. Ekološka javna davanja: vrste ekoloških javnih davanja, poredbena iskustva, sustav ekoloških javnih davanja u Republici Hrvatskoj
Ispitni rokovi
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.