JAVNE FINANCIJE I SOCIJALNA SIGURNOST:
Javne financije i socijalna sigurnost
Javne financije i socijalna sigurnost
Studij: Socijalna politika - 3. semestar
Šifra: 166867
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić
Osnovni podaci
Javne financije i socijalna sigurnost Socijalna politika - 3. semestar
5.0 166867
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić

Utorak, 9,00-10,00 (Dekanat)

Ćirilometodska 4, soba 6
Literatura
Jelčić, B.; Javne financije.; Zagreb: RIF (2001), str. 423-453
Jurković, P.; Osnove ekonomike društvenih djelatnosti.; Zagreb: Ekonomski institut, (1986), str. 109-139
Rosen, H.S.; Javne financije,; Zagreb: Institut za javne financije (1999), str. 172-193; 195-217
Stiglitz, J. E.; Economies of Public Sector,; W.W. Norton + Company. (2001)
Šimović, J.; Javna dobra, u: Jelčić, B. et. al. Financijsko pravo i financijska znanost.; Zagreb: Narodne novine. (2002)
Šimović, J; Financiranje javnih potreba putem proračuna, u Jelčić, B. et. al. Hrvatski fiskalni sustav.; Zagreb: Narodne novine, (2004), str. 296-354
Šimović, J.; Fondovsko financiranje javnih potreba, u: Jelčić B. et. al. Hrvatski fiskalni sustav.; Zagreb: Narodne novine (2004), str. 354-376
Šimović, J.; Socijalni učinci poreza na dodanu vrijednost,; Revija za socijalnu politiku, 2-3 (1998), str. 99-109
Barr, N.; The Economics of the Welfare State, 3th edition.; Stanford: Stanford University Press. (1998)
Bell, C.; Development Policy as Public Finance.; Oxford: New York: Oxford University Press. (2003)
Hillman, A.L.; Public Finance and Public Policy. Development Policy as Public Finance.; Cambridge: New York: Cambridge University Press. (2003)
Opis predmeta
1. Steći napredna znanja iz načela socijalnog osiguranja, modela financiranja socijalnog osiguranja, nositelja tereta financiranja socijalnog osiguranja
2. Upoznati doktorande s povijesnim nastankom i razvojem mirovinskih sustava te suvremenim reformama mirovinskih sustava, povijesnim razvojem organizacija i financiranja zdravstvene zaštite te suvremenim reformama sustava organizacije i financiranja zdravstvene zaštite, osiguranja nezaposlenih, financiranja izdataka za socijalnu skrb
3. Proizvesti znanja i razumijevanje veze između poreznog sustava i socijalne sigurnosti te učinaka decentralizacije financiranja socijalne sigurnosti
Ispitni rokovi
Obavijesti