OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Korporativne financije i upravljanje porezima
Korporativne financije i upravljanje porezima
Studij: Porezni - 5. semestar
Šifra: 123942
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Jasna Bogovac
Ispitni rokovi:
  • 31. 08. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Korporativne financije i upravljanje porezima Porezni - 5. semestar
5.0 123942
Nositelj Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Jasna Bogovac

Utorak 11.00 - 12.00

Prethodnom najavom na službeni e-mail mogućnost dolaska u drugom terminu

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, room 9
Literatura
J. Bogovac; Oporezivanje multinacionalnih korporacija - odabrana poglavlja; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014), str. 1 - 101; 131 - 246; 291 - 300
Brealey, R. A., Myers, S. C., Marcus, A. J.; Osnove korporativnih financija; Mate (2007)
Raffaele Russo; Fundamentals of International Tax Planning; IBFD (2007)
Bragg, S. M.; CFO Financial Leadership Manual; Wiley (2007)
J. Bogovac; Ostali dijelovi knjige "Oporezivanje multinacionalnih korporacija"; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014)
Opis predmeta
Uvod: multinacionalne korporacije, globalizacija i važnost (2P);
Korporativno upravljanje i regulacija MNK (2P);
Organizacija MNK i uloga financijske funkcije (2P);
Organizacija i uloga upravljanja porezima (2P);
Vrijednost i rizik (2P);
Odluke o financiranju i budžetiranju MNK i poslovne kombinacije (2P);
Izračun vrijednosti korporacije i projekata (2P);
Modeli financiranja MNK (2P);
Ulaganja i poslovne kombinacije (2P);
Upravljanje porezima: uvod (2P);
Prednosti i nedostaci različitosti poreznih sustava (2P)
Porezni aspekti međunarodnih transakcija MNK (2P)
Porezni tretman poslovnih kombinacija (2P)
Porezno planiranje (2P)
Upravljanje poreznim rizicima i komunikacija s poreznim tijelima (2P).
Ispitni rokovi
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.