OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Korporativne financije i upravljanje porezima
Korporativne financije i upravljanje porezima
Studij: Porezni - 5. semestar
Šifra: 123942
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Jasna Bogovac
Ispitni rokovi:
  • 16. 11. 2020.
  • 25. 01. 2021.
  • 08. 02. 2021.
  • 19. 04. 2021.
  • 31. 05. 2021.
  • 14. 06. 2021.
  • 28. 06. 2021.
  • 30. 08. 2021.
  • 13. 09. 2021.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Korporativne financije i upravljanje porezima Porezni - 5. semestar
5.0 123942
Nositelj Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Jasna Bogovac

Utorak 11.00 - 12.00

Prethodnom najavom na službeni e-mail mogućnost dolaska u drugom terminu

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, room 9
Literatura
J. Bogovac; Oporezivanje multinacionalnih korporacija - odabrana poglavlja; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014), str. 1 - 101; 131 - 246; 291 - 300
Brealey, R. A., Myers, S. C., Marcus, A. J.; Osnove korporativnih financija; Mate (2007)
Raffaele Russo; Fundamentals of International Tax Planning; IBFD (2007)
Bragg, S. M.; CFO Financial Leadership Manual; Wiley (2007)
J. Bogovac; Ostali dijelovi knjige "Oporezivanje multinacionalnih korporacija"; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014)
Opis predmeta
Uvod: multinacionalne korporacije, globalizacija i važnost (2P);
Korporativno upravljanje i regulacija MNK (2P);
Organizacija MNK i uloga financijske funkcije (2P);
Organizacija i uloga upravljanja porezima (2P);
Vrijednost i rizik (2P);
Odluke o financiranju i budžetiranju MNK i poslovne kombinacije (2P);
Izračun vrijednosti korporacije i projekata (2P);
Modeli financiranja MNK (2P);
Ulaganja i poslovne kombinacije (2P);
Upravljanje porezima: uvod (2P);
Prednosti i nedostaci različitosti poreznih sustava (2P)
Porezni aspekti međunarodnih transakcija MNK (2P)
Porezni tretman poslovnih kombinacija (2P)
Porezno planiranje (2P)
Upravljanje poreznim rizicima i komunikacija s poreznim tijelima (2P).
Ispitni rokovi
16. 11. 2020.
25. 01. 2021.
08. 02. 2021.
19. 04. 2021.
31. 05. 2021.
14. 06. 2021.
28. 06. 2021.
30. 08. 2021.
13. 09. 2021.