:
Javno-privatno partnerstvo (seminar)
Repozitorij
Obavijesti
Poštovene kolegice i kolege, kolegij iz predmeta će se održati 15. svibnja 2020. u 8.00 sati u dvorani III, Gundulićeva 10. S poštovanjem,
U REPOZITORIJU SE NALAZI OBAVIJEST O LITERATURI ZA ISPIT I GRADIVU KOJE ULAZI U KOLOKVIJE.