OPOREZIVANJE DOHOTKA:
Oporezivanje dohotka
Oporezivanje dohotka
Studij: Fiskalni sustav i fiskalna politika - 2. semestar
Šifra: 166940
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Nikola Mijatović
Osnovni podaci
Oporezivanje dohotka Fiskalni sustav i fiskalna politika - 2. semestar
5.0 166940
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Nikola Mijatović

Četvrtak od 12 do 13,30 sati

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 7
Literatura
Mijatović, Nikola:; Razmatranje teorijskih pristupa osnovnim institutima uređenja oporezivanja dohotka; Revija za socijalnu politiku, 3-4 (2007), str. 289.-311
Mijatović, Nikola/Cipek, Ksenija; Sustav poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj,; Inženjerski biro, Zagreb
Mijatović, Nikola; Porezne pogodnosti na područjima posebne državne skrbi i brdsko-planinskim područjima,; časopis Hrvatska pravna revija, Inženjerski biro, Zagreb, (2008), str. 72 - 81
Mijatović, Nikola/Špoljarić, Danko; Poreznopravni tretman kapitalnog dobitka,; Pravo i porezi, RRiF-plus, Zagreb, (7), str.. 20.-28
Mijatović, Nikola:; Paušalno oporezivanje djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja te organiziranja kampova,; časopis Pravo i porezi, RRiF-plus, Zagreb, (7), str. 13.-21
Zakon o porezu na dohodak; nn
Pravilnik o porezu na dohodak; nn
Mijatović, Nikola; Ciljevi oporezivanja; časopis Pravo i porezi, RRiF-plus, Zagreb, (9), str.., str. 46-51
Mijatović, Nikola; EU-porez - moguć oblik financiranja Europske unije,; Porezni vjesnik, Institut za javne financije, Zagreb, str.. 60-64
Mijatović, Nikola; : Njemački sustav oporezivanja prihoda od otuđenja privatne imovine,; Računovodstvo, revizija i financije, RRiF-plus, Zagreb (5), str. 83-88
Mijatović, Nikola; Oporezivanje premija osiguranja - njemačko i hrvatsko rješenje; Pravo i porezi, RRiF-plus, Zagreb, , str.., str. 32-35
Mijatović, Nikola:; : Oporezivanje prihoda od kapitala i kamata u Njemačkoj; Računovodstvo, revizija i financije, RRiF-plus, Zagreb, (3), str.., str. 108-113
Mijatović, Nikola:; Usklađivanje poreza pod okriljem Europske unije; časopis Hrvatska pravna revija, Inženjerski biro, Zagreb, (3), str.. 43.-55
Oliver; Tax Policy.; Foundation Press, New York
Graetz/Schenk:; : Federal Income Taxation,; Foundation Press, New York, (2005)
Ault/Arnold:; : Comparative Income Taxation; WoltersKluwer, (2010)
Opis predmeta
Razvoj, pojam, vrste, opravdanje poreza na dohodak kao dijela sustava javnih prihoda. Fiskalna uloga poreza na dohodak. Osnovica i obveznik poreza na dohodak. Oslobođenja i olakšice u sustavu oporezivanja dohotka. Porezne stope poreza na dohodak. Utvrđivanje i ubiranje poreza na dohodak. Dualni sustav oporezivanja dohotka. Suvremena kretanja u oporezivanju dohotka. Porez na dohodak u Republici Hrvatskoj. Oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada. Oporezivanje dohotka od samostalne djelatnosti. Oporezivanje dohotka od imovine i imovinskih prava. Oporezivanje dohotka od osiguranja. Oporezivanje dohotka od kapitala. Oporezivanje drugog dohotka.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Praktične i generičke vještine:

Opća znanja i vještine: 1. Poimanje cjeline: položaj fizičke osobe u sustavu oporezivanja dohotka. 2. Osposobljavanje za analizu: porez na dohodak kao sredstvo ostvarenja a) fiskalnih, b) nefiskalnih ciljeva. 3. Osposobljavanje za argumentirano opredjeljenje: progresivno ili proporcionalno oporezivanje dohotka fizičkih osoba. 4. Ostvarenje detaljnog uvida: porez na dohodak - međunarodno komparativno. 5. Osposobljavanje za analizu mogućnosti budućih promjena u sustavu oporezivanja dohotka fizičkih osoba, s obzirom na povećanu mobilnost tih osoba, globalno ali napose unutar EU. Specifična znanja i vještine: 1. Analiza tehnike prijavljivanja dohotka –analiza porezne prijave. 2. Analiza odluka ECJ koje se odnose na porez na dohodak. 3. Analiza položaja pojedinih kategorija fizičkih osoba, s obzirom na oporezivanje njihovog dohotka.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

U fazi izvedbe nastavnog programa kvaliteta se kontrolira praćenjem pohađanja nastave, te praćenjem reakcije studenata. Studenti se u svakom trenutku mogu obratiti nastavniku osobno ili putem elektronske pošte. Usmeni ispit.

Obavijesti