OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Korporativne financije i upravljanje porezima
Korporativne financije i upravljanje porezima
Studij: Porezni - 5. semestar
Šifra: 123942
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Jasna Bogovac
Osnovni podaci
Korporativne financije i upravljanje porezima Porezni - 5. semestar
5.0 123942
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Jasna Bogovac

Ponedjeljkom od 15.30  i po dogovoru (soba 9, ĆM ili online).

Prethodna najava na jbogovac@pravo.hr

Ćirilometodska 4, soba Room 9
Literatura
OBVEZNA: J. Bogovac; Oporezivanje multinacionalnih korporacija - odabrana poglavlja; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014), str. 1 - 101; 131 - 246; 291 - 300
PREPORUČENA: Brealey, R. A., Myers, S. C., Marcus, A. J.; Osnove korporativnih financija; Mate (2007), str
PREPORUČENA: Raffaele Russo; Fundamentals of International Tax Planning; (2007), str. [object Object]
PREPORUČENA: Bragg, S. M.; CFO Financial Leadership Manual; Wiley (2007), str
PREPORUČENA: J. Bogovac; Ostali dijelovi knjige "Oporezivanje multinacionalnih korporacija"; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014), str
Opis predmeta
Kolegij omogućuje povezivanje čitavog niza znanja koja su studenti stekli na prethodnim godinama studija iz područja prava, ekonomije i poreza s njihovom praktičnom primjenom u svakodnevnom poslovnom životu u državnoj upravi kao i u trgovačkim društvima te u poreznom savjetništvu.
Program ovog kolegija ima za cilj razviti vještine i znanja koja su potrebna poreznim stručnjacima da bi u dijelu analize i evaluacija poslovnih transakcija s poreznog aspekta pružili podršku pri donošenju poslovnih odluka u trgovačkim društvima, te onima koji će biti zaposleni u državnoj upravi, da razumiju, daju podršku i nadziru poslovne subjekte u njihovom poslovanju i podmirivanju poreznih obveza.
Stoga se u okviru predmeta izučavaju osnovna počela i koncepti financijske funkcije u trgovačkim društvima a poseban naglasak stavlja se na poreznopravnu kontrolu korporacija, poreznopravne aspekte financijskih izvještaja, financiranje i budžetiranje korporacija i važnost poreznih čimbenika prilikom donošenja odluka. Ove se teme obrađuju s teorijskog aspekta te na praktičnim primjerima i aktivnim sudjelovanjem studenata tijekom nastave i u radionici.
Ispitni rokovi