POREZNI POSTUPAK:
Porezni postupak
Porezni postupak
Studij: Fiskalni sustav i fiskalna politika - 3. semestar
Šifra: 166958
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Nikola Mijatović
Osnovni podaci
Porezni postupak Fiskalni sustav i fiskalna politika - 3. semestar
4.0 166958
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Nikola Mijatović

Četvrtak od 12 do 13,30 sati

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 7
Literatura
Lončarić-Horvat, Olivera; Oporezivanje u skladu s načelima pravne države, u: Financijsko pravo i financijska znanost,; Narodne novine, Zagreb, 2008., , str. 526-553
Mijatović, Nikola; (Ne)opravdanost objave porezne tajne,; časopis Računovodstvo, revizija i financije, RRiF-plus, Zagreb, 6/2012 (6), str. 82.-85
Mijatović, Nikola; Ovrha poreznih davanja; Zbornik radova "Aktualnosti upravnog sudovanja i upravne prakse - 2009.", Inženjerski biro, Zagreb, (2009), str. 216.-248
Mijatović, Nikola; : Porezna tajna - njemačko i hrvatsko rješenje,; časopis Informator, br. 6115 (13), str.. 9.-10
Mijatović, Nikola; Porezni nadzor; časopis Pravo i porezi, RRiF- plus, Zagre, str. 17.-31
Mijatović, Nikola:; : Porezno savjetništvo; Računovodstvo, revizija i financije, RRiF-plus, Zagreb, (7), str.. 115.-120
Mijatović, Nikola:; Pravni lijekovi u poreznim stvarima,; časopis Hrvatska pravna revija, Inženjerski biro, Zagreb, (1), str.. 76-88
Mijatović, Nikola/Perić, Renata:; Zastara u poreznom pravu - njemačko i hrvatsko rješenje; Hrvatska pravna revija, Inženjerski biro, Zagreb (11), str. 74.-91
Zakon o poreznom savjetništvu;
Opći porezni zakona;
Mijatović. Nikola:; Financijska sudbenost u Njemačkoj; , Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, (1), str. 189 - 213
Mijatović, Nikola; Krivnja kao element (ne)povrata u prijašnje stanje u njemačkom poreznom pravu,; Informator, br. 6223. od 26. studenog (2013), str. 12-14
Mijatović, Nikola; Određenje instituta porezne tajne u njemačkom pravu,; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1/ (2013), str.. 71. - 93
Mijatović, Nikola; Porezni savjetnici u Njemačkoj i mogućnost djelovanja tzv. europskih poreznih savjetnika,; Radno pravo, Rosip d.o.o., Zagreb, str.. 51.-62
Mijatović, Nikola; Povrat u prijašnje stanje u njemačkom poreznom pravu,; Pravo i porezi, RRiF- plus, Zagreb, str. 18.-24
Mijatović, Nikola; : Sustav procjene u njemačkom poreznom pravu; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (1), str. 97.-124
Schmidt-Troje; /Schaumburg: Der Steuerrechtsschutz, Verlag Dr. Otto Schmidt,; Koln, (2008)
Helmschrott/Schaeberle; Abgabenordnung, Schaffer Posechl Verlag,; , Stuttgart (2003)
Klein; : Abgabenordnung. Kommenta; Verlag C.H.Beck, Munchen (2012)
Opis predmeta
1. Načela pravne države i oporezivanje 2. Porezi kao sredstvo ostvarenja socijalne pravednosti 3. Pravna sigurnost 4. Primjena poreznopravnih propisa 5. Porezno-pravni odnos 6. Porezno-dužnički odnos 7. Porezni postupak 8. Načela poreznog postupka 9. Inspekcijski nadzor 10. Ovrha u poreznim stvarima 11. Pravni lijekovi u poreznim stvarima
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Praktične i generičke vještine:

Opća znanja (1) Usvojiti osnovna znanja o poreznom postupku, posebice o Općem poreznom zakonu, kao glavnom postupovnom propisu koji se tiče kako poreza tako i ostalih javnih davanja. (2) Upoznati osnovna načela na kojima se zasniva porezni postupak, poput načela zakonitosti, načela zabrane povratne primjene poreznih propisa, načela očitovanja poreznog obveznika itd., uvažavanjem kojih se s jedne strane štiti javne interesi, a s druge strane štite se interese sudionika porezno-pravnog odnosa, prije svega poreznog obveznika. (3) Razjasniti porezno pravni odnos kao odnos između poreznog tijela i poreznog obveznika, te pritom upozoriti na njihova prava i obveze, kao i posljedice neizvršavanja istih. Pored toga, odrediti i ostale sudionike porezno-pravnog odnosa (npr. zastupnik po službenoj dužnosti, opunomoćenik itd). (4) Prikazati posebnosti i sličnosti poreznog postupka u odnosu na ostale postupke, prije svega u odnosu na upravni postupak. U okviru toga povući usporednicu s poreznim postupcima odnosno pojedinim poreznim institutima nekih drugih suvremenih država. Specifična znanja Specifična znanja koja će slušači ovog predmeta usvojiti u prvom se redu tiču primjene pozitivnih zakonskih odredbi o poreznom postupku u praksi. Primjerice, analizom pojedinih zakonskih odredbi i ukazivanjem na praktična rješenja i iskustva u slučaju zakonske nedorečenosti, slušači će 25 steći praktična znanja koja će moći primjenjivati u svakodnevnom radu. Posebice se to tiče najspornijih i najsloženijih odredbi poreznog postupka, poput odredbi o nadležnosti, dostavi, procjeni porezne osnovice, zastari i povratu u prijašnje stanje, inspekcijskom nadzoru, te ovrsi i pravnim lijekovima.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Predavanja, utemljena na PP prezentacijama, s ciljem aktivnog sudjelovanja polaznika kroz raspravu o pojedinim temama, pisanje i izlaganje seminarskih radova Ispiti – pismeni i usmeni.

U fazi izvedbe nastavnog programa kvaliteta se kontrolira praćenjem pohađanja nastave, te praćenjem reakcije studenata. Studenti se u svakom trenutku mogu obratiti nastavniku osobno ili putem elektronske pošte.

Obavijesti